"milli kültür" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Millî Kültür

  “Millî Kültür” adlı metni, Atatürk’ün millî kültürün korunması ve geliştirilmesi için yaptığı çalışmalara dikkat ederek okuyacaksın.
 • Millî Kültür

  Millî kültürümüzü geliştirmek için dil ve tarih alanında yapılan çeşitli çalışmalarla ilgili bazı bilgilerin doğruluğunu belirleyeceksiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Millî Kültürün Tanıtılması

  Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirmek.
 • Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

  8. Sınıf-Millî Kültürümüz Aydınlanıyor-Öğrenci
 • Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

  8. Sınıf-Millî Kültürümüz Aydınlanıyor-Öğretmen
 • Millî Kültür Ögelerimiz

  4. Sınıf-Millî Kültür Ögelerimiz - Öğretmen
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Kültürümüz

  Kültürümüz-öğrenci kopyası
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Alıştırmalar - Millî Kültür Ögelerimiz

  Alıştırmalar - Millî Kültür Ögelerimiz
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Kronoloji - Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

  12 Nisan 1931 ile 25 Eylül 1937 arasında yaşanan olayların kronolojik olarak sıralamasını görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Özet – Millî Kültür Ögelerimiz

  Kültür kavramının ne olduğu, maddi ve manevi kültür, bu kültür çeşitlerine dâhil edilebilecek ögeler ve bu ögelere ait örnekler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Özet - Millî Kültürümüz Aydınlanıyor

  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Millî Kültür ve Çağdaşlaşma

  Türk İnkılabı'nın çağdaşlaşmanın temeli olarak millî kültürümüzü esas alması ve milli kültürümüzün zenginleşerek evrensel bir nitelik kazanması üzerinde durulmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları
  • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
 • Millî Kültür ve Ögeleri

  Yaşadığımız çevrede hangi ögelerin millî kültürümüzü yansıttığı üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır..
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Millî Kültür Ögelerimiz

  Öğretmene Özel Alıştırma - Millî Kültür Ögelerimiz
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
 • Millî Egemenlik, Özgürlük ve Millî Kültür

  Bu konu anlatımında, Milli egemenlik ve özgürlük kavramları üzerine durularak, millî kültürü ortaya çıkaran unsurlardan dil ve tarih konularında yapılan çalışmalar hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 7. Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
  • İnsan Eserleriyle Yaşar
  • Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
 • Alıştırmalar - Kültür Elçisiyiz

  Kültürel ögelerimizin neler olduğu, değişim geçirip geçirmediği, kültürel ögelerimizi etkileyen faktörlerle ilgili sorular yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Atatürk’ün Millî Kültüre Verdiği Önem - Alıştırma

  Bu interaktif etkinlikte verilen cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin işlevlerini belirleyecek, bu cümlelerle kelimelerin işlevlerini eşleştireceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Zarflar
  • Zarfların metnin anlamına olan katkısını açıklar.
 • Geçmişten Günümüze Kültür Ögeleri

  Resimleri verilen kültürel ögeler ile ait oldukları dönemlerin eşleştirilmesi istenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Kültür Nedir, Kültürel Ögelerimiz Nelerdir?

  Kültürün ne olduğu, toplum-kültür ilişkisi, kültürün çeşitleri, bu çeşitlere dâhil edilebilecek unsurlar ve bu kültür ögelerine ait örneklerle ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Metne İlişkin Sorulara Cevap Verme - Milli Kültür

  Bu etkileşimli alıştırmada, ”Milli Kültür” adlı metine ilişkin verilen soruların doğru yanıtlarını bulmacada yukarıdan aşağı ve soldan sağa bakarak bulun.
  • Türkçe
  • 7. sınıf
  • Atatürkçülük
  • Atatürk’ün Millî Kültüre Verdiği Önem
  • Metne ilişkin sorulara cevap verir.
 • Alıştırmalar - Kültürel Zenginliğimiz

  Kültür kavramı, çeşitleri, bu çeşitlere dâhil edilebilecek unsurlar ve çeşitli yörelere ait kültürel ögelerle ilgili sorular yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Yaşadığımız Şehirdeki Kültürel Ögeler

  Ankara'ya ait kültürel özellikler aktarılmaktadır. Bunlar yemekler, kıyafetler, tarihî eserler, müzikler gibi değerlerle örneklendirilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • KÜLÜREL ÖĞELERİMİZ

  Kültürel öğelerimizi tanıyalım.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Kültürel Ögelerimiz

  Geçmişten günümüze kadar gelen kültürel ögelere örnek ve bu şekilde başka ögeler olup olmadığını düşündürmeyi sağlayan soru yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Kültürel Ögeler Değişir mi?

