"vatan sevgisi" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Türklerde Vatan Sevgisi

  Bu konu anlatımında, Türklerde vatan sevgisi anlatılmaktadır.
 • AİHL Arapça 10 - 2. Ünite

  • Arapça
  • 10. Sınıf
  • İnsan Sevgisi
  • Vatanımı Seviyorum, Duygu Dünyam, