"miniklerin steam ve kodlama günlüğü" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Günlük ve Anı

  Bu videoda günlüğin ve anının özellikleri açıklanmaktadır.
  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Mektup ve e-posta
  • Mektup ve e-posta
  • Metnin tür özelliklerini belirler.
 • Günlük ve Mektup

  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Günlük

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 9: Günlük / Blog
  • Okuma
  • Metnin türünün ortaya çıkışı ve tarihsel dönemle ilişkisini belirler.
 • Günlük (Günce)

  Günlük (Günce) yazı türünü ve özelliklerini öğreneceksin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Günlük Yaşamda Asit ve Bazlar

  Bu konu anlatımında, sanayide kullanılan başlıca asit ve bazların piyasadaki adları, sistematik adları, formülleri, kullanım alanları ile gıdalarda ve temizlik malzemelerinde yer alan yaygın asit ve bazlar anlatılmaktadır.
 • Günlük Yaşamda Asit ve Bazlar

  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Asitler ve Bazlar
  • Asit ve bazlara günlük yaşamdan örnekler verir.
 • Ülkelerde Günlük Yaşam

  Dünyada farklı ülkelerin olduğu, bu ülkeler arasında benzerlik ve farklılıkların olduğu aktarılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Küresel Bağlantılar
  • Ülkeleri Tanıyalım
  • Dünya üzerindeki çeşitli ülkeleri tanıtır.
 • Günlük Hayatta Mercekler

  Günlük hayatımızda ince kenarlı ve kalın kenarlı merceklerin kullandığı nesnelere örnekler verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf
  • Işığın Madde ile Etkileşimi
  • Mercekler
  • Merceklerin günlük yaşam ve teknolojideki kullanım alanlarına örnekler verir.
 • Günlük Yaşamda Bazlar

  Bu konu anlatımında, günlük hayatta kullanılan bazik maddelere örnek verilmektedir.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitleri ve Bazları Tanıyalım
  • Maddelerin asitlik ve bazlık özelliklerini moleküler düzeyde açıklar.
 • Dünya'nın Günlük Hareketi

  • Coğrafya
  • 9. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerküre'nin Şekli ve Hareketleri
  • Dünya’nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir.
 • Zehra'nın Günlüğü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Etik Değerler
 • Günlük Dilde Dua

  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 4. Sınıf
  • Günlük Hayattaki Dinî İfadeler
  • Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve yerinde kullanır.
 • Günlük Yaşamda Elektriklenme

  Bu konu anlatımında, elektriklenmenin günlük yaşamdaki kullanım alanlarına örnekler verilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Yükleri ve Elektriklenme
  • Elektriklenmeyi, bazı doğa olayları ve teknolojideki uygulama örnekleri ile açıklar.
 • Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi

  Matematiğin Günlük Hayatımızdaki Yeri ve Önemi
  • Matematik
  • 8. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Eşlik ve Benzerlik
  • Eşlik ve benzerliği ilişkilendirir, eş ve benzer şekillerin kenar ve açı ilişkilerini belirler.
 • Günlük Hayatımızda Uyguladığımız Kuvvetler

  Günlük hayatta uygulanan kuvvetler ve bu kuvvetlerin özelliklerinden oluşan fotoğraf galerisi.
 • GÜNLÜK YAPILAN İŞLERİN ALGORİTMASI

  Bir günde yapılacakların algoritmasını gösteren resim.
  • Bilgisayar Bilimi Kur 1
  • Çoklu Sınıf
  • Problem Çözme Ve Algoritmalar
  • Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımlar
  • Bir problemin çözüm adımlarının doğru bir şekilde belirlenmesinin ve sıralanmasının önemini ifade eder.
 • Günlük Yaşamda Öz Isı

  Öz ısı konusu, günlük hayat örnekleriyle birlikte açıklanacaktır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Maddenin Isı ile Etkileşimi
  • Isınmanın maddenin cinsine, kütlesine ve/veya sıcaklık değişimine bağlı olduğunu deney yaparak keşfeder.
 • Günlük Yaşamda Charles Kanunu

