"toprak" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Toprak

  • Toprak ve Bitki
  • 10. Sınıf
  • Toprak
 • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

  Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz - KTS_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
 • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

  7. Sınıf-Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz - Öğretmen_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
 • Alıştırmalar - Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

  Alıştırmalar - Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
 • Öğretmene Özel Alıştırma - Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

  Öğretmene Özel Alıştırma - Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz_2019
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
 • Toprak Kirlilik Kaynakları

  • Toprak ve Su Kirliliği (12. Sınıf)
  • 12. Sınıf
  • Toprak Kirlilik Kaynakları
 • Toprak İşleme Alet ve Makineleri

  • Arazi Hazırlama - Toprak İşleme Alet ve Makineleri
  • 11. Sınıf
  • Toprak İşleme Alet ve Makineleri
 • Türkiye'nin Bitki Örtüsü

  Bu etkileşimde, Türkiye'nin bitki örtüsünün yükseklik, iklim ve ortam özelliklerine göre nasıl değiştiği anlatılmaktadır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Mekânsal Bir Sentez: Türkiye
  • Türkiye'nin Toprak, Su ve Bitki Varlığı
  • Türkiye’deki toprak tipleri ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri ilişkilendirir.
 • Toprak Oluşumu ve Toprakların Sınıflandırılması

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.
 • Özet - Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • Toprak Kirliliği

  Bu konu anlatımında, toprak kirliliğine neden olan etmenler ve alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Toprak horizonları

  Bu konu anlatımında, toprak horizonları anlatılmıştır
 • Toprak Kirliliği

  Toprak kirliliğinin tanımı yapılmakta ve toprak kirliliğine neden olan etmenlerden bahsedilmektedir. Toprak kirliliğini önlemek için yapılabilecekler listelenmektedir.
  • Fen Bilimleri
  • 4. Sınıf
  • Mikroskobik Canlılar ve Çevremiz
  • İnsan ve Çevre İlişkisi
  • İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar.
 • Toprak Yönetimi

  Bu okuma metninde, Büyük Selçuklu Devleti’ndeki toprak yönetimi ve toprakların bölümlenmesi hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türk - İslam Devletleri (10 - 13. Yüzyıllar)
  • Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Uygarlığı
  • Hukuk – İlim ve Sanat
  • Büyük Selçuklu Devleti Dönemi eserlerinden yararlanarak bilim, sanat ve kültüre verilen önemi değerlendirir.
 • Toprak Erozyonu

  Bu konu anlatımında, erozyon kavramı tanımlanarak erozyonun sebep ve sonuçları kısaca açıklanmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Toprak Kirliliği

  Toprak kirliliği ile ilgili konu anlatımında toprak kirliliğinin sebeplerini, toprak kirliliğinin olumsuz sonuçlarını ve toprak kirliliğini önlemek için neler yapılabileceğini görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, Toprak ve Su Kirliliği
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin nedenlerini, yol açacağı olumsuz sonuçları ve alınabilecek önlemleri tartışır.
 • Mülk Toprak

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti halka ait olan mülk topraklardan bahsedilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • Toprak Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Anadolu Selçuklu Devleti’ndeki toprak yönetimi ve miri toprakların bölümlerinden olan has, ikta, mülk ve vakıf topraklar hakkında bilgiler verilmektedir.
  • Tarih
  • 9. sınıf
  • Türkiye Tarihi (11 - 13. Yüzyıl)
  • Türkiye Selçuklu Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • Dinî, Kültürel ve Sanatsal Yapı
  • Türkiye Selçuklularının siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini; Anadolu’nun Türk yurdu olması açısından değerlendirir.
 • Toprak Kirliliği

  Bu konu anlatımında, toprak kirliliği, toprak kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemek için neler yapılması gerektiği anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
  • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
  • Güncel çevre sorunlarının sebeplerini ve olası sonuçlarını değerlendirir.
 • Toprak Oluşumu

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.
 • Miri Toprak

  Bu canlandırmada Osmanlı Devleti'nde mülkiyeti devlete ait olan topraklardan bahsedilmektedir. Bu toprakların vergisinin büyüklüğüne göre has, zeamet ve tımar gibi bölümlere ayrıldığı anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • Toprak Kirliliği

  Bu konu anlatımında, toprak kirliliğine sebep olan kimyasal maddeler ile toprak kirliliğinden korunmak için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Toprak Yönetimi

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti’nde toprağın yönetimindeki kurallar ve tarımda üretimin devamlılığının nasıl sağlandığı anlatılmaktadır. Toprakların, “miri toprak”, “mülk toprak” ve “vakıf toprak” olmak üzere üçe ayrıldığı belirtilmiştir.
  • Tarih
  • 10. Sınıf
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • Osmanlı Devleti: Kültür ve Uygarlık
  • XIV-XV. yüzyıllarda Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerini kavrar.
 • Toprak Horizonu

  Yerli (Zonal) Topraklar oluşum bakımında Horizonlar(katman) şeklinde oluşmuştur. Toprak Horizonlar sırasıyla yukarıdan aşağıda doğru A-B-C-D horizonu şeklinde sıralanmaktadır. A Horizonu: Bitki ve diğer canlıların yaşadığı en üst katmandır. B Horizonu: Birikme horizonudur. A Horizonundan aşağıya süzülen mineraller, tuzlar, kireçler gibi maddeler birikmektedir. C Horizonu: Anakaya ile toprak örtüsünün bir arada bulunduğu karışık parçalı katmandır. D Horizonu: Anakaya'dan oluşan katman olan en alttaki kayalık kısımdır. Not: Resimde görüldüğü gibi bir cam kavanoz içerisinde bu sıralamayı yaparak toprak horizonunu oluşturabilirsiniz.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki
  • Yeryüzündeki toprak çeşitliliğini oluşum süreçleri ile ilişkilendirir.
 • Toprak Çeşitleri

  Toprak çeşitleri ile ilgili konu anlatımında toprak çeşitlerini öğrenebilir, toprak çeşitlerinin kullanım alanlarını görebilirsiniz.
  • Fen Bilimleri
  • 5. sınıf
  • Yer Kabuğunun Gizemi
  • Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
  • Erozyon ve Heyelan
  • Toprağı erozyonun olumsuz etkilerinden korumak için çözüm önerileri sunar.
 • Vakıf Toprak

  Bu konu anlatımında, Osmanlı Devleti'nde gelirleri kişiler ya da devlet tarafından cami, medrese, hastane, imarethane, çeşme, kervansaray gibi bilimsel, dini ve hayır kurumlarının giderlerine bırakılan vakıf topraklar anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
  • Topraktan Üretir, Toprağı Yönetiriz
  • Üretimde ve yönetimde toprağın önemini geçmişten ve günümüzden örneklerle açıklar.
 • Tundra toprakları

  Bu konu anlatımında, tundra topraklar anlatılmıştır
 • Toprak Su

  • Kütüphane
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Diğer
 • Çöl toprakları

  Bu konu anlatımında, çöl topraklar anlatılmıştır
 • Toprakta Fiziksel Analizler

  • Toprak Analizleri
  • 11. Sınıf
  • Toprakta Fiziksel Analizler
 • Toprakta Verimlilik Analizleri

  • Toprak Analizleri
  • 11. Sınıf
  • Toprakta Verimlilik Analizleri
 • Su Kirliliği

  Bu konu anlatımında, su kirliliğine neden olan etmenler ve alınması gereken önlemler anlatılmıştır. 
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Su Kirliliği

  Bu konu anlatımında, su kirliliğine sebep olan kimyasal maddeler ile su kirliliğinden korunmak için yapılması gerekenler anlatılmaktadır.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Dünyamız
  • Ekosistem Ekolojisi
  • Hava, toprak ve su kirliliğinin sebeplerini açıklar ve çözümler önerir.
 • Toprak Numunesini Analize Hazırlama

  • Toprak Analizleri
  • 11. Sınıf
  • Toprak Numunesini Analize Hazırlama
 • Toprakta Makro Besin Elementi Analizleri

  • Toprak Analizleri
  • 11. Sınıf
  • Toprakta Makro Besin Elementi Analizleri
 • Dünya Üzerinde Toprakların Dağılışını Etkileyen Faktörler – Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, Dünya üzerinde toprakların dağılışını etkileyen faktörler işlenmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • Toprak Nasıl Oluşur?– Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, toprağın oluşumu ve toprağın özelliklerinin nelere bağlı olduğu açıklanmıştır.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • Toprakların Sınıflandırılması - Konu Özeti

  Bu konu anlatımında, toprakların sınıflandırılması işlenmektedir.
  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Toprak
  • Toprak çeşitliliğini oluşum süreçlerine göre açıklar.
 • Coğrafya 10 - 1. Ünite (3-4. Bölümler)

  • Coğrafya
  • 10. Sınıf
  • Doğal Sistemler
  • Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki