"ideal şifre" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Yaşamın Şifresi

  • LIBRARY
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Diğer
 • Güvenli Şifre Özellikleri

  -
  • LIBRARY
  • Bilim ve Teknoloji
  • Siber Güvenlik
 • Şifre Danteli Örme

  • Örücülük
  • Çoklu Sınıf
  • Şifre Danteli Örme
 • Şifreyi Çözelim: B Sesi

  Şekiller ile şifrelenmiş kelimeleri, şekilleri doğru yerlerine taşıyarak kelimeleri oluşturması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ÖRIDSB - 3. Ses Grubu
  • B sesi
  • B sesini okur, yazar.
 • Güvenli Şifre Özellikleri

  • Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
  • 5. Sınıf
  • Etik ve Güvenlik
  • Gizlilik ve Güvenlik
  • Gizlilik açısından önemli olan bileşenleri belirler.
 • Kod - Kodon - Antikodon

  Bu videolu konu anlatımında; kod, kodon ve antikodon kavramları ve bu kavramlar arasındaki sayısal ilişki anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
 • Şifreyi Çözelim: J Sesi

  Şekiller ile şifrelenmiş kelimeleri, şekilleri doğru yerlerine taşıyarak kelimeleri oluşturması istenmektedir.
 • Şifreyi Çözelim: P Sesi

  Şekiller ile şifrelenmiş kelimeleri, şekilleri doğru yerlerine taşıyarak kelimeleri oluşturması istenmektedir.
 • Şifreyi Çözelim: N Sesi

  Şekiller ile şifrelenmiş kelimeleri, şekilleri doğru yerlerine taşıyarak kelimeleri oluşturması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • ELAKİN - 1. Ses Grubu
  • N sesi
  • N sesini okur, yazar.
 • Biyoloji 12 - 1. Ünite

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • Şifreyi Çözelim: Y Sesi

  Şekiller ile şifrelenmiş kelimeleri, şekilleri doğru yerlerine taşıyarak kelimeleri oluşturması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 1. Sınıf
  • Okuma Yazma Öğreniyorum
  • OMUTÜY - 2. Ses grubu
  • Y sesi
  • Y sesini okur, yazar.
 • Fen Lisesi Biyoloji 12 - 1. Ünite

  • Fen Lisesi Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 • Santral Dogma

  Bu videolu konu anlatımında; santral dogma olayı tanımlanmakta; ökaryot ve prokaryotlarda replikasyon, transkripsiyon ve translasyon olaylarının nerede gerçekleştiği açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
 • Şifre Bulmaca Doğal Sayılarla Toplama

  Doğal sayılarla Toplama işlemlerinin sonucu harflerle eşleştirilerek saklı olan şifreyi bulma etkinliği.
 • Kesirlerle Toplama ve Çıkarma - Şifre Bulmaca

  Verilen kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerinin sonuçları harflerle eşleştirilerek şifre bulunmaya çalışılır.
 • 2017 LYS - Genetik Şifre ve Protein Sentezi

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Genetik Şifre ve Protein Sentezi
  • Protein sentezinin mekanizmasını açıklar.
 • İdeal Gaz Denklemi

  Bu konu anlatımında, ideal gaz denkleminin, basınç-sıcaklık, sıcaklık-hacim, hacim- tanecik sayısı ilişkilerini açıklayan üç farklı yasanın birleşmesi ile oluşturulmuş genel bir denklem olduğu açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • İdeal Gaz Denklemi

  Bu konu anlatımında, ideal gaz tanımı yapılmakta, gazların normal sıcaklık ve basınç koşulları altında ideal davranış gösterdikleri, bununla birlikte yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında ideal olma durumundan uzaklaştıkları açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • İdeal Gaz Yasası - 1

  İdeal Gaz Yasası - 1
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
 • Protein Sentezinde Transkripsiyon

  Bu videolu konu anlatımında; protein sentezinde transkripsiyon anlatılmakta, protein sentezinde mRNA, rRNA ve tRNA’nın işlevi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Nükleik asitlerin çeşitlerini inceler ve görevlerini araştırır.
 • İdeal Gaz Yasası - 2

  İdeal Gaz Yasası - 2
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
 • Makinede İdeal Sistem Montaj

  • Montaj Teknikleri
  • 11. Sınıf
  • Makinede İdeal Sistem Montaj
 • İdeal Gaz Denklemi

  Bu konu anlatımında, ideal gaz denklemi tanımlanmıştır.
 • İdeal Gaz Denklemi

  Bu videolu konu anlatımında, ideal gaz denklemi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Mol Kavramı
  • Mol kavramını açıklar.
 • Fen Lisesi Biyoloji 12

  • Fen Lisesi Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Kemosentez
 • Translasyon

  Bu videolu konu anlatımında; translasyon olayının aşamaları anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Nükleik asitlerin çeşitlerini inceler ve görevlerini araştırır.
 • Biyoloji 12

  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Hücresel Solunum
 • Gerçek Gazlar

  Bu videolu konu anlatımında, gerçek gazlar anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
  • Mol Kavramı
  • Mol kavramını açıklar.
 • İdeal Gaz Denklemiyle İlgili Problem Çözme-3

  ”2 atm basınçta ve 0°C sıcaklıkta özkütlesi 2, 5 g/L olan ideal gazın mol kütlesi kaç gr/mol'dür?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 2017 LYS - İdeal Gaz Denklemi

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • İdeal Gaz Denklemiyle İlgili Problem Çözme-2

  “Pistonu her itildiğinde 0, 02 mol gaz pompalayabilen bir bisiklet pompası ile deniz seviyesinde 27°C sıcaklıkta, içerisinde hiç gaz bulunmayan tam elastik balon bulunmaktadır. Elastik balonun hacmi, bu pompanın yardımıyla pistonu 10 defa ittirerek doldurulduğunda, kaç cm[sup]3[/sup] olur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ideal Gaz Denklemiyle İlgili Problem Çözme-1

  “ Kapalı bir kapta 0, 5 mol Ne gazı bulunmaktadır. Kabın hacmi 4, 1 L ve ortamın sıcaklığı 127[sup]0[/sup]C’dir. Kaptaki basıncın 1 atm olması için sabit sıcaklıkta musluktan dışarı kaç mol Neon çıkartılmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • İdeal Gaz Denklemiyle İlgili Problem Çözme-4

  ”0°C'de 2 atm basınçta 2, 24 litre, 4 atm basınçta 1, 12 litre hacmi olan SO[sub]2[/sub] gazının kütlesini kaç gramdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • 2010 LYS - İdeal Gaz Denklemi

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • RNA

  Bu videolu konu anlatımında; RNA molekülünün özellikleri, görevleri ve yapısı açıklanmakta; RNA çeşitleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Genden Proteine
  • Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
  • Nükleik asitlerin çeşitlerini inceler ve görevlerini araştırır.
 • EBA KAMP - İdeal Gaz Denklemi

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Ters Osmoz

  Bu videoda ters osmoz olayı anlatılmıştır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gerçek Gazlar
  • Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır.
 • 2012 LYS - İdeal Gazlarda Basıç - Mol Sayısı İlişkisi

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Gazlarda Basınç-Hacim-Sıcaklık Arasındaki İlişki

  Bu interaktif etkinlikte, kapalı bir sistemde gaz miktarı sabit iken, sıcaklık değiştirilerek yapılan deneyde, basınç, hacim ve sıcaklık arasındaki ilişki incelenmektedir.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • İdeal Gaz Yasası
  • Deneysel yoldan türetilmiş gaz yasaları ile ideal gaz yasası arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Transformatörün Çalışma Prensibi

  Bu videolu konu anlatımında, transformatörlerin alternatif akımda voltajı ve akımı nasıl değiştirdiği anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Transformatörler
  • Transformatörlerin çalışma ilkelerini açıklar.