"karbonhidrat deneyi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Karbonhidratlar

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar.
 • Karbonhidratlar

  Bu videolu konu anlatımında, karbonhidratlar anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Organik Bileşikler
  • Karboksilik Asitler
  • Karboksilik asitleri sınıflandırarak adlarını, formüllerini ve kullanım alanlarını açıklar.
 • Karbonhidratların Sindirimi

  Bu videolu konu anlatımında; karbonhidratların sindirimi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Karbonhidratların Sindirimi

  Bu konu anlatımında, karbonhidratların sindiriminin nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır. Nişastanın sindirimi ve amilaz enzimi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Karbon ve Karbonhidratlar

  Bu konu anlatımında, karbon elementinin önemi, karbonhidratların yapısı ve işlevleri, monosakkarit, disakkarit ve polisakkarit kavramları açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Canlılar için birincil enerji kaynakları olan basit şekerlerin oluşumunu ve vücutta kullanımını açıklar.
 • Rutherford Deneyi

  Bu interaktif etkinlikte,  Rutherford altın plaka deneyi ile Thomson atom modelinden farklı sonuçlar çıktığı açıklanarak Rutherford atom modeli tanıtılmıştır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Bilimsel bilgi birikimine paralel olarak atomla ilgili kavram, model ve teorilerin değişimini/gelişimini irdeler
 • Periskop Deneyi

  Bu animasyonda periskop yapımı gösterilmektedir.
 • Fotosentez Deneyleri

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • Enerji Dönüşümleri
  • Fotosentez hızını etkileyen faktörler ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Yemlerde Yağ ve Karbonhidrat Analizleri

  • Yem Analizleri
  • 11. Sınıf
  • Yemlerde Yağ ve Karbonhidrat Analizleri
 • Fotosentez Deneyleri

  Bu konu anlatımında, fotosentez olayı için karbondioksit ve ışığın gerekli olduğu, fotosentez olayı sonucunda da oksijen gazı açığa çıktığı deney düzenekleri ile anlatılmaktadır.
 • Young Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, çift yarıkta girişim deneyi (Young deneyi) anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Dalga Mekaniği
  • Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
  • Işığın tek yarıkta kırınımına ve çift yarıkta girişimine etki eden değişkenleri analiz eder.
 • Milikan Deneyi

  Bu canlandırmada, milikan'ın yağ damlası deneyi anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atomun Yapısı
  • Elektron, proton ve nötronun yüklerini, kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri karşılaştırır.
 • Sözlük - Deney

  Bu etkinlikte, deney tanımı yapılmakta deneye örnekler verilmektedir. Ardından verilen deneylerdeki tekrar sayıları belirlenmektedir. 
  • Matematik
  • 9. sınıf
  • Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Örnek Uzay, Deney, Çıktı, Tümleyen, Ayrık ve Ayrık Olmayan Olaylar
  • Örnek uzay, deney, çıktı, bir olayın tümleyeni, ayrık ve ayrık olmayan olay kavramlarını açıklar.
 • Kil Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Kil Deneyleri
 • Mendel Deneyleri

  Bu etkinlikte, Mendel’İn bezelyelerle yaptığı çalışmaları tahmin edip sonuçlarını gözlemleyeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • DNA ve Genetik Kod
  • Kalıtım
  • Tek karakter çaprazlamaları ile ilgili problemler çözerek sonuçlar hakkında yorum yapar.
 • Fototropizma Deneyleri

  Bu videolu konu anlatımında; aydınlık ortamda ve karanlık ortamda gerçekleştirilen fototropizma deneyleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Bitki Biyolojisi
  • Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
  • Bitki büyümesinde etkili olan hormonları ve bitkilerde hareket çeşitlerini örneklerle açıklar.
 • Kuru Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Kuru Kum Deneyleri
 • Boyama (Periskop Deneyi)

  Periskop Deneyi boyaması yapılır.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Algıladıklarını hatırlar.
 • Sindirim Sistemine Yardımcı Organlar - Karbonhidratların Sindirimi

  • Biyoloji
  • 11. Sınıf
  • İnsan Fizyolojisi
  • Sindirim Sistemi
  • Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar.
 • Deney Kavramını Tanımlama

  Bu animasyonda deney kavramı tanımlanır.
 • MANTARLARIN CANLILIĞI DENEYİ

  Mantarların uygun ortamı bularak canlılıklarını sağlamaları
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Canlıları Tanıyalım
  • Canlıları Tanıyalım
  • Canlılara örnekler vererek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırır.
 • Rutherford Deneyini Tanımlama

  ”Rutherford, atomun yapısını açıklamak için yapmış olduğu bu deneyde aşağıdaki sonuçlardan hangilerine ulaşmıştır? Atom kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükler, çekirdek adı verilen atomun merkezinde toplanmıştır. Bir atomdaki proton adı verilen pozitif yüklü taneciklerin sayısı, negatif yüklü tanecikler olan elektronların sayısına eşittir. Atomun çekirdeğinde sadece protonlar değil, nötronlar da bulunmaktadır.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Balon Şişirme Deneyi

  Buki bu animasyonda balon şişirme deneyi yapar.
 • Rutherford Saçılma Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, Rutherford’un yapmış olduğu saçılma deneyi ve deneyin sonuçlarından ulaşılan bilgiler anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
  • Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
  • Atom kavramını açıklar.
 • Deney Sandığı (1971)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Gündedün
 • 2017 YGS - Selüloz

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.
 • 2011 YGS - Organik Bileşikler

  • Biyoloji
  • 9. Sınıf
  • Yaşam Bilimi Biyoloji
  • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
  • Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini kurar.
 • Şantiyede Agrega Deneyleri

  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Şantiyede Agrega Deneyleri
 • Rutherford Deneyini İnceleyelim

  Bu konu anlatımında, Rutherford'un alfa ışınları deneyi ile atomdaki pozitif yüklü çekirdeğin varlığının nasıl kanıtlandığı anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 9. Sınıf
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Atom Modelleri
  • Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modellerini açıklar.
 • Yapboz (Periskop Deneyi)

  Periskop ile ilgili bir yapboz yapar.
  • Okul Öncesi
  • Okul Öncesi
  • Bilişsel Gelişim
  • Algıladıklarını hatırlar.
 • Zeminlerde Dayanım Deneyleri

  • Zemin Deneyleri
  • Çoklu Sınıf
  • Zeminlerde Dayanım Deneyleri
 • Yaş Kum Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Yaş Kum Deneyleri
 • Silis Kumu Deneyleri

  • Döküm Laboratuvarı
  • 11. Sınıf
  • Silis Kumu Deneyleri
 • Çözelti hazırlanması deneyi

  Tuz çözeltisinin hazırlanması ile ilgili bir animasyon çalışması.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Karışımlar
  • Homojen ve Heterojen Karışımlar
  • Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar.
 • Yaylı sarkaç deneyi

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından yaylı sarkaç deneyi yapılmaktadır.
 • Michelson - Morley Deneyi

  Bu videolu konu anlatımında, Michelson Morley deneyi ve bu deneyin sonuçları anlatılmaktadır.
  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Modern Fizik
  • Özel Görelilik
  • Michelson–Morley deneyinin amacını ve sonuçlarını açıklar.
 • Karbonhidratlar, Yağlar ve Proteinlerin Oksijenli Solunuma Katılması

  Bu konu anlatımında, karbonhidratların hücresel solunuma pirüvata parçalandıktan sonra girdiği hatırlatıldıktan sonra, diğer organik bileşikler olan protein ve yağların hücresel solunuma hangi aşamalarda katıldıkları açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Canlılarda Enerji
  • Besinlerin enerjiye dönüşümünü sindirim ve solunum süreçleriyle ilişkilendirir.
 • Agregada Dona Dayanıklılık Deneyi

  • Agrega ve Asfalt Deneyleri
  • 12. Sınıf
  • Agregada Dona Dayanıklılık Deneyi
 • Sıvı Azot Deneyi - 1

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler
 • Sıvı Azot Deneyi - 2

  • Kütüphane
  • Bilim ve Teknoloji
  • Bilimsel Çalışmalar
  • Deneyler