"hız ve hareket" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri

  Bu konu anlatımında, kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri açıklanmaktadır. Kuvvetin, bir cismin şeklini, hareket hızını ve hareket yönünü değiştirebileceği belirtilmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Kuvvet
  • Kuvvet kavramını örneklerle açıklar.
 • Eğim ve Hız

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Enerji ve Hareket
  • Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder.
 • hız

  hız ve takım çalışması
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 7. Sınıf
  • Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Sportif Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Kendisinin ve grubunun hedeflerine ulaşmak için işbirliği içersinde olur.
 • Bilgi 2 -Hareketin Sınıflandırılması ve Hareketin Temel Kavramları

  hareketin temel kavramlarının animasyon üzerinden anlatılması
  • (421) Fizik - 1
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
 • Enerji Dönüşümü ve Hız

  Bu interaktif etkinlikte lunaparktaki bir tren üzerinden trenin sahip olabileceği en yüksek hızı tahmin edilecektir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
  • Kinetik ve potansiyel enerji türlerinin birbirine dönüşümünden hareketle enerjinin korunduğu sonucunu çıkarır.
 • Ortalama Hız, Anlık Hız ve İvme

  Bu konu anlatımında, ortalama hız ve anlık hız arasındaki matematiksel ve fiziksel fark açıklanmaktadır. Ayrıca anlık hızın ve ivmenin konum-zaman ve hız-zaman grafiklerinden nasıl bulunduğunu anlatmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Ortalama hız kavramını açıklar.
 • Düzgün Doğrusal Hareket

  Bu konu anlatımında, düzgün doğrusal hareket tanımlanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Çembersel Hareket

  Bu videolu konu anlatımında, düzgün çembersel hareket kavramı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Çembersel Hareket
  • Düzgün Çembersel Hareket
  • Düzgün çembersel hareketi açıklar.
 • Hız ve Sürat kavramlarının Karşılaştırılması

  Bu konu anlatımında, hız ve sürat kavramları karşılaştırılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Ortalama hız kavramını açıklar.
 • 2017 YGS - Sürat ve Hız

  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareket, Ortalama Hız, İvme ve Hareketin Göreceliliği - Bilgi1

  Düzgün Doğrusal Hareket, Ortalama Hız, İvme ve Hareketin Göreceliliği konu anlatımı.
  • (421) Fizik - 1
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Sürat

  Sürat-öğrenci kopyası
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Sabit Süratli Hareket
 • Ortalama Hız

  Bu konu anlatımında, hareket, zaman ve yol formülleri hatırlatılarak, bir aracın ortalama hız formülü elde edilmektedir.
  • Matematik
  • 9. Sınıf
  • Denklem ve Eşitsizlikler
  • Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar
  • Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.
 • Konum-Zaman ve Hız-Zaman Grafikleri

  Bu konu anlatımında, bir kamyonet hareket ederken eş zamanlı olarak kamyonete ait yol-zaman ve hız-zaman grafikleri çizilmektedir ve bu iki grafik arasındaki ilişkinin keşfedilmesi beklenmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Grafiklerini Yorumlama

  Bu konu anlatımında, düzgün doğrusal hareketin konum zaman ve hız zaman grafikleri, bu grafiklerin özellikleri açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareket Grafiklerini Çizme

  “Doğrusal yolda, 10 m/s büyüklüğündeki sabit hızla gitmekte olan bir cismin ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman grafiklerini çizin.” sorusu, konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Hazırlan - Düzgün Doğrusal Hareket - OrtalamaHız - İvme

  Animasyon aracılığıyla; hareketlilerin hızlarının ve yörüngelerinin farklı olabileceğinin ve doğrusal hareket kavramının fark edilmesi
  • (421) Fizik - 1
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Hareket Grafikleri

  Bu etkinlikte hareket grafiklerinin nasıl çizildiği keşfettirilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Sabit Süratli Hareket
  • Yol, zaman ve sürat arasındaki ilişkiyi grafik üzerinde gösterir.
 • Konum Zaman Grafiğinden Hızı Bulma

  ”Konum-zaman grafiği verilmiş olan K ve L araçlarının hızlarını bulun.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Bilgi 1 - Düzgün Doğrusal Hareket - Ortalama Hız - İvme - Hareketin Göreceliliği

  Düzgün doğrusal hareketin açıklanması konum-zaman , hız-zaman grafiklerinin ve ortalama hızın kavratılması
  • (421) Fizik - 1
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman ve Hız-Zaman Grafiğini Çizme

  Bu konu anlatımında, düzgün doğrusal hareket yapan bir aracın önce konum zaman grafiği oluşturulacak, daha sonra da hız zaman grafiği oluşturulacaktır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Anlık Hızı Hesaplama

  “Durmakta olan bir araç düzgün hızlanarak 4 saniyede 20 metre yol alıyor. Buna göre, hareketlinin başlangıçtan 2 saniye sonraki hızı kaç m/s‘dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • İvme kavramını hızlanma ve yavaşlama olayları ile ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiği

  Bu konu anlatımıda, tek boyutta hareket örneği olan düzgün doğrusal hareket ve bu hareketin konum-zaman grafiğinin özellikleri ve bu grafiğin eğiminden yararlanılarak hareketlinin hızının nasıl hesaplandığı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Çembersel Hareketle İlgili Kavramlar

  Bu videolu konu anlatımında, düzgün çembersel hareketle ilgili kavramlaranlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Çembersel Hareket
  • Düzgün Çembersel Hareket
  • Düzgün çembersel hareketi açıklar.
 • Yay Hareketi

  Bu videolu konu anlatımında, yay hareketi ve genlik, uzanım, periyot ve frekans kavramları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Basit Harmonik Hareket
  • Basit Harmonik Hareket
  • Esnek bir yayla ucuna bağlı bir cisimden oluşan sistemde ve basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Çizgisel Hız

  ”X merkezinin çizgisel hızı Y merkezinin çizgisel hızından daha azdır. Buna göre X ve Y merkezleri ile ilgili kesin olarak hangi yargıya ulaşılır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Konum, Yer Değiştirme ve Hız

  Bu konu anlatımında, bir cismin hareketinin tanımlanması için bilinmesi gereken kavramlardan konum, yer değiştirme ve hız kavramları açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Hız-Zaman Grafiğine Bakarak Konum-Zaman Grafiğini Çizme

  Bu interaktif etkinlikte, düzgün doğrusal hareket yapan bir aracın önce hız zaman grafiği oluşturulacak, daha sonra da bu grafikten yararlanarak hareketlinin konum zaman grafiği oluşturulacaktır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiğini Yorumlama - 1

  ”Doğrusal bir yolda hareket eden aracın verilen konum-zaman grafiğine göre; A) Hareket yönü hangi alanlarda değişmektedir? B) 0-14 s zaman aralığındaki yer değiştirmesi nedir? C) 0-14 s zaman aralığında aldığı yol ne kadardır?” soruları, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiği Çizme

  ”t = 0 anında +x yönünde ve 0 noktasına göre 10 m uzaklıkta bulunan çocuk, 8 s boyunca sabit hızla hareket ederek +x yönünde ve 0 noktasından 40 m uzaklıktaki A noktasına ulaştıktan sonra 3 s beklemekte, daha sonra da sabit hızla 15 s'de -x yönünde ve 0 noktasından 30 m uzaklıktaki B noktasına gidebilmektedir. B noktasında hiç beklemeden +5m/s sabit hızla 4 s daha hareketine devam eden çocuğun konum-zaman grafiğini çizin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Konum-Zaman Grafiği Verilen Araçların Hızlarını Karşılaştırma

  ”Konum-zaman grafikleri verilmiş olan K, L, M araçlarının hızlarının büyüklüklerini karşılaştırın.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Konum-Zaman Grafiğini Yorumlama - 2

  ”Doğrusal yolda hareket eden bir aracın konum-zaman grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre, a) Araç hangi zaman aralığında durmaktadır? b) Aracın hızının değeri hangi aralıkta en büyüktür?” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Hız-Zaman Grafiğini Çizme

  ”Doğrusal hareket yapan sabit hızlı bir araç, başlangıç konumu +20 m iken t = 6 s anında x = +110 m konumuna ulaşmaktadır. Araç bekleme yapmadan yine sabit hızla x = +70 m konumuna t = 10 s anında geldiğine göre, aracın 0-10 s zaman aralığındaki hız-zaman grafiğini çizin.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Sürat

  Bu canlandırmada sürat kavramını anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Sabit Süratli Hareket
  • Sürati tanımlar ve birimini ifade eder.
 • Kasnaklarda sürat, çizgisel ve açısal hız

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından kasnaklar hakkında bilgi verilmektedir.
 • Ortalama Hızı Hesaplama

  “Şekilde sayı doğrusu üzerinde A, B, C, D, E noktaları verilmiştir. A noktası 0 metreyi, B noktası 40 metreyi, C noktası 80 metreyi, D noktası 120 metreyi ve E noktası ise 160 metreyi göstermektedir. Şekildeki doğrusal yolda hareket etmekte olan çocuk, A noktasından B noktasına 4 saniyede, B noktasından E noktasına 2 saniyede ve E noktasında C noktasına 4 saniyede geliyor. Çocuğun bu zaman aralığındaki ortalama hızının büyüklüğü kaç m/s‘dir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Ortalama hız kavramını açıklar.
 • Düzgün Doğrusal Hareketin Hız-Zaman Grafiği ve Yer Değiştirme

  Bu konu anlatımında, düzgün doğrusal hareketin yani tek boyutta sabit hızlı hareketin, hız-zaman grafiğinin özellikleri ve grafiğin altında kalan alandan yararlanılarak hareketlinin yer değiştirmesinin bulunabileceği anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Hareket
  • Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir.
 • Hız ve İvme

  • Mekanik Bilimler
  • 11. Sınıf
  • Hız ve İvme
 • Bir Hareketlinin Hızını ve Süratini Bulma

  ”Doğu-Batı doğrultulu bir yol üzerinde bulunan bir araç, batıya doğru 300 metre gittikten sonra hareketine ara vermeden geri dönerek doğuya doğru 900 metre gitmiştir. Hareketin tamamını sabit süratle ve 60 saniyede yaptığına göre, aracın süratini ve hızını bulun.” sorusu, ilgili konu anlatımlarıyla çözülmüştür.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Hareket ve Kuvvet
  • Hareket
  • Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir.