"takvim" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Takvimler

  Zaman hesaplama şekilleri ve zamanı küçük parçalara ayırma nedenlerine değinilmektedir. Miladi ve hicri takvimler anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İyi ki Var
  • Zamanı Ölçüyoruz
  • İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
 • Takvim Tasarımı

  • Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım
  • 11. Sınıf
  • Takvim Tasarımı
 • Yaşamın Takvimi

  Bu etkinlikte Dünya'daki belli başlı biyolojik ve fiziksel değişimler hakkında bilgiler yer almaktadır.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerin Yapısı ve Oluşumu
  • Jeolojik Zamanlar
  • Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
 • Yaşamın Takvimi

  Bu interaktif etkinlikte, dünyadaki belli başlı biyolojik ve fiziksel değişimler hakkında bilgi edinilecektir.
  • Coğrafya
  • 9. sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Yerin Yapısı ve Oluşumu
  • Jeolojik Zamanlar
  • Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar.
 • Hicri Takvim

  Bu konu anlatımında, hicri takvimin ayları açıklanmaktadır.
 • Rumi Takvim

  Bu konu anlatımında, rumi takvim ve ay adlarının kökenleri açıklanmaktadır.
 • Rumi Takvim

  Bu konu anlatımında, rumi takvim anlatılmaktadır.
 • Takvim Zamanı

  • Dün - Bugün - Yarın
 • Celali Takvim

  Bu konu anlatımında, Celali Takvim anlatılmaktadır.
 • Miladi Takvim

  Bu konu anlatımında, miladi Takvime geçiş anlatılmaktadır.
 • Hicri takvimin ayları

  Hicri ayları ve Ramazan ayının hicri bir ay olduğunu öğrenir.
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
  • 7. Sınıf
  • Oruç İbadeti
  • Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar.
 • Takvim sayfası nedir?

  Takvim sayfası nedir?
 • Türklerin kullandığı Takvimler

  Bu konu anlatımında, Türklerin kullandığı takvimler anlatılmaktadır.
 • Yerkürenin Jeolojik Takvimi

  Bu öğrenme materyalinde yerkürenin jeolojik takvimi açıklanmaktadır.
 • Takvim Sayfası Nedir?

  25 Takvim Sayfası Nedir
 • Takvim Sayfası Nedir?

  25 Takvim Sayfası Nedir
 • 25-Takvim Sayfası Nedir?

  Takvim Sayfası Nedir?
 • Takvim Alanında Neler Bulunur?

  Takvim Alanında Neler Bulunur?
 • Tarih Boyunca Kullanılan Takvimler

  Bu konu anlatımında, tarih boyunca kullanılan takvimler ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. Canlandırmada, insanların takvim kullanımına başlama nedenlerinden biri üzerinde durulmakta; tarih boyunca kullanılan çeşitli takvimlerin kullanım dönemleri ve kimler tarafından kullanıldığına dair bilgiler verilmektedir. Türklerin tarih boyunca kullandığı takvimlerden de bahsedilmektedir.
 • Yılın Ayları

  • Matematik
  • 1. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Zaman Ölçme
  • Takvim üzerinde günü, haftayı ve ayı belirtir.
 • Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

  Yeni Türk Devletinde takvim, saat, hafta tatili ve ölçüler konusunda yapılan yenilikleri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Alıştırmalar - Zamanı Ölçüyoruz

  Türkler hangi takvimleri kullandılar? Takvimler hazırlanırken nelere dikkat edildi? Miladi takvimle hicri takvim arasındaki fark nedir? Haydi alıştırmaları çözüp tüm bu soruları birlikte yanıtlayalım.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Bilim, Teknoloji ve Toplum
  • Teknoloji Zarar Vermesin
  • Teknolojik ürünleri kendisine, başkalarına ve doğaya zarar vermeden kullanır.
 • Osmanlı Türkçesi 12

  • Osmanlı Türkçesi
  • 12. Sınıf
  • Rika Hattıyla Osmanlı Türkçesi Yazma
 • Osmanlı Devleti Zamanında Kullanılan Takvim, Saat, Rakam, Ağırlık ve Uzunluk Ölçülerini Belirtme

  Osmanlı Devleti zamanında kullanılan takvim, saat, rakam, ağırlık ve uzunluk ölçüleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Yeni Türk Devletinde Takvim, Saat, Hafta Tatili ve Ölçüler Konusunda Yapılan Yenilikleri Belirtme

  Yeni Türk Devletinde takvim, saat, hafta tatili ve ölçüler konusunda yapılan yenilikleri öğrenebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
  • Toplumsal Alandaki Gelişmeler
  • Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.
 • Yıl, Ay ve Gün

  Bu konu anlatımında, yıl, ay, hafta ve gün kavramı bir takvim üzerinden anlatılmaktadır.
  • Matematik
  • 4. Sınıf
  • 4. Ünite
  • Zaman Ölçme
  • Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Tarihi Olayların İncelenmesinde Yararlanılan Zaman Kavramları

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih ve Zaman
  • Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
 • Özet - Zamanı Ölçüyoruz

  Takvimlere neden ihtiyaç duyulduğunu, zamanı dilimlere ayırırken nelere dikkat edildiğini, geçmişten günümüze kullanılan zaman ölçme araçlarını öğrenmek için özet dokümanını inceler misin?
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İyi ki Var
  • Zamanı Ölçüyoruz
  • İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
 • Halkla Beraber Çağdaş Uygarlığa Doğru

  Şapka ve Kıyafet İnkılâbını, tekke ve zaviyelerin kapatılmasını, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulünü millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirmek.
 • Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar

  Bu konu anlatımında, Şapka ve Kıyafet İnkılâbı, tekke ve zaviyelerin kapatılması, miladî takvim ve uluslararası saat uygulamasının kabulü, millî kimlik kazanma, çağdaşlaşma anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar
  • Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar
  • Ölçü ve tartıların değişmesini çağdaşlaşma çerçevesinde değerlendirir.
 • Zaman ve Kronolojinin Tarih Bilimi İçin Önemi

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih ve Zaman
  • Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
 • 2017 LYS - İlk Türk Devletlerinde Bilim ve Sanat

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih ve Zaman
  • Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder.
 • Saatler

  Takvimlerin kullanılmaya başlamasından sonra insanların zamanı neden daha küçük parçalara ayırdığı ve bu ayrımda kullanılan zaman dilimleriyle bu amaca hizmet eden saatlerin gelişimi anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. sınıf
  • İyi ki Var
  • Zamanı Ölçüyoruz
  • İnsanlığın kullandığı belli başlı zaman ölçme araçlarını ve belirleme yöntemlerini tanır.
 • 31 Mart Olayı

  31 Mart Olayı isimli konu anlatımında Rumî takvimle 31 Mart 1325 tarihinde İstanbul'da çıkan ayaklanma ve bu ayaklanmasının bastırılması sürecinde yaşananlar ile ilgili bilgilere değinilmektedir.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
  • Adım Adım Liderliğe
  • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Tarih Bilimine Giriş

  • Tarih
  • 9. Sınıf
  • Tarih ve Zaman
  • Tarih ve Zaman
  • Bir araştırma alanı ve bilim olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar.
 • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Bu videolu konu anlatımında Şapka Kanunu (25 Kasım 1925) ,Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925),Takvimde Değişiklik (26 Aralık 1925),Ölçü Birimlerinde Değişiklik (1931),Tatil Günlerinde Değişiklik (1935),Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934) anlatılmaktadır.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 11. Sınıf
  • Türk İnkılabı
  • Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar
  • Cumhuriyet Dönemi Türk toplumyapısının temel özelliklerini açıklar.
 • Ömer Hayyam

  Bu okuma metninde, 1048 - 1131 yılları arasında yaşamış ünlü şair, filozof, matematikçi ve astronom olan Ömer Hayyam’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Diyanet Çocuk (Mayıs 2018)

  • Kütüphane
  • Eğlence ve Oyun
  • Okuma Saati
  • Çocuk Dergileri