"takım" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Mehter Takımı

  Canlandırmayı izleyerek dünyanın ilk ve en eski ordu bandosu olan mehter takımı ve mehter takımının Osmanlı ordusu için önemi hakkındaki bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Kültür ve Miras
  • Osmanlı'dan Kalan Mirasımız
  • Osmanlı kültür, sanat ve estetik anlayışına örnekler verir.
 • Bebek Odası Takımları

  • Ev Tekstili Üretimi
  • 11. Sınıf
  • Bebek Odası Takımları
 • Masa Üstü Servis Takımları

  • Servis Hazırlıkları
  • 10. Sınıf
  • Masa Üstü Servis Takımları
 • El ile Talaşsız Kesme Yapmak

  • Temel Metal Şekillendirme
  • 10. Sınıf
  • Kesme
  • İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak kesme takım ve donanımları ile metal malzemelere talaşlı ve talaşsız kesme yapar.
 • hız

  hız ve takım çalışması
  • Beden Eğitimi ve Spor
  • 7. Sınıf
  • Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Sportif Hareket Bilgi ve Becerileri
  • Kendisinin ve grubunun hedeflerine ulaşmak için işbirliği içersinde olur.
 • Halat Çekme Oyunu

  Bu etkinlikte farklı kuvvet kapasitelerine sahip takımlar oluşturularak halat çekme oyunun sonucu gözlemlettirilmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Kuvvet ve Hareket
  • Bileşke Kuvvet
  • Bileşke kuvveti açıklar.
 • Operasyon: Isı İletkenliği

  Isı iletkenliğini kullanarak keşif takımını kurtarırken hem eğlenecek hem de bilgilerinizi tekrar edeceksiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Madde ve Isı
  • Madde ve Isı
  • Maddeleri, ısı iletimi bakımından sınıflandırır.
 • Genleşme ve Büzülme

  Bu etkinlikte ısının madde üzerindeki etkisini görmek için bir takım görevleri yerine getirerek, maddenin ısıtıldığında ve soğutulduğundaki değişimini gözlemlenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 5. Sınıf
  • Madde ve Değişim
  • Isı Maddeleri Etkiler
  • Isı etkisiyle maddelerin genleşip büzüleceğine yönelik deneyler yaparak deneylerin sonuçlarını tartışır.
 • Muhafız Gücünün Kurulma Sürecinde Yaşananlar

  Muhafız Gücü ile ilgili konu anlatımında Mustafa Kemal'in Muhafız Takımı komutanı İsmail Hakkı Bey'le Muhafız Takımı'nın asıl görevinin yanında Türk gençlerine örnek olacak spor faaliyetlerini gerçekleştirmesini istemesi ve bu amaca uygun olarak yapılması gereken çalışmalar ile ilgili olarak yaptığı konuşmaya misafir olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Eğitim ve Kültür Alanındaki Gelişmeler
  • Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.
 • Tikoça Oyununu Öğrenelim

  • Beden Eğitimi ve Oyun
  • 4. Sınıf
  • Hareket Yetkinliği
  • Hareket Becerileri
  • Kurallı takım oyunları oynar.
 • Tikoça Oyununu Tanıyalım

  • Beden Eğitimi ve Oyun
  • 4. Sınıf
  • Hareket Yetkinliği
  • Hareket Becerileri
  • Kurallı takım oyunları oynar.
 • Ayıların Dansı

  Bu projede analitik düzlemde koordinatları verilen büyük ayı ve küçük ayı takım yıldızlarının öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarının bulunması amaçlanmaktadır.
  • Matematik
  • 12. Sınıf
  • Dönüşümler
  • Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
  • Analitik düzlemde koordinatları verilen bir noktanın öteleme, dönme ve simetri dönüşümleri altındaki görüntüsünün koordinatlarını bulur.
 • Grammar Exercise 5: Sports

  Bu alıştırmada izlediği maç ve maçı yapan takımlarla ilgili düşüncelerini anlatan biriyle ilgili olan paragrafta boş bırakılan yerleri, verilen seçeneklerden uygun kelimeleri seçerek tamamlayabilirsiniz. 
  • İngilizce
  • 7. Sınıf
  • Sports
  • Describing what people do regularly (Giving explanations and reasons)
 • İskeletimizde Bulunan Eklemler

  İskeletimizde kemiklerin arasında eklemler olduğunu ve eklemlerin kemiklerin hareketine yardım ettiğini biliyoruz. Keremlerin maçı kazanması senin iskelet modelinde eklemlerin yerini doğru göstermene bağlı. Yanlış gösterirsen puanı karşı takım alacak.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Vücudumuzun Bilmecesini Çözelim
  • İskelet ve Kas Sağlığı
  • Vücudumuzun destek ve hareketini sağlayan kemik, eklem, kas ve iskelet kavramlarını ve bu yapılar arasındaki ilişkileri açıklar.
 • Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemi Yapma

  Bu interaktif etkinlikte bir bayrak koşusunda birinci olan takımın yarışı bitirme süresini bulacak ve bu süreyi verilen rekor ile karşılatırıp rekor kırıldıysa ne kadar fark ile kırıldığını, kırılamadıysa ne kadar fark ile kaçırıldığını ondalık gösterimlerle toplama ve çıkarma işlemleri yaparak belirleyeceksiniz.
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 3. Ünite
  • Ondalık Gösterim
  • Ondalık gösterimleri verilen sayılarla toplama ve çıkarma işlemleri yapar.
 • Nüfus Sorunları

  ”Nüfus artış hızının yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde, nüfusun hızlı artmasına bağlı olarak bir takım sorunlar ortaya çıkar. Bu ülkelerde demografik yatırımların sanayi yatırımlarının önüne geçmesi, ortaya çıkan sorunlardan biridir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi nüfus artış hızı yüksek olan bir bölgede yapılan demografik yatırımlardan biri değildir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla birlikte çözülmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Beşerî Sistemler
  • Nüfus
  • Nüfus özellikleri ve nüfusun önemi hakkında çıkarımlarda bulunur.
 • Amerika'nın Keşfi

  Bu okuma metninde, Hindistan’a gitmek için Atlas Okyanusu’nu geçen Kristof Kolomb’un, gerçekleştirdiği sefer sırasında Bahama Takım Adalarına ulaşması; bu adaları Hindistan’ın batısındaki adalar sanması anlatılmaktadır. Kolomb’un bir kıta keşfettiğini fark edemeden ölmesi ve onun ölümünden sonra Ameriko Vespuçi’nin aynı seyahate devam ederek bu yeni kıtayı keşfedip buraya kendi adını vermesi hakkında bilgi verilmektedir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
  • Coğrafi keşiflerin Avrupa’nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısına etkisini açıklar.