"ipek özek" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Ödemiş İpeği Dokuma

  • Yöresel Bez Dokumalar
  • Çoklu Sınıf
  • Ödemiş İpeği Dokuma
 • Çerçeveye İpek Germe

  • Serigrafi Kalıbı
  • Çoklu Sınıf
  • Çerçeveye İpek Germe
 • İpek Yolu

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Orta Çağ'da Dünya
  • Orta Çağ'da Dünya
  • Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını kavrar.
 • Özet - Doğu İle Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu
  • İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder.
 • Doğu İle Batı Arasındaki Köprü

  İpek yolu ile ilgili konu anlatımında, ipek yolu olarak adlandırılan ticari yolların neden yapıldığını öğrenebilirsiniz. Ayrıca, bu yollarda ticari malların taşınmasının yanı sıra Asya ile Avrupa arasında kültür alışverişini de sağlandığı hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Doğu ile Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu
  • İpek Yolu’nun toplumlar arası siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü fark eder.
 • Geçmişte İpek Yolu

  Geçmişteki İpek Yolu’nun önemini siyasi, kültürel ve ekonomik boyutlarını ele alarak açıklamak.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Medeniyete Yön Veren Yollar
  • Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
 • Günümüz İpek Yolu

  Günümüz İpek Yolu’nun önemini ekonomik boyutlarını ele alarak açıklamak.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Medeniyete Yön Veren Yollar
  • Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
 • İpek ve Baharat Yolları

  Bu canlandırmada ipek ve baharat yollarının öneminden bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
  • Devletler Nasıl Gelişir?
  • Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir.
 • Alıştırmalar - Doğu İle Batıyı Buluşturan Yol: İpek Yolu

  Bu alıştırmada, doğu ile batıyı buluşturan yol yani, ipek yolu ile ilgili  bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Gelenek ve Göreneklerimiz

  Anadolu'da yıllardır süregelen gelenek ve göreneklerimizin neler olduğu üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar
  • Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Gelenek ve Göreneklerimiz

  Orta Asya Türk devletlerinde yılın farklı zamanlarında yapılan törenlerden bahsedilmektedir. Ayrıca günümüzde yapılan törenlerdeki gelenek ve görenekler de anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar
  • Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Nevruz

  Bahar bayramı olan Nevruz anlatılmaktadır. Nevruz kutlamalarının nasıl yapıldığı açıklanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Kültürümüzün Yaşayan Değerleri: Kutlamalar
  • Örnek incelemeler yoluyla kutlama ve törenlerimizdeki uygulamaların kültürümüzü oluşturan unsurlarla ilişkisini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Özet - Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna

  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna
  • Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.
 • Bozkırın Süvarilerinden Modern Türk Ordusuna

  Bu konu anlatımında, Türk ordularının tarih boyunca gösterdiği değişim ve gelişim hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Atlı Askerlerden Modern Türk Ordusuna
  • Günümüz Türk Silahlı Kuvvetleri’ni ilk Türk devletlerinin ordusu ile ilişkilendirerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin önemini ve görevlerini kavrar.
 • Türk İslam Devletlerinin Kültürel Mirasları

  Türk İslam devletleri tarafından yaptırılmış olan kültürel hazinelerimiz anlatılmaktadır. Topkapı Sarayı ve Selimiye Cami gibi kültürel miraslar anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • Türk Kültürü ve Sanatı
  • Orta Asya ilk Türk devletleri ve Türk-İslam devletlerinin Türk kültür, sanat ve estetik anlayışına katkılarına kanıtlar gösterir.
 • Kaşgarlı Mahmud

  Devlet adamlarının hayatlarını araştırmanın önemi Kâşgarlı Mahmud örneği ile anlatılmaktadır. Kâşgarlı Mahmud'un yaşantısında değinilerek Türk dili üzerinde yapmış olduğu çalışmalardan bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • İlk Türk İslam Devletleri
  • Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • İslamiyet'in Kabulü Sonrası Türk Toplumları

  Bir devletin siyasi, sosyal ve kültürel tarihi ile devlet adamlarının hayatları arasındaki ilişki üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • İpek Yolu'nda Türkler
  • İlk Türk İslam Devletleri
  • Dönemin devlet adamları ve Türk büyüklerinin hayatından yararlanarak ilk Türk- İslam devletlerinin siyasal, sosyal ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Diğer Hayvancılık Faaliyetleri

  Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, bal üretmek için arı besiciliği, dokumacılık için ise ipek böceği yetiştiriciliği yapıldığı belirtilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Kaynaklarımız Kazanca Dönüşüyor
  • Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir.
 • Elektrostatik Kit Kullanımı

  Bu konu anlatımında, elektrostatik kitlerin işlevi anlatılmaktadır. Canlandırmada çubukların , yün ve ipek kumaşların, balonların ve elektroskopların deneylerde nasıl kullanıldıkları açıklanmaktadır.
  • Fizik
  • 9. Sınıf
  • Elektrostatik
  • Elektrik Yükleri
  • Elektrikle yüklenme çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Alıştırmalar - Devletler Nasıl Gelişir?

  Bu alıştırmadaki soruları çözerek; devletlerin gelişmesinde ticaretin önemi, coğrafi keşiflerin ipek ve baharat yollarını nasıl etkilediği ve yeni kentlerin gelişmesinin nasıl etkilendiği ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.
 • Özet – Medeniyete Yön Veren Yollar

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 6. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Medeniyete Yön Veren Yollar
  • Tarihî ticaret yollarının toplumlar arası siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilerdeki rolünü açıklar.
 • Özet - Devletler Nasıl Gelişir?

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
  • Devletler Nasıl Gelişir?
  • Kaynakların, ürünlerin ve ticaret yollarının devletlerin gelişmesindeki önemine tarihten ve günümüzden örnekler verir.
 • Coğrafi Keşifler

  • Coğrafya
  • 12. Sınıf
  • Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
  • Kıtaların ve Okyanusların Konumu
  • Kıtaların ve okyanusların konumsal önemindeki değişimi örneklerle açıklar.
 • Hayvancılık faaliyetleri

  ülkemizde hayvancılık türleri, özellikleri ve yetişme bölgeleri
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Mete Han Dönemi

  Bu konu anlatımında, Mete han dönemi hun çin ilişkileri anlatılmaktadır.
 • Düşünme Becerilerini Destekleyen Yöntemler

  Doğa Koleji tarafından, Vitamin Eğitim desteğiyle düzenlenen Eğitimde Değişim Hareketi "5. Yeni Nesil Eğitim Konferansı", 4 Nisan 2015 tarihinde Doğa Koleji Acıbadem Bilim Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Eğitime katkı sağlamanın hedeflendiği konferansta Canan İpek ve Ejder Akhanca'nın "Düşünme Becerilerini Destekleyen Yöntemler" konulu sunum videosudur.
 • hayvancılık-doğruyanlış2

  Ülkemizde hayvancılığın özelliği ve dağılışı ile ilgili doğru yanlış etkinliği
  • Coğrafya
  • 11. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'yi Tanıyalım
  • Tarım ve hayvancılığın Türkiye ekonomisindeki yerini değişim ve süreklilik açısından değerlendirir.
 • Ticaret Yollarının Yön Değiştirmesi

  Bu konu anlatımında, coğrafi keşifler sonrasında Asya'yı Avrupa'ya bağlayan eski ticaret yollarının önem kaybetmesi, Afrika'nın etrafından dolanarak Avrupa'nın batı limanlarına ulaşan yeni ticaret yolları nedeniyle Osmanlı Devleti'nin ekonomik kayıpları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.
 • Hun-Çin Politikası

  Bu konu anlatımında, Çin prensesleri ile hun prenslerinin evlilikleri anlatılmaktadır.
 • Asya Hun (Büyük Hun) Devleti

  Bu konu anlatımında, Orta Asya bölgesinin özellikleri ve Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti olan Büyük Hun Devleti ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, Orta Asya'da yaşayan toplumları göçebe yaşam tarzına iten nedenler, Büyük Hun Devleti'nin siyasi özellikleri, Çin’le yapılan mücadeleler, Çin Seddi ve İpek Yolu anlatılmaktadır.
 • Ekonomik Hayat

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’nin ekonomik yapısı ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne Etkisi

  Bu konu anlatımında, Coğrafi Keşiflerin Osmanlı Devleti üzerinde yarattığı genel ve ekonomik olumsuzluklar ile bu süreçte yaşanan gelişmeler anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • Avrupa devletleri arasında yaşanan rekabetin Osmanlı Devleti’ne etkilerini açıklar.
 • Kök Türkler

  Bu konu anlatımında, Kök Türklerin kuruluşundan yıkılışına kadarki süre içinde yaşanılan siyasi süreç anlatılmaktadır. Canlandırmada, Kök Türklerin tarihte iki devlet kurduğu belirtilerek I. Kök Türk Devleti’nin siyasi tarihi, hükümdarları ve I. Kök Türk Devleti’nin yıkılma sürecinde etkili olan faktörler anlatılmaktadır.
 • Atomu Oluşturan Tanecikler

  Bu konu anlatımında, sürtme ile elektriklenme olayına dayanarak atomun yapısında kendisinden daha küçük ve yüklü parçacıkların bulunduğu anlatılmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Saf Madde ve Karışımlar
  • Maddenin Tanecikli Yapısı
  • Atomun yapısını ve yapısındaki temel parçacıkları söyler.
 • Alıştırmalar - Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme

  Bu alıştırmada hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu soruları yanıtlayarak hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusu ile ilgili bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz. 
 • İstanbulun Fethinin Sonuçları

  Bu konu anlatımında, İstanbulun Fethinin Sonuçları açıklanmaktadır.