"halil kaya" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Kaya Antilopları

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Patrona Halil İsyanı

  Patrona Halil İsyanı
 • Patrona Halil İsyanı

  Bu konu anlatımında, III. Ahmet'in tahttan indirilmesi ve I. Mahmut'un tahta geçmesiyle sonuçlanan; Patrona Halil önderliğinde başlayan isyan anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Ahmet - I. Mahmut Dönemleri
  • III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.
 • Afet Çeşitleri - Kaya Düşmesi

  Afet Çeşitleri - Kaya Düşmesi
 • Tarihin Tarihi Şahsiyetleri-Halil İNALCIK

  Öğretmenimiz Derya BOÇKAY Tarihin Tarihi Şahsiyetleri programının ilkinde büyük bilim insanı Prof. Dr. Halil İNALCIK ile buluşturuyor.
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Mustafa Kemal Demek - Halil Uysal

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız - Nida Tüfekçi (Kayseri)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Dağdan Yuvarlandı Kayalarımız - Nida TüfekçI (Kayseri)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • İlham Veren Hayatlar - Halil Mutlu (Dünya ve Olimpiyat Halter Şampiyonu)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Röportajlar
  • İlham Veren Hayatlar
 • Unity Programı ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 1

  Öğretmenimiz Mehmet İlkay KAYA "Unity Programı ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları" nı anlatıyor.
  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Özel Yetenek
 • Unity Programı ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları 2

  Öğretmenimiz Mehmet İlkay KAYA "Unity Programı ile Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları" nı anlatıyor.
  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Özel Yetenek
 • Lale Devri Islahatları

  Bu konu anlatımında, 1718 Pasarofça antlaşmasıyla başlayan ve Patrona Halil isyanıyla biten Lale devri diye adlandırılan dönemde III. Ahmet'in gerçekleştirdiği ıslahatlar anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Ahmet - I. Mahmut Dönemleri
  • III. Ahmet Dönemi iç ve dış politikadaki gelişmeleri ve ıslahat çalışmalarını değerlendirir.
 • Genç Osman Islahatları

  Bu konu anlatımında, Yeniçeri Ağası Kara Halil ve ulema sınıfından Hafız Osman arasında geçen konuşmada, Genç Osman döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketleri ve bu ıslahat hareketlerinin başarıya ulaşamama nedenleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • II. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.
 • I. Mahmut Islahatları

  Bu konu anlatımında, Patrona Halil İsyanı sonucu tahta çıkan I. Mahmut'un yaptığı ıslahatlar anlatılmaktadır. I. Mahmut Döneminde Osmanlı ordusunun eğitim ve modernizasyon için Batılı uzmanlara yönelmesi açıklanmış; maliye ve güvenlik alanlarında yapılan ıslahatlar da anlatılmıştır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Mustafa - I. Abdülhamit Dönemleri
  • XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.
 • Millî Edebiyat Anlayışını Devam Ettiren Sanatçılar-2

  Bu videolu konu anlatımında, Millî Edebiyat anlayışını devam ettiren sanatçılardan Ömer Bedrettin Uşaklı, Ali Ulvi Elöve, Necmettin Halil Onan, Şükufe Nihal Başar, Halide Nusret Zorlutuna, Arif Nihat Asya bazı özellikleri ve eserleri ile birlikte anlatılmaktadır. 
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde edebiyat, sanat ve fikir akımlarının/anlayışlarının yansımalarını değerlendirir.
 • Scratch Eğitiminin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

  Uluslararası Eğitimde İyi Uygulamalar ve Yenilikler Konferansı, 26-28 Ekim 2015 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi. Konferansta Abdullah Bedir Kaya tarafından gerçekleştirilen "Scratch Eğitiminin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi" konulu sunum videosudur. 
 • Buzul Aşındırma Şekilleri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • Rüzgâr Aşınım Şekilleri

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • TRT Çocuk (Nisan 2018)

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Dergileri
 • Dış Kuvvetler - Rüzgarlar

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşum sürecine etkileri açısından açıklar.
 • Ölmüşsün Ama Değilsin Üzgün

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Belirli Gün ve Haftalar
  • Millî Günler ve Bayramlar
 • Tortul (Sedimenter) Kayaçlar

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküreninin Yapısı, Jeolojik Devirler, Kayaçlar, Levha Tektoniği ve Etkileri, İç ve Dış Kuvvetler
  • Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
 • Rüzgârlar ve Yer Şekilleri - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, rüzgârın yeryüzünü aşındırma ve biriktirme yaparak nasıl şekillendirdiği anlatılmaktadır. 
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • I. Abdülhamit Islahatları

  Bu konu anlatımında, I. Abdülhamit Döneminde özellikle orduda yapılan ıslahatlar incelenmiş; orduda yapılan teknik değişiklikler hakkında bilgiler verilmiştir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: XVIII. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi (1700 - 1807)
  • III. Mustafa - I. Abdülhamit Dönemleri
  • XVIII. yüzyıl ıslahat hareketlerinin genel özellikleri ile bu ıslahatların toplum, kültür, eğitim ve sanat alanlarındaki etkilerini değerlendirir.
 • 18. Yüzyıl Islahatları ve Lâle Devri

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Avrupa
  • Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder.
 • Hava Olaylarının Yeryüzü Şekillerine Etkisi

  Bu konu anlatımında, hava olaylarının neden olduğu yeryüzü şekillerine örnek verilmekte ve bu yeryüzü şekillerinin nasıl oluştuğu anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarının, yeryüzü şekillerinin oluşumu ve değişimindeki etkisine ilişkin örnekler verir.
 • Karstik Aşınım Şekilleri

  Bu konu anlatımında, karstik şekiller anlatılmakta ve Türkiye’deki karstik şekillere örnekler verilmektedir.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • Urartular

  Bu konu anlatımında, Urartuların siyasi, ekonomik ve kültürel özellikleri ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Uygarlıkları Öğreniyorum
  • Somut kalıntılarından yola çıkarak Anadolu ve Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine önemli katkılarını fark eder.
 • Lale Devri

  Osmanlı Devleti’nde Lale Devri olarak adlandırılan döneme ait gelişmelerin yer aldığı bu canlandırmayı izleyerek dönemde gerçekleştirilen ıslahatlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Değişen Dünyada Değişen Osmanlı
  • Osmanlı Devleti’nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Karstik Şekilleri Tanıma - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, yeryüzündeki karstik şekiller anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yeryüzünü Oluşturan Dış Kuvvetler
  • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
  • Dış kuvvetleri yer şekillerinin oluşumunaetkileriyle birlikte açıklar.
 • Lale Devri

  Bu konu anlatımında, Lale Devri açıklanmaktadır.
 • Tortul Kayaçlar

  Bu konu anlatımında, tortul kayaçların oluşumları ve tortul kayaç türleri olan kimyasal, fiziksel ve organik tortul kayaçlar anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Kayaçlar
  • Kayaçların özellikleri ile yeryüzü şekillerinin oluşum süreçlerini ilişkilendirir.
 • 18. Yüzyıl Islahatları ve Lâle Devri

  Bu konu anlatımında, XVIII. Yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları ve Lale Devri’nde yapılan ıslahatların özelliklerini açıklama Lale Devri’nde yapılan ıslahatların Osmanlı tarihine etkilerini açıklama
 • Ülkemizdeki Tarihi ve Doğal Yerler

  Bu etkileşimli alıştırmada resimlerde verilen tarihi ve doğal güzelliklerin hangi şehirlerde olduğu harita üzerinde belirlenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Çevremizdeki Güzellikler
  • Çevresindeki doğal varlıklar ile tarihî mekânları, nesneleri ve eserleri tanıtır.
 • Dış Kuvvetlerin Etkisiyle Ülkemizde Yer Şekillerinin Oluşumu - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, dış kuvvetlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri tanımlanmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Yer Şekilleri
  • Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirir.