"haydi iş başına atıkları sıfırla" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Cesur Liderlik ve İnovasyon İş Başında

  Cesur Liderlik ve İnovasyon İş Başında: Tüm bölge genelinde bir inovasyonu nasıl ateşleyebilirsiniz? Öğrenci merkezli öğrenme ortamları yaratılması, teknoloji entegrasyonu, öğrenim süresinin uzatılması ve bölge kapasitesinin oluşturulması, Meriden Devlet Okullarında gerçekleştirilen dört ana çalışma alanıdır. Bu çalışmaların nasıl gerçekleştirildiğine yönelik bilgileri videoda bulabilirsiniz. Alıntı Adresi: https://www.youtube.com/watch?v=2K6194mhOds
 • Arapça 9 - 1. Ünite

  • Arapça (Seçmeli)
  • 9. Sınıf
  • Merhaba Arapça
  • Harfler ve Sesler, Haydi Okuyalım, Haydi Yazalım
 • Atatürk’ün Basın ile İlgili Çalışmaları

  Örnek olarak verilen basınla ilgili çalışmalardan Atatürk'ün yaptıklarını belirlemeyi amaçlayan bir uygulamadır.
  • Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önemi fark eder.
 • Atatürk’ün Basına ve Basın Hürriyetine Verdiği Önem

  ”Atatürk - Basın ve Basın Hürriyeti” adlı metin Atatürk'ün basınla ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bir uygulamadır.
  • Atatürk’ün basına ve basın hürriyetine verdiği önemi fark eder.
 • Atatürk'ün Basına ve Basın Hürriyetine Verdiği Önem

  Bu konu anlatımında, Atatürk'ün basınla ilgili görüşleri anlatılmaktadır.
 • Arapça 9

  • Arapça (Seçmeli)
  • 9. Sınıf
  • Merhaba Arapça
  • Harfler ve Sesler, Haydi Okuyalım, Haydi Yazalım
 • Kamuoyu ve Basın

  Kamuoyu ve Basın
 • Kamuoyu ve Basın

  7. Sınıf-Kamuoyu ve Basın-Öğretmen
 • Basın ve Yayın

  Bu canlandırmayı izleyerek basın ve yayının bileşenleri kitle iletişim araçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Yöneticilerimiz ve Biz
  • Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
 • Halkla İlişkiler ve Basın

  • Halkla İlişkiler Faaliyetleri
  • 11. Sınıf
  • Halkla İlişkiler ve Basın
 • Atık Yağlar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Yağlar
 • Atık Sular

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Sular
 • Atık Lastikler

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Lastikler
 • Alıştırmalar - Kamuoyu ve Basın

  Bu alıştırmadaki soruları çözerek kamuoyunun demokratik toplumlardaki yeri ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Basın ve Yayının Önemi

  Bu canlandırmayı izleyerek basın ve yayının toplum için önemi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 • Basın ve Yayın Organları

  Bu canlandırmada basın ve yayının yazılı, işitsel ve görsel iletişim araçları olduğu belirtilmektedir. Bu araçların, kamuoyu oluşturulmasında ve demokrasinin korunup geliştirilmesinde önemli olduğu vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Hızlı İletişim Güçlü Toplum
  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
 • Basın ve Yayının Önemi

  Bu canlandırmada demokrasinin korunması ve demokratik yaşamın geliştirilmesinde basın ve yayının önemi anlatılmaktadır. İletişim araçlarının kullanılmasıyla demokrasinin önemli bir unsuru olan düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğünün yaygınlaştığı belirtilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Hızlı İletişim Güçlü Toplum
  • Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
 • Basın ve Yayının İşlevi

  Bu canlandırmayı izleyerek basın ve yayının toplumdaki işlevi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Etkin Vatandaşlık
  • Yöneticilerimiz ve Biz
  • Yönetimin karar alma sürecini etkileyen unsurları analiz eder.
 • Tıbbi Atıklar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Tıbbi Atıklar
 • Organik Atıklar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Organik Atıklar
 • Katı Atıklar

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Katı Atıklar
 • Atık Yönetimi

  Atık yönetimi konu anlatımında, atık yönetiminin üç aşaması ve bu aşamalarda yapılabilecekleri görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
 • Katı Atıklar

  Toprak kirliliğine neden olan atık türlerinden katı atıklar anlatılmaktadır. Canlandırmada, hangi atıkların katı atıkları oluşturduğu, hangi yöntemlerle imha edildiği açıklanmaktadır. Katı atıkların hangi çevresel sorunlara yol açtığı incelenmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Evsel Atıklar

  Bu canlandırmada, gündelik yaşamda ortaya çıkan evsel atıklar ve bu atıkların nasıl sınıflandırıldığı anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.
 • Atık Sorunu ve Atıklardan Korunma Yöntemleri

  Bu videolu konu anlatımında, çevre sorunlarından atık sorunu ve atıklardan krounma yöntemleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Küresel Etkileri
  • Farklı atık türlerini çevre ve insan sağlığına etkileri açısından değerlendirir.
 • Atık Piller / Aküler

  • Atıklar
  • Çoklu Sınıf
  • Atık Piller / Aküler
 • Atatürk'ün Basın ile İlgili Çalışmaları

  Bu konu anlatımında, Atatürk'ün basınla ilgili yaptığı çalışmaları anlatmaktadır.
 • XIX.Yüzyılda Osmanlı Devletinde Basın Yayın

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde basın hayatında meydana gelen gelişmeler açıklanmaktadır.
 • Büyük Başın Derdi Büyük Olur

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Halk Kültürü
 • Atık Su Tesisatı

  • Sıhhi Tesisat
  • 11. Sınıf
  • Atık Su Tesisatı
 • Deri Atıklarını Değerlendirme

  • Deri Atıkları
  • Çoklu Sınıf
  • Deri Atıklarını Değerlendirme
 • Atık malzemeleri değerlendirme

  Atık malzemelerden kendi oyuncağımızı yapıyoruz
  • Görsel Sanatlar
  • 1. Sınıf
  • Görsel İletişim ve Biçimlendirme
  • Üç boyutlu çalışma oluşturur.
 • Atıkları Ayıralım Oyunu

  Bu oyunda atıklar uygun geri dönüşüm kutularına götürülür.
  • Çevre Koruma
 • Atık Su (PVC) Borularının Sıva Üstü Duvara Sabitlenmesi

  • Tesisat
  • 10. Sınıf
  • Plastik Boruların Montajı
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak plastik boruların montajını yapar.
 • HAYDİ BULALIM

  ÖĞRENCİLERİN KONUYU YENİ DURUMLARA UYGULAMA DÜZEYLERİ TESPİT EDİLİR. YANLIŞ ANLAMALAR DÜZELTİLİR.
 • Atıkların Doğal Çevreye Etkileri

  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Çevre ve Toplum
  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevresel Etkileri
  • Çevre sorunlarının oluşum ve yayılma süreçlerini küresel etkileri açısından analiz eder.
 • Atıklar ve Geri Dönüşüm

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.
 • Vitamin Atık Yönetim Uzmanlığı

  Bu etkinlikte, atıkları doğu kutulara yerleştirerek yeterli puana ulaşıp, Vitamin Atık Yönetim Uzmanlığı sertifikası almaya çalışacaksınız.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Sürdürülebilir Kalkınma
  • Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.