"sanat kampı" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • EBA KAMP - Söz Sanatları

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler.
 • EBA KAMP - Şiir Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • EBA KAMP - Şiir Bilgisi

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 9. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder.
 • İzci Kampındayız

  Sınıf Etkinliği
 • İzci Kampındayız

  İzci Kampındayız-öğretmen kopyası
 • İzci Kampındayız

  İzci Kampındayız-öğrenci kopyası
 • EBA KAMP - Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 12. Sınıf
  • Ünite 3: Şiir
  • Okuma
  • Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar.
 • Alıştırmalar - İzci Kampındayız

  Yön kavramı ve yönlerin nasıl bulunması gerektiği ile ilgili sorular içeren bir alıştırmadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
  • Yönlerimiz
  • Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
 • EBA KAMP - Limit

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.
 • EBA KAMP - Kombinasyon

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • EBA KAMP - Kombinasyon

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar.
 • EBA KAMP - Olasılık

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Basit Olayların Olasılıkları
  • Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar.
 • EBA KAMP - İntegral

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirli İntegral ve Uygulamaları
  • Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 • EBA KAMP - Türev

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.
 • EBA KAMP - Türev

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Bir fonksiyonun dönüm noktasını türev yardımıyla belirler.
 • EBA KAMP - İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Dalgalar 2

  • Fizik
  • 10. Sınıf
  • Dalgalar
  • Dalgalar
  • Dalgaları taşıdığı enerjiye ve titreşim doğrultusuna göre sınıflandırır.
 • EBA KAMP - Limitte Belirsizlik

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Limit ve Süreklilik
  • Belirsizlik durumlarını inceleyerek bu durumdaki fonksiyonların limitini hesaplar.
 • EBA KAMP - Dairesel Permütasyon

  • Fen Lisesi Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Dönel (dairesel) permütasyonu örneklerle açıklar.
 • EBA KAMP - Parabol Çizimi

  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Fonksiyonlarda Uygulamalar
  • İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
  • İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar.
 • EBA KAMP - Charles Yasası

  • Kimya
  • 11. Sınıf
  • Gazlar
  • Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları
  • Gaz yasalarını açıklar.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Bir fonksiyonun belirsiz integralini açıklayarak integral alma kurallarını oluşturur.
 • EBA KAMP - İntegral 4

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - İntegral 2

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Logaritma Özellikler

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Logaritma Fonksiyonu
  • Logaritma fonksiyonunun özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
 • EBA KAMP - Permütasyon - 1

  • Matematik
  • 10. Sınıf
  • Sayma ve Olasılık
  • Sıralama ve Seçme
  • Sınırlı sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini (permütasyonlarını) açıklayarak problemler çözer.
 • EBA KAMP - Anlatım Bozukluğu

  • Türk Dili ve Edebiyatı
  • 11. Sınıf
  • Ünite 6: Roman
  • Dil Bilgisi
  • Metinlerden hareketle dil bilgisi çalışmaları yapar.
 • EBA KAMP - Logaritmik Denklemler

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • EBA KAMP - Manyetik Akı

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Manyetik akı kavramını açıklar.
 • EBA KAMP - Türev Uygulamaları

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • Türev
  • Türevin Uygulamaları
  • Türev yardımıyla fonksiyonların grafiklerini çizer.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Koşullu Olasılık

  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Olasılık
  • Koşullu Olasılık
  • Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
 • EBA KAMP - Trigonometri 1

  • Matematik
  • 11. Sınıf
  • Trigonometri
  • Yönlü Açılar
  • Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP - Belirsiz İntegral

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.
 • EBA KAMP -Logaritmik Eşitsizlikler

  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar
  • Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
  • Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
 • EBA KAMP - İndüksiyon Akımı

  • Fizik
  • 11. Sınıf
  • Elektrik ve Manyetizma
  • Manyetizma ve Elektromanyetik İndükleme
  • Manyetik akı kavramını açıklar.
 • Sanat

  Bu canlandırmayı izleyerek sanat kavramını, yurdumuzda sanat alanında yapılanları ve sanatın insanlara katkılarının neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ülkeler Arası Köprüler
  • Ortak Mirasımız
  • Düşünce, sanat ve edebiyat ürünlerinin, doğal varlıkların ve tarihi çevrelerin ortak miras ögesi olarak yaşatılmasında insanlığın sorumluluğunun farkına varır.
 • Sanat

  ”Sanat” adlı şiiri, konusuna dikkat ederek dinleyecek ve okuyacaksın.
 • EBA KAMP - Kısmi İntegrasyon (LAPTÜ)

  • Fen Lisesi Matematik
  • 12. Sınıf
  • İntegral
  • Belirsiz İntegral
  • Belirsiz integral alma yöntemlerini kullanarak integral alır.