"hava" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Arapça 7 - 3. Ünite

  • Arapça
  • 7. Sınıf
  • Hava Durumu
  • Hava Yağmurlu, Hava Karlı, Hava Güneşli
 • Atmosferde Hava Kirliliği

  • Hava Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Atmosferde Hava Kirliliği
 • Hava Kirleticilerinin Ölçümü

  • Hava Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Hava Kirleticilerinin Ölçümü
 • Hava Sistemi

  • Gaz Türbinli Motor Sistemleri
  • Çoklu Sınıf
  • Hava Sistemi
 • Hava Kirliliği ve Etkileri

  • Hava Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Hava Kirliliği Ve Etkileri
 • Hava Kirliliğinin Küresel Etkileri

  • Hava Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Hava Kirliliğinin Küresel Etkisi
 • Hava Direnci

  Hava ortamında hareket eden cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin anlatıldığı bu canlandırmayı izleyerek cisimlerin enerjilerinin hava direncinin etkisiyle nasıl değiştiğini öğrenebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Kuvvet ve Enerji
  • Enerji Dönüşümleri
  • Sürtünme kuvvetinin kinetik enerji üzerindeki etkisini örneklerle açıklar.
 • Hava Olayları

  Hava Olayları Öğrenci Akt
 • Hava Kirliliği

  Bu konu anlatımında, hava kirliliğinin ne olduğu, hava kirliliğinin sonuçları ve önlemek için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Hava Durumu

  4. Sınıf - Hava Durumu - Öğretmen
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
 • Hava Kirliliği

  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • İnsan ve Çevre
  • İnsan ve Çevre İlişkisi
  • İnsan çevre etkileşiminde yarar ve zarar ikilem durumlarını örnekler üzerinde tartışır.
 • HAVA PERSPEKTİFİ

  5. sınıf "G.5.1.3.Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanır." kazanımına ilişkin ders notu.
  • Görsel Sanatlar
  • 5. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Görsel sanat çalışmasında hava perspektifini kullanır.
 • Hava Durumu

  4. Sınıf - Hava Durumu - Öğrenci
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
 • Hava Kaması

  Bu videolu konu anlatımında, hava kaması anlatılmaktadır.
 • Hava Durumu

  Hava Durumu
 • Hava Olayları

  Uzay boşluğunda hava olayları ile ilgili uçmakta olan nesneleri, kullanıcıdan ışın yollayarak uzay gemisine almasının istendiği bir uygulamadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
  • Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek bulgularını resimli grafiklere aktarır.
 • Hava Kirliliği

  Hava kirliliğinin tanımı yapılmakta ve hava kirliliğine neden olan etmenlerden bahsedilmektedir. Hava kirliliğini önlemek için yapılabilecekler listelenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz
  • İnsan ve Çevre İlişkisi
  • İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.
 • Hava Kirliliği

  Hava kirliliği ile ilgili konu anlatımında hava kirliliğinin sebeplerini, hava kirliliğinin olumsuz sonuçlarını ve hava kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Hava Kirliliği

  Bu konu anlatımında, sanayileşmenin ve bazı kimyasal maddeleri hava kirliliğine etkileri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Hava Durumu

  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
 • Hava Olayları

  Hava Olayları Öğretmen AKT
 • hava direnci

  Sürtünme kuvvetinin kineik enerjiyi azalttığı gözlemlenecektir.
 • Hava Kirliliği

  Hava kirliliğinin tanımı yapılmakta ve hava kirliliğine neden olan etmenlerden bahsedilmektedir. Hava kirliliğini önlemek için yapılabilecekler listelenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Afetler ve Çevre Sorunları
  • Yaşadığı çevredeki afetlerin ve çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sorgular.
 • Hava Sürtünmesi

  Bu videolu konu anlatımında, hava sürtünmesi ve limit hız konuları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
  • Serbest düşen cisimlere etki eden sürtünme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.
 • Hava Kirliliği

  Bu videoda,hava kirliliğine neden olan etmenler ve alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 
 • Hava Olayları

  Hava olayları konu anlatımında, hava olaylarının oluşumunu ve havanın temel bileşenlerini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • Hava Durumu

  Bu etkileşimde sıcaklık değişimlerini inceleyerek tam sayılarla toplama işlemi yapabilirsiniz.
  • Matematik
  • 7. Sınıf
  • 1. Ünite
  • Tam Sayılarla İşlemler
  • Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar, ilgili problemleri çözer.
 • Hava Kirliliği

  Bu konu anlatımında Hava Kirliliği anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Doğa ve Kimya
  • Çevre Kimyası
  • Hava, su ve toprak kirliliğine sebep olan kimyasal kirleticileri açıklar.
 • Hava Yolu Taşımacılığı

  • Taşıma Modelleri
  • Çoklu Sınıf
  • Hava Yolu Taşımacılığı
 • Hava Kirliliğine Etki Eden Kaynaklar

  • Hava Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Hava Kirliliğine Etki Eden Kaynaklar
 • Sis

  Sis konu anlatımında, sisin nasıl oluştuğunu ve ülkemizde ne zaman, hangi bölgelerde sıklıkla gözlendiğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • Meteoroloji ve Hava Tahminleri

  dalını ve bu tahminleri yapan meteorologlar hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • Yıldırım

  Yıldırımın oluşumu anlatılacaktır
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Deprem ve Hava Olayları
  • Hava Olayları
  • Hava olaylarını gözlemleyerek kaydeder ve hava olaylarının değişken olduğu sonucuna varır.
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Hava Durumu

  Öğretmene Özel Alıştırma - Hava Durumu
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
 • Alıştırmalar - Hava Durumu

  Alıştırmalar - Hava Durumu_ 2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Hava Durumu
 • Toprak Kirliliği

  Bu konu anlatımında, toprak kirliliğine neden olan etmenler ve alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Su Kirliliği

  Bu konu anlatımında, su kirliliğine neden olan etmenler ve alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.