"haber" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Haber Çekimi

  • Kamera Teknikleri
  • 11. Sınıf
  • Haber Çekimi
 • Haber Kurgusu

  • Kurgu Teknikleri ve Estetiği
  • Çoklu Sınıf
  • Haber Kurgusu
 • Haber Toplama

  • Televizyon Haberciliği
  • Çoklu Sınıf
  • Haber Toplama
 • Haber Toplama

  • Haber Toplama ve Yazma
  • 10. Sınıf
  • Haber Toplama
 • Haber Metinleri

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Haber Cümleleri

  Bu konu anlatımında, haber cümlesinin tanımı ve özellikleri verilmektedir.
 • Haber Cümlelerinin Özelliklerini Belirleme

  Bu alıştırmada, haber cümleleri ile ilgili ifadelerin doğruluğunun belirlenmesi beklenmektedir.
  • Haber cümlelerinin işlevlerini belirler.
 • Metinlerdeki Haber Cümlelerini Belirleme

  Bu alıştırmada, "Bir Aile, Sone, Şair Evlenmesi" adlı metinlerden alınmış cümlelerden haber cümlesi olanların belirlenmesi beklenmektedir.
  • Haber cümlelerinin işlevlerini belirler.
 • Haber Metni Yazma

  -
  • Türkçe
  • 5. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Bilgilendirici metin yazar.
 • Atasözleri ve Özdeyişler

  Bu videoda, atasözleri ve özdeyişler anlatılmaktadır.
  • Dil ve Anlatım
  • 11. Sınıf
  • Öğretici Metinler
  • Haber Yazıları
  • Okuduğu haber yazılarının ortak özelliklerini belirler ve sıralar.
 • Gümrü Antlaşması Gazete Haberi

  Kurtuluş Savaşı’nda Doğu ve Güney Cepheleri’nde yapılan mücadeleleri, sebep ve sonuçları açısından değerlendirmek.
 • Haber Metinlerinin Özelliklerini Belirleme

  Haber metinlerine ait özellikleri belirler.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Sohbet, Haber Yazıları, Fıkra ve Deneme

  Bu videolu konu anlatımında, gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerden söyleşi, haber yazıları, fıkra ve deneme türleri anlatılmaktadır.
 • Haber, Dilek-İstek ve Olumlu, Olumsuz Cümleleri Karşılaştırma

  Bu alıştırmada, verilen cümlelerin anlamlarına göre haber veya dilek-istek, olumlu veya olumsuz olarak sınıflandırması beklenmektedir.
  • Olumlu ve olumsuz isim cümlelerinin kuruluş özelliklerini belirler.
 • Haber, Dilek-İstek Cümleleri ve Olulmlu ve Olumsuz Cümleler

  Bu konu anlatımında, soru cümleleri, haber cümleleri, dilek-istek cümleleri ve ünlem cümleleri ile olumlu ve olumsuz cümle türleri açıklanmıştır.
 • Amazonda Yaşam

  Ekvator İkliminde yaşayan kabile haberi
 • Çekim Hazırlıkları

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Çekim Hazırlıkları
 • Kamera ve Aksesuarları

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Kamera ve Aksesuarları
 • Kamera Hareketleri ve Çekim Ölçekleri

  • Haber Görüntüsü Çekimi
  • Çoklu Sınıf
  • Kamera Hareketleri ve Çekim Ölçekleri
 • Gündem Takibi

  • Haber Toplama ve Yazma
  • 10. Sınıf
  • Gündem Takibi
 • Konu ve Ana Düşünce

  Toprak ve Gece görüntülü konuşurlarken Toprak bir haber görür. Sonrasında okudukları bu haberin konu ve ana düşüncesini belirlemeye çalışırlar.
  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Okuduğu metnin konusunu belirler.
 • Cümle Türleri - 31

  Türkçe - Üniversiteye Hazırlık - Konu Kavrama Testi
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 8: Haber Metni
  • Dil Bilgisi
 • Diş Sağlığı ve Diş Hekimliği

  Sağlıklı dişler ve diş hekimliği ile ilgili araştırma yapılarak bilgilerin değerlendirilmesi istenen bir uygulamadır.
  • Türkçe
  • 4. sınıf
  • Sağlık ve Çevre
  • Dişlerimizin Sağlığı
  • Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.
 • Cümlenin Ögeleri: Özne

  Bu videolu konu anlatımında, öznenin ne olduğu ve yükleme sorulan hangi sorularla bulunabildiği örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Özne Çeşitleri: Gerçek, Sözde, Açıklamalı ve Örtülü Özne

  Bu videolu konu anlatımında, gerçek özne, sözde özne, açıklamalı özne, örtülü özne örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Dil Bilgisi
  • Metinden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Yüklem ve Yüklemin Özellikleri

  Bu videolu konu anlatımında, yüklemin ne olduğu ve yüklemin özellikleri örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Dolaylı Tümleç

  Bu videolu konu anlatımında, dolaylı tümlecin ne olduğu, hangi sorularla bulunduğu örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Edat Tümleci

  Bu videolu konu anlatımında, edat tümlecinin ne olduğu ve hangi sorularla bulunduğu örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Nesne (Düz Tümleç)

  Bu videolu konu anlatımında, nesnenin ne olduğu, hangi sorularla bulunduğu ve nesne çeşitleri örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümlenin Yardımcı Ögeleri: Zarf Tümleci

  Bu videolu konu anlatımında, zarf tümlecinin ne olduğu ve hangi sorularla bulunduğu örneklerle anlatılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 8: Eleştiri
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Cümle, Cümlenin Temel ve Yardımcı Ögeleri

  Bu videolu konu anlatımında, cümle, cümlenin temel ve yardımcı ögeleri tanıtılmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • Zarf - fiiller (Ulaçlar, Bağ - fiil)

  Bu videoda zarf-fiiller açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Hikâye
  • Belirteç (Zarf)
  • Metnin oluşumunda fiilimsilerin işlevlerini örneklerle açıklar.
 • Dilek Kipleri

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiiller
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Zaman Bildiren Kipler

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Fiiller
  • Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
 • Alıştırmalar - Kitle İletişim Araçların Önemi

  Kitle iletişim araçları, haber vermek, bilgilendirmek başta olmak üzere, insanları eğitmek ve eğlendirmek için de kullanılır.
 • Kısa Metin Yazma

  Verilen konu başlıklarından birini ya da kendi seçtiği konu başlığıyla ilgili bir haber yazısı yazması istenir.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Yazma
  • Kendini Yazılı Olarak İfade Etme
  • Kısa metinler yazar.
 • Hava Durumunu Öğreniyorum

  Küçük bir kızın televizyonda yayınlanan hava durumu haberlerini dinlemesinin ardından annesi ile arasında geçen konuşmayı içeren bir canlandırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
  • Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • Lozan Barış Antlaşması

  Bu alıştırmada 25 Temmuz 1923 tarihli bir gazete sayfası hazırlayacaksınız. Gazetede Lozan Barış Antlaşması'nın detayları ile ilgili haberlere yer vermelisiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Türkiye'nin Tapu Senedi: Lozan Antlaşması
  • Lozan Antlaşması’nın sağladığı kazanımları analiz eder.
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi
 • Türk Dili ve Edebiyatı 10

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 10. Sınıf
  • Ünite 7: Anı (Hatıra)
  • Dil Bilgisi