"gizem moran" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Mora'nın Alınışı

  Bu konu anlatımında, II. Mehmet Döneminde, Mora’da yaşayan Bizanslıların Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine, 1460 yılında Mora’ya düzenlenen sefer ve bu seferin sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1599)
  • II. Mehmet Dönemi (1451 - 1481)
  • II. Mehmet (Fatih) Döneminin siyasi ve askerî faaliyetlerini açıklar.
 • Piramidin Gizemi

  Piramidin hacminin formül kullanılarak nasıl hesaplandığı açıklanır.
 • Yer Kabuğunun Gİzemi

  Yer Kabuğunun Gİzemi-öğretmen kopyası
 • Yer Kabuğunun Gİzemi

  Yer Kabuğunun Gİzemi-öğrenci kopyası
 • İngilizce 10

  • İngilizce
  • 10. Sınıf
  • Digital Era
 • İngilizce 10

  • İngilizce
  • 10. Sınıf
  • Digital Era
 • İngilizce 10

  • İngilizce
  • 10. Sınıf
  • Digital Era
 • Özet - Doğal Anıtlar

  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğunda Neler Var?
  • Doğal Anıtlar
  • Doğal anıtlara örnekler verir ve kültürel miras olarak önemini tartışır.
 • Özet - Erozyon ve Heyelan

  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için çözüm önerileri sunar.
 • Toprak Çeşitleri

  Toprak çeşitleri ile ilgili konu anlatımında toprak çeşitlerini öğrenebilir, toprak çeşitlerinin kullanım alanlarını görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için çözüm önerileri sunar.
 • Doğal Anıtlar

  Bu konu anlatımında, doğal anıtların özelliklerinden bahsedilmekte ve doğal anıtların neden önemli olduğu belirtilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğunda Neler Var?
  • Doğal Anıtlar
  • Doğal anıtların korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik öneriler sunar.
 • Ülkemizdeki Doğal Anıtlar

  Bu konu anlatımında, ülkemizdeki doğal anıtlara örnekler verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğunda Neler Var?
  • Doğal Anıtlar
  • Doğal anıtlara örnekler verir ve kültürel miras olarak önemini tartışır.
 • Erozyondan Korunalım

  Erozyondan korunalım adlı konu anlatımında erozyona sebep olan etkenler ile nasıl mücadele edilebileceğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için çözüm önerileri sunar.
 • Erozyon

  Erozyon ilgili konu anlatımında, erozyonun nasıl tanımlandığı ve hangi arazilerde daha sık görüldüğü ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca erozyonun sebep olduğu olumsuz sonuçlar listelenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder.
 • Erozyonun Sebepleri

  Bu interaktif etkinlikte hava koşulunun, yüzey çeşidinin ve yüzey eğiminin erozyon oluşumu nasıl etkilediğini inceleyeceksiniz. 
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Erozyon ile heyelan arasındaki farkı açıklar ve erozyonun gelecekte yol açabileceği sonuçları tahmin eder.
 • Özet - Hava, Toprak ve Su Kirliliği

  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Hava Kirliliğinin Grafikle Gösterimi

  Bu interaktif etkinlikte hava kirlenmesi ile Beyazvadi kasabasındaki arabaların sayısı arasındaki ilişkiyi farklı grafikler oluşturarak inceleyebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Toprak Kirliliği

  Toprak kirliliği ile ilgili konu anlatımında toprak kirliliğinin sebeplerini, toprak kirliliğinin olumsuz sonuçlarını ve toprak kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Hava Kirliliği

  Hava kirliliği ile ilgili konu anlatımında hava kirliliğinin sebeplerini, hava kirliliğinin olumsuz sonuçlarını ve hava kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Su Kirliliği

  Su kirliliği ile ilgili konu anlatımında su kirliliğinin sebeplerini, su kirliliğinin olumsuz sonuçlarını ve su kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Fosillerin Önemi

  Bu konu anlatımında, fosillerin incelenmesinin neden önemli olduğu anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğunda Neler Var?
  • Fosiller ve Fosil Bilimi
  • Fosil bilimin, bir bilim dalı olduğunu kavrar ve bu alanda çalışan uzmanlara ne ad verildiğini bilir.
 • Özet - Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları

  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Dünya'daki Su Kaynakları

  Bu konu anlatımında, dünyamızdaki su döngüsünden bahsedilmekte ve yeryüzündeki su miktarları hakkında bilgi verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Yer Altı ve Yer Üstü Suları

  Bu konu anlatımında, yeryüzünde bulunan yer altı ve yer üstü sularından bahsedilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Yer Altı ve Yer Üstü Sularının Kullanım Alanları

  Bu konu anlatımında, yer altı ve yer üstü sularının kullanım alanlarından bahsedilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Yer Altı Suları

  Bu interaktif etkinlikte yer altı sularının oluşacağı uygun alanların belirlenmesi beklenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Yer Kabuğundaki Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer Altı ve Yer Üstü Suları
  • Yer altı ve yer üstü sularına örnekler verir ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Özet - Fosiller ve Fosil Bilimi

  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri
  • Yer Kabuğunun Yapısı
  • Fosillerin oluşumunu açıklar.
 • Pasarofça Antlaşması

  Bu konu anlatımında, III. Ahmet Döneminde, Prut Savaşı sonrasında Balkanlarda meydana gelen gelişmeler anlatılmakta; Osmanlı'nın Mora Yarımadası’nı alması ve daha sonra Avusturya ile savaşması açıklanmaktadır. Osmanlı-Avusturya savaşı sonucu Pasarofça Antlaşması imzalanmıştır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Ahmet - I. Mahmut Dönemleri
  • III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.
 • Türk Kızılayı - Gizemli Macera

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Sosyal Yaşam ile İlgili Gün ve Haftalar
 • İyonyalılar

  Bu konu anlatımında, önce Mora Yarımadası’nın kuzeyinde, daha sonra da Batı Anadolu’da “İyonya” adı verilen yere yerleşmiş olan Akalar anlatılmaktadır. Canlandırmada, Akaların kurdukları İyon şehir devletlerinin genel özellikleri ve birçok bilimin temelinin bu bölgede atıldığı anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İnsanlığın İlk Dönemleri
  • İlk Çağ’da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır.
 • II. Mehmet Döneminde Gerçekleştirilen Denizlerdeki Fetihler

  Bu konu anlatımında, II. Mehmet döneminde gerçekleştirilen denizlerdeki fetihler açıklanmaktadır.
 • Küçük Kaynarca Antlaşması

  Bu konu anlatımında, Rusya'nın Balkan stratejisi açıklanmakta; Rusya'nın Boğdan'a saldırması üzerine Rusya ve Osmanlı Devleti'nin yaptığı savaş anlatılmakta ve Osmanlı-Rus savaşları sonucu imzalanan ve şartları Osmanlı için çok ağır olan Küçük Kaynarca Antlaşması anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Mustafa - I. Abdülhamit Dönemleri
  • Osmanlı-Rus ilişkilerini, Rusya’nın genişleme siyaseti açısından değerlendirir.
 • 18. Yüzyılda Osmanlı - Venedik- Avusturya İlişkileri

  Bu konu anlatımında, 18. Yüzyılda Osmanlı - Venedik- Avusturya İlişkileri açıklanmaktadır.
 • Girit Seferi ve Girit’in Fethi

  Girit Seferi ve Girit’in Fethi  ile ilgili konu anlatımında, Girit adasının neden, kim tarafından ve nasıl alındığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın
  • Osmanlı Devleti’nin fetih siyasetini örnekler üzerinden analiz eder.
 • III.Ahmet Dönemi

  Bu konu anlatımında, III.Ahmet Dönemi Osmanlı-Rus-Venedik-Avusturya İlişkileri açıklanmaktadır.