  Bu konu anlatımında, sıcak hava balonları anlatılmakta, Jacques Alexandre Cesar Charles'ın gazların hacmi ile sıcaklığı arasındaki ilişkiyi gösteren deneyi açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Günlük (Günce) - Alıştırma

  Bu alıştırmada anı metin türüne ilişkin verilen bilgilerin doğru ya da yanlış olduğunu belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Dünya'nın Günlük Hareketleri

  Bu konu anlatımında, Dünya'nın günlük hareketleri lunaparktaki dönme dolap örneği üzerinden anlatılmaktadır.
 • Günlük Hayatta Boyle Kanunu Örnekleri

  Bu konu anlatımında, gazın basıncı ve hacmi arasındaki ilişki örnekler üzerinden açıklanmaktadır.
  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • Topraklama Günlük Hayat Örnekleri

  Topraklama ile ilgili günlük hayat örnekleri
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi
  • Elektrik Yüklü Cisimler
  • Topraklamayı açıklar.
 • kodlama forum

  programlama forum, yardım
 • kodlama etkinlikleri

  kodlama etkinliği, kodlama faaliyet, kodlama etkinlik, programlama etkinliği, programlama faaliyet, programlama etkinlik
 • Günlük Yaşamda Hal Değişimleri

  Bu canlandırmada, gündelik yaşamda karşılaştığımız hal değişimlerine örnekler verilerek, nasıl gerçekleştiği açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 8. Sınıf
  • Madde ve Endüstri
  • Maddenin Isı ile Etkileşimi
  • Günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri ile ısı alışverişini ilişkilendirir.
 • Günlük Hayattaki Önemli Asit Baz Tepkimeleri

  Bu konu anlatımında, asitlerin ve bazların günlük hayatta karşılaşabileceğimiz tepkimeleri ile aktif metal ve soy metal kavramları anlatılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitlerin ve Bazların Tepkimeleri
  • Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar.
 • Dünya'nın Günlük Hareketinin Sonuçlarını Yorumlama

  ”Okyanus akıntılarının sapması, gece - gündüzün oluşması, yerel saat farklarının oluşması ve mevsimlerin oluşması durumlarından hangisi veya hangileri Dünya'nın günlük hareketlerine bağlı olarak oluşmuştur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Dünya'nın Günlük Hareketlerinin Sonuçları

  Bu konu anlatımında, Dünya'nın günlük hareketlerinin sonuçları ayrı ayrı örneklerle anlatılmaktadır.
 • Dünya'nın Günlük Hareketlerini Yorumlama

  ”Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın günlük hareketinin sonuçları arasında yer almaz?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla çözülmektedir.
 • Akım günlük hayat örneği

  Akım ile ilgili günlük hayat örneği verilmektedir
 • Söyleşi, Biyografi, Otobiyografi, Günlük

  -
  • Türkçe
  • 7. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Metin Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metin türlerini ayırt eder.
 • Günlük Hayatta Açısal Momentum

  • Fizik
  • 12. Sınıf
  • Çembersel Hareket
  • Açısal Momentum
  • Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar.
 • kodlama video

  programlama video
 • LED'lerin elektronik devrelerdeki görevi ve günlük hayatta kullanımı

  Bu konu anlatımında,öğretmen tarafından ledlerin devrede kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Diyotların elektronik devrelerdeki görevi ve günlük hayatta kullanımı

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından diyotlar ve devrede kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Transistörlerin elektronik devrelerdeki görevi ve günlük hayatta kullanımı

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından transistörlerin devrede kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Günlük Hayat Nötrleşme Tepkimelerine Örnek Verme

  Bu konu anlatımında, günlük hayattan nötrleşme tepkimelerine örnek verilmektedir. 
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
  • Asitlerin/Bazların Tepkimeleri
  • Asitler ve bazlar arası tepkimeleri keşfeder.
 • Fotodiyotların elektronik devrelerdeki görevi ve günlük hayatta kullanımı

  Bu konu anlatımında, öğretmen tarafından fotodiyotların devrede kullanımı hakkında bilgi verilmektedir.
 • Şehit Teğmen İbrahim Naci'nin Günlüğü

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller