"osman Oprukçu" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Genç Osman Islahatları

  Bu konu anlatımında, Yeniçeri Ağası Kara Halil ve ulema sınıfından Hafız Osman arasında geçen konuşmada, Genç Osman döneminde gerçekleştirilen ıslahat hareketleri ve bu ıslahat hareketlerinin başarıya ulaşamama nedenleri anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Arayış Yılları (1600 - 1699)
  • İsyanlar ve Islahatlar
  • II. Osman’ın ıslahat arayışlarını açıklar.
 • Osman Konuk

  -
  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Ziya Osman Saba

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Yazarlar ve Şairler Biyografisi
 • Osman Zeki Üngör

  Keman sanatçısı, dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün hayatı ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 3. Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm
  • Batı Cephesi
  • Millî Mücadele Dönemi’nde Batı Cephesi’nde meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Hz. Osman Dönemi

  Bu konu anlatımında, Hz. Osman Dönemiyle ilgili genel bilgiler verilmektedir. Hz. Osman Döneminde yapılan savaşlar, fetih hareketleri ile devletin sınırlarının genişlemesi ve Hz. Ebubekir Döneminde kitap hâline getirilen Kur’an’ın çeşitli eyaletlere gönderilmesi ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Askeri Yapı
  • Dört Halife Dönemindeki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirir.
 • Gazi Osman Paşa

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihte İz Bırakanlar
 • Hz. Osman Dönemi

  Bu konu anlatımında, Hz. Osman dönemi sosyal, kültürel özellikler anlatılmaktadır.
 • OSMAN HAMDİ BEY

  Osman Hamdi Bey ve Müzecilik
  • Görsel Sanatlar
  • 8. Sınıf
  • Müze Bilinci
  • Tarih, kültür ve görsel sanatlar arasındaki ilişkinin farkına varır.SİLİNMİYOR
 • Osman Bey Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, Malazgirt Savaşı sonrasında başlayan Türkmen göçleri sonrasında, Ertuğrul Gazi önderliğinde Anadolu’ya gelen Kayı Boyu'nun yerleşmiş olduğu coğrafya, Anadolu’nun Moğol hâkimiyetine girmesi ve bu dönemde Kayı Boyu'nun gelişimi anlatılmakta; Osman Bey’in Kayı Boyu'nun başına geçmesi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Osman Kuyumcu Musiki Korusu

  Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi mesleki tatbikat çalışmaları
  • Mesleki Uygulama
  • 12. Sınıf
  • Farklı Ortamlarda Din Hizmeti Uygulamaları ve Değerlendirmeleri
  • Farklı dinî etkinlikler için içeriğe uygun ayet, mevlit, ilahi ve kasideleri seçer.
 • Osman Bey Dönemi Fetihler

  Bu konu anlatımında, Osman Bey Dönemi Fetihler açıklanmaktadır.
 • Osman Bey’in Bağımsızlık İlanı

  Canlandırmada Osman Bey'in, siyasi ve askerî hedefler açısından Bizans İmparatorluğu ile mücadeleye önem verdiği anlatılmaktadır. Osman Bey'in zamanla birçok bölgeyi kendi topraklarına katarak 1299'da bağımsızlığını ilan ettiği ve Osmanlı Devleti'nin temellerini attığı vurgulanmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Beylikten Cihan Devletine
  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
 • 2016 YGS - Osman Gazi

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
  • Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir.
 • II. Osman Dönemi Islahatları

  Bu konu anlatımında, II. Osman Dönemi Islahatlarını açıklanmaktadır.
 • Osman Kuyumcu Musiki Korosu

  Osman Kuyumcu Seçmeli Mesleki Tatbikat Çalışmaları
  • Mesleki Uygulama
  • 12. Sınıf
  • Farklı Ortamlarda Din Hizmeti Uygulamaları ve Değerlendirmeleri
  • Farklı dinî etkinlikler için içeriğe uygun ayet, mevlit, ilahi ve kasideleri seçer.
 • Cumhuriyet - Ali Osman Atak

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Genç Osman Destanı - Hasan Mutlucan

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Hz. Osman Dönemi İç Karışıklıklar

  Bu konu anlatımında, Hz. Osman dönemi iç karışıklıklar anlatılmaktadır.
 • Hz. Osman Dönemi Siyasi Olayları

  Bu konu anlatımında, Hz. Osman dönemi siyasi olayları anlatılmaktadır.
 • Sebil Ve Güvercinler - Ziya Osman Saba

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Atışma (Âşık Hacı Karakılçık - Âşık Osman Feymanî)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Türküler
 • Eller - Ziya Osman Saba (Seslendiren: Cüneyt Türel)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Dönemi(Osman Bey Dönemi)

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Beyliğ'inin kuruluşu açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.
 • Osmanlı Devleti'nin Gelişimini Etkileyen Faktörler (Osman Bey Dönemi)

  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu hakkında ileri sürülen çeşitli nazariyeleri analiz eder.
 • Sebil ve Güvercinler - Ziya Osman Saba (Seslendiren: Cevat Akkanat)

  • Kütüphane
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • İzmit'in Fethi

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde 1331 yılında Anadolu’ya gelen ünlü gezgin İbn-i Battuta, İznik’te kaldığı süre içinde gördüklerini anlatmakta, Osmanlıların bu dönemdeki siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik yapısı hakkında bilgiler vermektedir. Ayrıca İzmit’in fethedilmesinin gerekliliği ile fethin sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Maltepe Savaşı

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde, Bizans İmparatorluğu ile 1329 yılında yapılan Maltepe Savaşı’nın nedenleri, gelişimi ve sonuçları anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Koyunhisar Savaşı

  Bu konu anlatımında, Osman Bey Döneminde şartların uygun olmasına paralel olarak gelişen ve Bizans’ın elinde bulunan bölgelere yönelik gerçekleştirilen fetih hareketleri ve Koyunhisar Savaşı hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Bursa'nın Fethi

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Bursa’nın fethini gerekli kılan nedenler, Bursa’nın kuşatılması, alınması ve beylik merkezi yapılması ile ilgili bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Karesioğulları Beyliği'nin Alınışı

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in, 1345 yılında, Karesioğulları Beyliği içinde yaşanan iç karışıklıklardan yararlanarak bu beyliğin topraklarını Osmanlılara katması ve bunun sonucunda Karesioğulları Beyliği donanmasının Osmanlılara geçmesiyle Osmanlıların deniz gücüne sahip olması anlatılmakta; bunun da Rumeli’ye geçiş için önemli bir aşama ve Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamak adına yapılan önemli bir çalışma olduğundan bahsedilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • İznik'in Fethi

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen İznik’in fethi, burada ilk Osmanlı medresesinin açılması anlatılmakta; İznik’in kültür merkezi hâline getirilmesi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Ankara'nın Alınışı

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey Döneminde gerçekleştirilen Ankara’nın fethi, fethinin sebepleri ve sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Orhan Bey Dönemi Başlarken

  Bu konu anlatımında, Orhan Bey’in Osmanlı Beyliği’nin başına geçmesi, Bizans topraklarında gaza ve cihat faaliyetlerine önem vererek beyliğin topraklarını genişletmek için yaptığı çalışmalar anlatılmakta; Anadolu ve Rumeli’nin genel durumu hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Bağımsızlığın İlanı

  Bu konu anlatımında, Osman Bey Döneminde Bizans tekfurları ile yapılan mücadele ve fetih hareketleri hakkında bilgiler verilmekte, ayrıca Osman Bey’in şartların uygun olmasından yararlanarak Osmanlı Devleti'nin bağımsızlığını ilan etmesi anlatılmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörleri değerlendirir.
 • Kara Veba

  Bu okuma metninde, 14. yüzyılda, başta Fransa, Almanya, İtalya ve Sicilya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde yaşanan, kemirgen hayvanlardan insanlara geçen bir tür bakterinin neden olduğu salgın hastalık hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Beylikten Devlete (1299 - 1453)
  • Osman Bey Dönemi (1299 - 1326)
  • XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın Doğu’nun siyasi durumunu kavrar.
 • 4 HALİFE

  DÖRT HALİFE:HZ. EBUBEKİR,HZ. ÖMER, HZ OSMAN, HZ. ALİ
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 6. Sınıf
  • Son Peygamber Hz. Muhammed
  • Hz. Ali ve Hz. Ebu Bekir’in Hicret’tekirolünün farkında olur.
 • XVII. Yüzyıl Islahatçıları

  Bu videolu konu anlatımında Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyıl ıslahatçıları (II. Osman, IV. Murat) anlatılmaktadır.
 • Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da Siyasi Birliği Sağlama Faaliyetleri

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nin Anadolu’da siyasi birliği sağlama faaliyetleri açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • 1302-1453 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.
 • Osmanlı Devleti'nin Gelişimini Etkileyen Faktörler

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nin Orhan Bey dönemi açıklanmaktadır.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302 - 1453)
  • Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.
 • Osmanlı Beyliğinin Kuruluşu ve Genişlemesi

  Canlandırmada Osmanlı beyliğinin kuruluşu ve genişleme süreci Osman Gazi, Ertuğrul Gazi ve de Şeyh Edebali ile ilgili bilgiler verilerek anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Beylikten Cihan Devletine
  • Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.