"ilmek ilmek emek" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Emek Bir Hazinedir

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
 • Emek Bir Hazinedir

  Emek Bir Hazinedir - KTT_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
 • Emek Bir Hazinedir

  Emek Bir Hazinedir - KTS_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Emek Bir Hazinedir

  QT - Emek Bir Hazinedir_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
 • Alıştırmalar - Emek Bir Hazinedir

  QA - Emek Bir Hazinedir_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
 • Kirchhoff Yasaları

  Bu konu anlatımında, birden fazla ilmeğin bulunduğu elektrik devrelerinde Kirchoff Yasası ile akım ve gerilim hesaplamalarının nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Elektrik Devreleri
  • Kirchoff’un akımlar ve gerilimler kanunlarını açıklar.
 • Emek ve Rızık

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 5. Sınıf
  • Allah İnancı
  • Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini fark eder.
 • Sermaye ve Emek

  EBA TV - 11. Sınıf Tarih Dersi 28.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
  • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
  • Modernleşmeyle birlikte sosyal, ekonomik ve politik anlayışta yaşanan değişim ve dönüşümlerin gündelik hayata etkilerini analiz eder.
 • Sermaye ve Emek

  EBA TV - 11. Sınıf Tarih Dersi 20.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Sermaye ve Emek
  • Sermaye ve Emek
  • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
 • emek ve rızık

  emek
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Kader İnancı
  • Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder.
 • Sermaye ve Emek

  EBA TV - 11. Sınıf, Tarih Dersi 14.04.2020 tarihli yayın içeriğidir.
  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Sermaye ve Emek
  • Sermaye ve Emek
  • Sanayi İnkılabı öncesindeki üretim tarzı ile endüstriyel üretim tarzı arasındaki farkları açıklar.
 • Özet – Emek Bir Hazinedir

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
  • Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
 • İnsanın Çabası: Emek ve Rızık

  Bu konu anlatımında, Emek kavramının tanımı, Rızık kavramının tanımı ve bu kavramların kaderle olan ilişkisi açıklanmıştır.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Kaza ve Kader
  • Emek ve Rızık
  • İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle hareket eder.
 • Tarih 11

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
  • Değişim Çağında Osmanlı
 • 2016 YGS - Sanayi Devrimi

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Sermaye ve Emek
  • Sermaye ve Emek
  • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
 • Sömürgecilik

  Bu konu anlatımında, birinci Dünya Savaşı'na giden politik süreçte yeni sömürgeler edinme ve yeni ham madde kaynakları bulma hedeflerinin rolleri hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)
  • Birinci Dünya Savaşı (1914 - 1918)
  • I. Dünya Savaşı’nın sebep ve sonuçlarını kavrar.
 • Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılabı'nın Osmanlı Devleti'ne Etkileri

  Bu konu anlatımında, Aydınlanma Çağı ve Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne ve diğer devletlere etkileri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın Osmanlı Devleti’ne etkisini analiz eder.
 • Sanayi İnkılabı'nın Gelişimi

  Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı'nın İngiltere'de ortaya çıkışı, Avrupa ve Amerika'ya yayılması ve gelişmesi anlatılmaktadır. Sanayi İnkılâbı öncesi durum özetlenmekte, buhar motorunun icat edilmesi, otomobilin icadı, seri üretime geçilmesi gibi önemli olayların Sanayi İnkılâbı'nın gelişimine etkileri belirtilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
 • Sanayi İnkılabı’nın Nedenleri

  Bu konu anlatımında, modern düşünce yöntemiyle gelişen bilimin teknolojiye etkisi anlatılmakta, Fransız İhtilali ile beraber gelişen teknolojinin Sanayi İnkılâbı'nın meydana gelmesini sağladığı açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
 • Sanayi İnkılabı'nın Ekonomiye Etkileri

  Bu konu anlatımında, Sanayi İnkılâbı’nın neden olduğu ekonomik sorunlar incelenmektedir. Artan üretimle beraber ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacı ve bu ihtiyacın sömürgeler yoluyla çözülmesi anlatılmakta, İngiltere ve Fransa'nın sömürge olarak aldığı bölgeler incelenmekte ve tüm bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'ne etkisi açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
 • 2016 YGS - Sanayi Devrimi

  • Tarih
  • 11. Sınıf
  • Sermaye ve Emek
  • Sermaye ve Emek
  • Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.
 • Sosyal Bilgiler 6

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Ülkemin Zenginlikleri Haritada
 • Korsan Ürünlerle Mücadele Etme

  Bu konu anlatımında, bir fikir veya sanat eserini yaratan kişinin bu eserdeki haklarının korunmasının öneminden ve bu hakların nasıl korunduğundan bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
  • Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
 • Telif ve Patent Hakkı

  Bu animasyonda, telif ve patent haklarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
  • Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
 • Telif ve Patent Hakkı

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Emek Bir Hazinedir
  • Telif ve patent hakları saklı ürünlerin yasal yollardan temin edilmesinin gerekliliğini savunur.
 • Tatlı mı Tatlı!

  • Yarım - Bütün - Parça
 • Sanayi Devrimi ve Emperyalizm

  Bu konu anlatımında, Sanayi Devrimi ve Emperyalizm anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Sanayi İnkılabı’nın nedenlerini ve ortaya çıkan değişimleri kavrar.
 • Üretimde İnsan

  Bu canlandırmada günlük yaşantımızda ihtiyaç duyduğumuz maddelerin bize ulaşana kadar insan gücü ve emeği gerektiren pek çok işlemden geçirildiği anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
  • Çevresindeki ekonomik faaliyetlerin, insanların sosyal hayatlarına etkisini analiz eder.
 • Manyetik Alan Dolanımı

  Bu videolu konu anlatımında, manyetik alan dolanımı kavramı ve manyetik alan dolanımının nelere bağlı olduğu anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Akım ve Manyetik Alan
  • Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alanı etkileyen değişkenleri analiz eder.
 • Sanayi Devrimi ve Sömürgecilik

  Bu videolu konu anlatımında; sanayi devrimi ve sömürgecilik ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Milli Mücadelenin Hazırlık Dönemi
  • Osmanlı Devleti ve I. Dünya Savaşı
  • Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin durumunu değerlendirir.
 • Sınavı Kazanamadım, Şimdi Ne Yapmalıyım?

  • Kütüphane
  • Rehberlik Hizmetleri
  • Kişisel-Sosyal Rehberlik
  • Duygu Kontrolü
 • Hz. Muhammed (s.a.v.) Çalışmayı Severdi

  Bu konu anlatımında, peygamber efendimizin çalışmayı sevmesi konusu örneklerle işlenmiştir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 8. Sınıf
  • Hz. Muhammed’in Hayatından Örnek Davranışlar
  • Örnek İnsan: Hz. Muhammed
  • Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumlarından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Ekonominin Bileşenleri

  Bu videolu konu anlatımında, ekonominin bileşenlerinden üretim, bölüşüm ve tüketim açıklanmaktadır.
 • TÜBİTAK 2018 HACINAİPLİ

  2018 yılı Hacınaipli Ortaokulu'nda gerçekleştirilen Tübitak Bilim Fuarı'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersimizde öğrencilerimizle yapmış olduğumuz "Peygamber Ağacı" projemizde, öğrencilerin Kur'an'da geçen peygamber isimlerini eğlenerek öğrenmelerini amaçladık. Bunu ise biraz keçe kumaşı ve fazlaca el emeği ile yapmaya çalıştık. Panoda Kur'an'da geçen yirmi beşi peygamber ve üçü veli olmak üzere yirmi sekiz ismin kıssaları özlü bir şekilde yer almaktadır. Öğrencilerden üzerinde peygamber isimlerinin yer aldığı uygun yaprağı peygamber kıssalarıyla eşleştirmeleri istenmektedir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Peygamberlere ve İlahî Kitaplara İnanç
  • İlahî kitap ve sahifelerin hangi peygamberlere gönderildiğini belirtir.
 • Çekirdekten Ağaca Limonun Hikayesi

  Okulun açıldığı hafta okula ve arkadaşlarına uyum sağlamaya çalışan öğrenciler sınıf mevcuduna göre rastgele gruplara ayrıldı. Daha önceden tedarik edilmiş olan limon çekirdekleri, minik saksılar, toprak ve su gibi araç gereçler gruplara sunuldu. Limon çekirdeklerinin saksılara ekilmesi sağlandı. Her saksı o grubun numarası ile numaralandırıldı. Öğrencilere bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişmesi için yerine getirmeleri gereken sorumluklar bildirildi. Ağaç yetiştirmenin ne kadar emek isteyen bir iş olduğu vurgulandı. Geçen zaman içerisinde bitkilerin gelişimi takip edildi ve öğrencilerin gelişimi ile bağdaştırılarak tartışma ortamı sağlandı.
  • Hayat Bilgisi
  • 1. Sınıf
  • Doğada Hayat
  • Yakın çevresinde bulunan hayvanları ve bitkileri korumaya özen gösterir.
 • Bilgi Hırsızlığı

  Bu canlandırmada kaynak göstermenin önemini ve bilgi hırsızlığının ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ayrıca kaynakça yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini bulabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimsel Etik
  • Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.
 • Özet – Bilimsel Etik

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimsel Etik
  • Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.
 • Alıştırmalar - Bilgi Kaynaklarımız

  Bu alıştırmada araştırma planı hazırlama, bilgi kaynaklarının bulunması, sınıflandırılması ve bilgi hırsızlığı hakkında sorular yer almaktadır. Bu soruları cevaplandırarak araştırma sırasında dikkat etmen gerekenler hakkında kendini değerlendirebilirsin.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Bilimsel Etik
  • Yaptığı çalışmalarda bilimsel etiğe uygun davranır.