"haritalar" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Haritalar

  • Balıkçı Gemisinde Seyir
  • Çoklu Sınıf
  • Haritalar
 • Harita

  Bu konu anlatımında, harita tanımı ve haritanın kullanım alanlarına yönelik kısa bir açıklama yapılmaktadır.
 • Özel Haritalar - Maden Haritaları

  Bu konu anlatımında, özel harita türlerinden biri olan maden haritalarının kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verilmektedir.
 • Özel Haritalar-Toprak Haritaları

  Bu konu anlatımında, özel harita türlerinden biri olan toprak haritalarının kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verilmektedir.
 • Özel Haritalar - İklim Haritaları

  Bu konu anlatımında, özel harita türlerinden biri olan iklim haritalarının kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verilmektedir.
 • Özel Haritalar - Nüfus Haritaları

  Bu konu anlatımında, özel harita türlerinden biri olan nüfus haritalarının kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verilmektedir.
 • İKLİM HARİTASI

  5.SINIF SOSYAL BİLGİLER
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi
  • Yaşadığı çevrede görülen iklimin, insan faaliyetlerine etkisini, günlük yaşantısından örnekler vererek açıklar.
 • Haritayı Tanıyorum

  Haritayı Tanıyorum-öğretmen kopyası
 • Kamulaştırma Haritaları

  • İmar Uygulamaları
  • Çoklu Sınıf
  • Kamulaştırma Haritaları
 • Haritayı Tanıyorum

  Haritayı Tanıyorum-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
 • Kavram Haritaları

  29 Kasım 2011 tarihinde Doç. Dr. Nurdan Kalaycının portalımız üzerinden gerçekleştirdiği "Kavram Haritaları" konulu canlı eğitimin video kaydıdır. Hocamızın eğitimde kullandığı sunuya buradan ulaşabilirsiniz. Kavram Haritaları Kavram haritası bilgilerin görsel olarak aktarılmasını sağlayan bir tekniktir. Kavram haritasının fikir üretme, değerlendirme, fikirleri düzenleme gibi birçok kullanım alanı vardır. Bir tür bilginin sunum şeklidir. Çizgilerle kavramlar arası ilişkileri gösteren, kavramları hiyerarşiye sokan bir sistemdir (Kaptan, 1997). Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri göstermek amacıyla yapılır. Cümleler bu çalışmada yer almaz, bağlantılar sayesinde kurulur. Kavram haritası kavramları kolay ve kalıcı bir şekilde beyne yerleştirmenin bir yoludur. Özel bir konuya hem öğrenciyi hem de öğretmenleri odaklayarak kalıcı öğrenmeleri sağlar. Kavramlar arasındaki bağlantıları görsel olarak fark etmemizi sağlar. Ayrıca bir öğrenme sona erdikten sonra ne öğrendiğimizin bir özeti olarak da görev yapar (Novak ve Gowin, 1984). Kaynak: http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_IV/ii/a_kilinc.pdf
 • Genel Haritalar

  Bu konu anlatımında, genel haritalar örneklendirilerek anlatılmaktadır.
 • Haritaların Dili

  Haritaların Dili-öğrenci kopyası
 • Kabartma Haritalar

  Bu konu anlatımında, kabartma haritalar ile ilgili bilgilere yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Harita Çeşitleri

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Haritaların Dili

  Haritaların Dili-öğretmen kopyası
 • Zihin Haritaları

   

  16.03.2017 tarihinde Prof. Dr. Nurdan Kalaycının portalımız üzerinden gerçekleştirdiği \""Zihin Haritaları\"" konulu canlı eğitimin video kaydıdır.

   

  Eğitimde kullanılan sunuya buradan ulaşabilirsiniz.

 • Harita Elemanları

  Bu konu anlatımında, harita elemanları tanıtılmakta ve harita elemanlarının işlevleri açıklanmaktadır.
 • Avrasya Bilgisi

  Avrasya Bilgisi okuyunuz
  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
  • Kavimler Göçü’nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder.
 • Harita-Ölçek İlişkisi

  Etkileşimli bir materyal olduğu için dikkat çekicidir. Öğretmenin sınıfta pratik bir şekilde haritanın ölçeklerini değiştirmesi bu değişim sonucu haritaya ait özelliklerin de değişmesi eşliğinde ders anlatımı öğrencilerin ölçek-harita özellikleri ilişkisini kavramasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca öğrencilerinde imkânlar ölçüsünde ders sırasında veya sonrasında materyali kullanmaları öğrenmeyi pekiştirecektir. Materyal, 21. becerilerinden Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okur-Yazarlığı becerisi de kazandırmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Harita Çizim Uygulamaları

  • Harita Çizimi
  • Çoklu Sınıf
  • Harita Çizim Uygulamaları
 • Projeksiyonlar

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Haritalarda Uzunluk Hesaplama

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Ülkemin Güzellikleri Haritada

  KTS - Ülkemin Güzellikleri Haritada
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Ülkemin Zenginlikleri Haritada
 • Alıştırmalar - Ülkemin Güzellikleri Haritada

  QA - Alıştırmalar - Ülkemin Güzellikleri Haritada
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Ülkemin Zenginlikleri Haritada
 • Projeksiyonlar

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Coğrafi Rehberim: Haritalar
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • Ölçek kavramını açıklama

  Bu konu anlatımında, ölçek tanımı yapılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Harita Bilgisi
  • Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
 • İzohips Haritalarından Profil Çıkarma

  İzohips haritalarından faydalanarak profil çıkarma. Bu çalışma da Lut gölü ve hemen doğusunda yer alan bölgenin izohips haritasından faydalanarak profil çıkarılmıştır. Lut gölü yüzeyi deniz seviyesinden aşağıda olan bir yerdir.
  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Arazi Rehberimiz: İzohipsler
  • Haritalarda yer şekillerinin kullanılmasında gösterilen yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Ülkemin Zenginlikleri Haritada

  Ülkemin Zenginlikleri Haritada-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Ülkemin Zenginlikleri Haritada
 • Alıştırmalar - Haritaların Dili

  Bu alıştırmada yeryüzü şekilleri ve haritalar ile ilgili bazı bilgiler doğru yanlış ve boşluk doldurma soruları ile sınanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yeryüzü Şekilleri
  • Haritalar üzerinde yaşadığı yer ve çevresinin yeryüzü şekillerini genel olarak açıklar.
 • Ülkemin Güzellikleri Haritada

  Ülkemin Güzellikleri Haritada-öğretmen kopyası
 • Ülkemin Güzellikleri Haritada

  Ülkemin Güzellikleri Haritada-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Ülkemin Güzellikleri Haritada
 • Ülkemin Zenginlikleri Haritada

  Ülkemin Zenginlikleri Haritada-öğretmen kopyası
 • Ayırma Haritalarının Kontrolü

  • Kadastral Kontroller
  • 12. Sınıf
  • Ayırma Haritalarının Kontrolü
 • Harita Temel Bilgileri

  • Temel Mesleki Uygulamalar
  • 10. Sınıf
  • Harita Temel Bilgileri
 • Ölçeklerine Göre Haritalar

  Ölçeklerine göre haritalar ile ilgili konu anlatımında haritaların ayrıntıları gösterme özelliklerine ile ölçeklerinin büyüklükleri arasındaki ilişkiyi öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Yeryüzünde Yaşam
  • Dünya Bir Kağıda Nasıl Sığar?
  • Farklı ölçeklerde çizilmiş haritalardan yararlanarak ölçek değiştiğinde haritanın değişen özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur.