"sürdürülebilirlik" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Karbon Döngüsü

  Bu konu anlatımında, doğadaki karbon döngüsü; üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların rolleri ayrıntılarıyla belirtilerek açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-1

  ”Şematize edilmiş bir karbon döngüsünde numaralı oklarla verilen olaylardan hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Su Döngüsü

  Bu konu anlatımında, su döngüsünün nasıl gerçekleştiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Madde Döngüleri

  Bu konu anlatımında, madde döngüsü kavramı tanımlanarak, doğadaki madde döngülerinden su, karbon ve azot döngüsü hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-3

  “Doğadaki karbon döngüsünde karbon dioksitin dış ortamdan canlılar tarafından alınıp tekrar doğaya verilmesi sırasında gözlenebilen; bitkilerin fotosentez ile ürettikleri organik besin maddelerinin yıkımı ile oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, saprofitlerin otçul hayvan atıklarını ayrıştırması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi, ikinci dereceden tüketicilerin atıklarının saprofitler tarafından ayrıştırılması sonucunda oluşan karbon dioksitin atmosfere verilmesi; süreçlerinin en uzun olandan en kısa olana doğru sıralaması nasıl olmalıdır?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Nitrifikasyon Olayını Açıklama-2

  ”İki farklı tür bakterinin inorganik maddelerden organik madde üretimi denklemlerle özetlenmiştir. x ve y bakterileri ile ilgili olarak; x ve y bakterileri nitrifikasyon olayında görev alırlar, x bakterisi topraktaki nitrit miktarını artırırken y bakterisi azaltır, x ve y bakterisi kemosentez yapar, ifadelerinden hangileri doğrudur? sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Azot Döngüsünü Açıklama

  Azot döngüsüne ait bir şema gösterilerek “Yukarıda verilen azot döngüsüne ait şemadaki numaralandırılmış olaylardan hangilerini ototrof canlılar gerçekleştirir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Azot Döngüsü

  Bu konu anlatımında, doğadaki azot döngüsü; azot bağlama, amonifikasyon, nitrifikasyon ve denitrifikasyon olayları tanımlanarak açıklanmaktadır. Azot döngüsünde tüketici ve ayrıştırıcıların rolü de belirtilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Karbon Döngüsünü Açıklama-2

  “Karbon, canlıların sahip olduğu organik besin maddelerinin yapısında bulunan bir elementtir. Biyosferde gerçekleşen karbon döngüsü ile; hücresel solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarından hangileri sayesinde karbon atomlarının organik moleküllerden ayrılması ve inorganik hâlde doğaya verilmesi sağlanabilir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Biyokütle Enerjisi, Jeotermal Enerji ve Güneş Enerjisi

  Bu konu anlatımında, biyokütle enerjisi, jeotermal enerji ve güneş enerjisi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • Tükenmeyen Doğal Kaynaklar: Madenler

  Bu konu anlatımında, madenler ve madenlerin teknolojik ham madde olarak önemini açıklar.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • Güneş Enerjisi

  Bu konu anlatımında, güneş enerjisi ve güneş enerjisinin avantajları anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • Ülkemizde Bor Madeni

  Bu konu anlatımında bor madeninin kullanım alanları sıralanarak Türkiye’de çıkarıldığı il ve ilçeler hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • 2016 YGS - Biyolojik Çeşitlilik

  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • Kimya 12 - 4. Ünite

  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
  • Sürdürülebilirlik
 • Fen Lisesi Kimya 12 - 4. Ünite

  • Fen Lisesi Kimya
  • 12. Sınıf
  • Enerji Kaynakları ve Bilimsel Gelişmeler
  • Nanoteknoloji
 • Fosil Yakıtlar ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

  Bu konu anlatımında, fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarına örnekler verilmekte, bu iki tür enerji kaynakları, çevreye etkileri ve maliyetleri açısından karşılaştırılmaktadır.
  • Kimya
  • 10. Sınıf
  • Endüstride ve Canlılarda Enerji
  • Temiz Enerji Kaynakları
  • Temiz enerji kaynaklarını tanır.
 • Nitrifikasyon Olayını Açıklama-1

  ”Laboratuvar ortamında hazırlanan bir deney düzeneğine saprofit ve nitrifikasyon bakterileri ile yeterince organik madde ilave ediliyor. Uzunca bir süre sonra deney ortamındaki organik atık, amonyak ve nitrat miktarındaki değişim bir grafikle gösteriliyor. Buna göre x, y ve z maddeleri organik atık, amonyak ve nitrat moleküllerinden hangilerini ifade etmektedir?” sorusu, ilgili konu anlatımı ile birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngülerinin işleyişini kavrar, hayatın sürdürülebilirliği için önemini irdeler.
 • Geri Dönüşüm

  Bu konu anlatımında, geri dönüşüm tanımı yapılmakta, geri dönüşümün önemi açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Birey olarak çevre sorunlarının ortaya çıkmasındaki rolünü sorgular.
 • Dünyamız Bitkilerle, Bitkiler Azotla Yeşil

  Bu projede gübre kullanımının azaltılması için toprakta daha uzun süre kalacak gübre komposizyonlarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.
 • Dünya'nın Dönüşü Geri Dönüşümle Olsun!

  Bu projede çevre duyarlılığı konusunda farkındalık ve çözüm önerileri oluşturarak bu konudaki olumlu örnek uygulamaların okullarımızda da yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin önemini açıklar.
 • Cam Atıklar Yangın Riski Oluşturur

  Bu konu anlatımında, ormanlık alanlara bırakılan cam atıkların ince kenarlı mercek gibi işlev görerek, güneşli havalarda yangın riski oluşturabileceği açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Radyasyon Kirliliği ve Neden Olan Etkenler

  Bu konu anlatımında,  radyasyon kirliliğine neden olan doğal ve yapay etkenler açıklanmaktadır. 
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Erozyonun Sonuçlarını Açıklama

  “Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak belirleyiniz. Erozyon, verimli tarım arazilerinin azalmasına neden olur. Erozyon otçul hayvanların beslenmesini olumlu etkiler. Erozyon, çölleşmenin artmasına neden olur. Erozyon, yer altı su kaynaklarındaki su miktarının artmasına neden olur.” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Su Kirliliğinin Nedenlerini Açıklama

  “Su kirliliği, suya organik maddelerin karışması, suya evsel ve endüstriyel atıkların karışması, yer altından gelen sıcak suyun yeryüzüne çıkarken çatlak bölgelerdeki kayaçları çözerek bu kayaçlardaki zehirli kimyasalların açığa çıkmasına neden olması gibi olaylar nedeniyle ortaya çıkabilir. Buna göre, 1 damla yağ, 40-50 mg çözünmüş oksijenin su canlıları tarafından kullanılmasına neden olmaktadır, göllerde ötrofikasyonun meydana gelmesi göllerin kirlenmesine neden olmaktadır, jeotermal kaynaklar su kirliliğine neden olur; durumlarının nedenleri, numaralandırılmış bilgilerden hangileri ile eşleştirilmelidir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Radyoaktif Kirliliği Açıklama

  Radyasyon ve radyoaktif kirlilik ile ilgili olarak verilen “Kararsız hâldeki atomların, kararlı hâle geçerken yaydıkları enerji yüklü elektromanyetik dalga ya da parçacığa radyasyon adı verilir, radyoaktif atıkları zararsız hâle getirmek günümüz teknolojisi ile mümkün değildir, beta ışınları deri ve deri altı dokularına zarar verir; ifadelerinden hangileri doğrudur?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Doğal Felaketlerin Ekosistemler Üzerindeki Etkileri

  Bu konu anlatımında, doğal felaketlerin ekosistemler üzerindeki etkileri açıklanmaktadır Canlandırmada özellikle deprem, fırtına, yıldırım, sel ve volkanik patlamalar hakkında bilgiler verilmekte ve bu doğal felaketlerin ekosistemleri nasıl etkilediği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • İnsan faaliyetlerinin ekosistemlerin sürdürülebilirliği üzerine etkisini araştırır veolası sonuçlarını tartışır.
 • Ozon Tabakasının İncelmesinin Sonuçlarını Açıklama

  Antarktika kıtası üzerindeki ozon tabakası kalınlığının yıllara bağlı değişimi bir grafikle gösterilerek “Bu grafikle ilgili olarak, güneşten gelen morötesi ışınların yeryüzüne ulaşma oranı zamanla azalır, insanda deri kanseri riski zamanla artar, atmosfer sıcaklığında zamanla değişimler gözlenir; ifadelerinden hangileri doğru değildir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Küresel Isınmanın Sonuçlarını Açıklama

  “Güneş’ten gelen ışınlar, Dünya üzerinden yansıdıktan sonra, atmosferdeki karbon dioksit, metan ve su buharı gibi sera gazları tarafından tutulur. Dünya’nın ısınmasıyla sonuçlanan ve sera etkisi adı verilen bu süreç olmasaydı, Dünya’nın ortalama sıcaklığı, bugünkü değerinden 30 °C daha düşük olurdu. Bununla birlikte, sera gazlarının atmosferde çok fazla birikmesi küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınmaya bağlı olarak, verimsiz alanların verimli hâle gelmesi, küçük adaların varlığını sürdürmesi, küresel iklim değişikliğinin ortaya çıkması, tüm bitki ve hayvan türlerinin aşırı buharlaşmaya uyum sağlaması; durumlarından hangileri ortaya çıkar?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Solunum ve Fotosentezin Karşılaştırılması

  Bu videolu konu anlatımında; solunum tepkimeleri ile fotosentez tepkimeleri karşılaştırılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Hücresel Solunum
  • Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Bitki Örtüsünün Önemi

  Bu konu anlatımında, bitki örtüsünün önemi anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Tarım ve Gübre Kullanımının Kirliliğe Etkisi

  Bu konu anlatımında bilinçsiz gübre kullanımının neden olduğu sorunlar anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Sera Etkisi ve Küresel Isınma

  Bu konu anlatımında, küresel ısınma tanımlanmakta; küresel ısınmanın nedenleri ve sonuçları detaylı olarak açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Doğanın Çöpçüleri

  Bu projede ekosistemin canlı faktörlerinden olan ayrıştırıcıların madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği açısından öneminin kavranması amaçlanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar.
 • Hava Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemleri Açıklama

  “2008 yılında yapılan Pekin olimpiyatlarına hazırlanma sürecinde, hava kirliliğini önlemek için Çin’de bazı önlemler alındı. Bunun sonucunda, 2 ay içinde bu bölgede yaşayanların ve gelen sporcuların daha rahat nefes alabilecekleri bir ortam oluşturuldu. 125 sağlıklı insanın bu önlemlerin öncesine ve sonrasına ilişkin tahlil sonuçları, alınan önlemler sonrasında bu kişilerde kalp krizi geçirme riskinin azaldığını gösterdi. Buna göre, olimpiyat hazırlıkları sürecinde gerçekleştirilen, 1 milyon aracın trafiğe çıkışının yasaklanması, çimento ve kimya fabrikalarının üretiminin durdurulması, doğal kaynakların kullanım oranının arttırılması; faaliyetlerinden hangileri hava kirliliğini önlemeye yöneliktir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Fotosentezin Işığa Bağımlı Tepkimeleri

  Bu videoda, fotosentezin ışığa bağımlı tepkimeleri anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 12. Sınıf
  • Canlılarda Enerji Dönüşümleri
  • Hücresel Solunum
  • Fotosentez ve solunum ilişkisi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • Asit Yağmuru

  Bu konu anlatımında, asit yağmurlarının nasıl oluştuğu açıklanmakta; ekosistemlere etkileri belirtilmektedir. Ayrıca asit yağmurlarının oluşmasını engellemek için alınabilecek önlemler listelenmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Su Kirliliğinin Nedenleri

  Bu konu anlatımında, evlerde kullanılan deterjanların, sanayi kuruluşlarının kimyasal atıklarının, tarımda kullanılan yapay gübre ve böcek ilaçlarının sulara karışması gibi su kirliliğine neden olan etkenler açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Kimya 12

  • Kimya
  • 12. Sınıf
  • Organik Bileşikler
  • Esterler
 • Fen Lisesi Kimya 12

  • Fen Lisesi Kimya
  • 12. Sınıf
  • Organik Bileşikler
  • Alkoller