"erzin haber" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Haber Çekimi

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Haber Çekimi
 • Haber Toplama

  • Haber Toplama ve Yazma
  • 10. Sınıf
  • Haber Toplama
 • Haber Toplama

  • Televizyon Haberciliği
  • Çoklu Sınıf
  • Haber Toplama
 • Haber Kurgusu

  • Kurgu Teknikleri ve Estetiği
  • Çoklu Sınıf
  • Haber Kurgusu
 • Haber Cümleleri

  Bu konu anlatımında, haber cümlesinin tanımı ve özellikleri verilmektedir.
 • Haber Metinleri

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Metinlerdeki Haber Cümlelerini Belirleme

  Bu alıştırmada, "Bir Aile, Sone, Şair Evlenmesi" adlı metinlerden alınmış cümlelerden haber cümlesi olanların belirlenmesi beklenmektedir.
  • Haber cümlelerinin işlevlerini belirler.
 • Haber Cümlelerinin Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, haber cümleleri ile ilgili ifadelerin doğruluğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Haber cümlelerinin işlevlerini belirler.
 • Haber Metni Yazma

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Bilgilendirici metin yazar.
 • Haber Metinlerinin Özelliklerini Belirleme

  Haber metinlerine ait özellikleri belirler.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Haber, Dilek-İstek ve Olumlu, Olumsuz Cümleleri Karşılaştırma

  Bu alıştırmada, verilen cümlelerin anlamlarına göre haber veya dilek-istek, olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırması beklenmektedir.
  • Olumlu ve olumsuz isim cümlelerinin kuruluş özelliklerini belirler.
 • Haber, Dilek-İstek Cümleleri ve Olulmlu ve Olumsuz Cümleler

  Bu konu anlatımında, soru cümleleri, haber cümleleri, dilek-istek cümleleri ve ünlem cümleleri ile olumlu ve olumsuz cümle türleri açıklanmıştır.
 • Amazonda Yaşam

  Ekvator İkliminde yaşayan kabile haberi
 • Çekim Hazırlıkları

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Çekim Hazırlıkları
 • Gündem Takibi

  • Haber Toplama ve Yazma
  • 10. Sınıf
  • Gündem Takibi
 • Kamera ve Aksesuarları

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Kamera ve Aksesuarları
 • Kamera Hareketleri ve Çekim Ölçekleri

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Kamera Hareketleri ve Çekim Ölçekleri
 • Diş Sağlığı ve Diş Hekimliği

  Sağlıklı dişler ve diş hekimliği ile ilgili araştırma yapılarak bilgilerin değerlendirilmesi istenen bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. sınıf
  • Sağlık ve Çevre
  • Dişlerimizin Sağlığı
  • Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.
 • Cümlenin Ögeleri: Özne

  Bu videolu konu anlatımında, öznenin ne olduğu ve yükleme sorulan hangi sorularla bulunabildiği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümle, Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri

  Bu videolu konu anlatımında, cümle, cümlenin temel ve yardımcı ögeleri tanıtılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Edat Tümleci

  Bu videolu konu anlatımında, edat tümlecinin ne olduğu ve hangi sorularla bulunduğu örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Dolaylı Tümleç

  Bu videolu konu anlatımında, dolaylı tümlecin ne olduğu, hangi sorularla bulunduğu örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Özne Çeşitleri: Gerçek, Sözde, Açıklamalı ve Örtülü Özne

  Bu videolu konu anlatımında, gerçek özne, sözde özne, açıklamalı özne, örtülü özne örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Nesne (Düz Tümleç)

  Bu videolu konu anlatımında, nesnenin ne olduğu, hangi sorularla bulunduğu ve nesne çeşitleri örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Zarf Tümleci

  Bu videolu konu anlatımında, zarf tümlecinin ne olduğu ve hangi sorularla bulunduğu örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Yüklem ve Yüklemin Özellikleri

  Bu videolu konu anlatımında, yüklemin ne olduğu ve yüklemin özellikleri örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Alıştırmalar - Kitle İletişim Araçların Önemi

  Kitle iletişim araçları, haber vermek, bilgilendirmek başta olmak üzere, insanları eğitmek ve eğlendirmek için de kullanılır.
 • Kısa Metin Yazma

  Verilen konu başlıklarından birini ya da kendi seçtiği konu başlığıyla ilgili bir haber yazısı yazması istenir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Kısa metinler yazar.
 • Zarf - fiiller (Ulaçlar, Bağ - fiil)

  Bu videoda zarf-fiiller açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Hikâye
  • Belirteç (Zarf)
  • Metnin oluşumunda fiilimsilerin işlevlerini örneklerle açıklar.
 • Hava Durumunu Öğreniyorum

  Küçük bir kızın televizyonda yayınlanan hava durumu haberlerini dinlemesinin ardından annesi ile arasında geçen konuşmayı içeren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
  • Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • Lozan Barış Antlaşması

  Bu alıştırmada 25 Temmuz 1923 tarihli bir gazete sayfası hazırlayacaksınız. Gazetede Lozan Barış Antlaşması'nın detayları ile ilgili haberlere yer vermelisiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • Gümrü Antlaşması Açıksöz Gazetesi'nin Manşetinde

  1920 yılının son günlerinde Türk Heyeti ile Ermeni Heyeti arasında imzalanan Gümrü Antlaşması ile ilgili haberlerin, Kastamonu'da vatansever kişiler tarafından çıkarılan Açıksöz Gazetesi manşetlerine taşınması ile ilgili görüşmeler aktarılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Doğu ve Güney Cepheleri
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi ve Güney Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Niğbolu Savaşı

  Bu konu anlatımında, Balkanlarda yeni bir haçlı ordusu oluşturulduğunu haber alan I. Bayezit’in, İstanbul kuşatmasını kısmen kaldırarak 1396’da haçlı ordusu ile yaptığı Niğbolu Savaşı ve bu savaşın sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • I. Murat Dönemi (1362 - 1389)
  • Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki fetihleriyle iskân siyaseti arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları

  Sarı Vadi yakınlarına bir gök taşı düşmüştür. Bir haber programına katılan gök bilimi profesörü Prof. Dr. İlkyaz Ziyagil düşen bu gök taşı hakkında konuşur. Bu durum hakkında konuşurken kullandığı düşünceyi geliştirme yöntemleri açıklanır.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin içeriğini yorumlar.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi
 • Mutlu Edelim, Mutlu Olalım!

  Bireyler ve bireylere mutlu olması için verilmesi gereken hediyelerin eşleştirilmesi ilgili bir uygulama yaptırılmaktadır.
  • Türkçe
  • 4. sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Mutluluk
  • Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular. 
 • 20-23 Mayıs haftasında yapacağımız scratch ile karşıya geçme oyunu

  Bu hafta sizlerle Scratch Programını kullanarak yeni etkinliğimiz olan Karşıya Geçme Oyunu hazırlayacağız. Bu etkinlik ile Yön Tuşlarının kullanımının öğrenilmesi, Haber Salmak ve Haber geldiğinde ne yapılacağına dair bilgiler edinilmesi amaçlanmıştır. SÜRE 70 dk. KAZANIMLAR 1. Doğrusal mantık yapısını içeren programlar oluşturur. 2. Doğrusal mantık yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar. 3. Karar yapısını içeren programlar oluşturur. 4. Karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar. 5. Çoklu karar yapıları içeren programlar oluşturur. 6. Çoklu karar yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar. 7. Döngü yapısını içeren programlar oluşturur. 8. Döngü yapısını içeren programları test ederek hatalarını ayıklar. 9. Bir algoritmayı uyarlamak için en uygun karar yapılarını seçer. 10. Farklı programlama yapılarını kullanarak karmaşık problemlere çözüm üretir. MATERYALLER - Karşıya Geçme oyunu Programlama Adımları
  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 6. Sınıf
  • Problem Çözme ve Programlama
  • Programlama
  • Karar yapısını içeren programlar oluşturur.