  Kültürel ögelerin toplum hayatındaki yeri, bu ögelere örnekler, bu ögelerin değişimleri ve buna etki eden nedenlerle ilgili bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme - Milli Kültür

  Okuduğun metnin konusunu, ana düşüncesini, yardımcı düşüncelerini ve anahtar kelime gruplarını belirleyeceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metnin konusunu belirler.
 • Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme - Milli Kültür

  Okuduğun metin dikkate alınarak verilen ifadelerden hangilerinin millî kültürümüzün yaygınlaştırılması konusunda vatandaşlara düşen görevler olduğunu belirleyeceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Anlam Bilgisi
  • Paragraf, Anlatım Biçimleri ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Metindeki ipuçlarından hareketle metne yönelik tahminlerde bulunur.
 • İnkılapçılık

  Bu konu anlatımında, inkılapçılık ilkesi ve bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplar anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Atatürkçülük
  • Her Alanda Yenilik
  • İnkılâpçılık ilkesini, Türk ulusunun millî kültür değerlerini geliştirerek çağdaşlaşmasının bir aracı olarak kavrar.
 • Özet - Kültür Elçisiyiz

  Kültürel ögelerin toplum ve insan hayatındaki yeri, kültürel ögelerin geçmişte ve günümüzdeki hallerinin farklılıkları ve değişimin kültürel ögelere yansıması hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Kültürel Ögelerimizi Gözlemleyelim

  Verilen boş bir tablonun izlenen kısa filmler doğrultusunda doldurulması istenmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Millî Kültürümüzü Geliştirmek İçin Harf İnkılâbından Sonra Yapılan Diğer Yenilikleri Belirtme

  Millî kültürümüzü geliştirmek adına Harf İnkılâbı'ndan hemen sonra yapılan yenilikler ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Dinleme Metni – Türküler Dolusu

  8. Sınıf Millî Kültür, dinleme metnidir.
 • Alıştırmalar - Zengin Kültürümüz

  Bu alıştırmada kültürümüz ile ilgili bazı bilgiler doğru yanlış ve çoktan seçmeli sorular ile sınanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Özet - Zengin Kültürümüz

  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Türk İnkılâbı İle Millî Kültür Arasında Nasıl Bir İlişki Olduğunu Açıklama

  Türk inkılâbıyla millî kültür arasında nasıl bir ilişki olduğunu görebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Atatürk İlke ve İnkılaplarının Temel Esasları
  • Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel esasları kavrar.
 • Atatürkçü Düşünce Sistemi Temelinde Millî Kültürümüzü Geliştirmek İçin Yapılanlara Örnek Verme

  Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda millî kültürü ortaya çıkarmak ve geliştirmek adına yapılan çalışmalara ait örnekleri bulabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 7. Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
  • İnsan Eserleriyle Yaşar
  • Atatürk’ün Türk Milleti’ne bıraktığı eserlerinden örnekler verir.
 • Dinleme Metni/İzleme Metni – Koyun Atlatma

  5. Sınıf Millî Kültür teması, izleme metnidir.
 • Harf İnkılabından Millet Mekteplerine

  Bu konu anlatımında, harf inkılabının sebep sonuç ve önemi anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • Millî Kültürümüz Aydınlanıyor
  • Atatürk’ün millî kültür ve millî kimlik oluşturmak ve geliştirmek için dil ve tarih alanında yaptığı çalışmaları değerlendirir.
 • Bayramlarımız

  Bu konu anlatımında, milli, dini ve mevsimlik bayramlarımız ilgili bilgilere yer verilmiştir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.
 • Türkülerimiz ve Halk Çalgılarımız

  Bu konu anlatımında, Andolu'da yaygın olarak söylenen türküler ve bu türküleri seslendirilirken kullanılan halk çalgıları hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Millî Kültür Ögelerimiz
  • Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir.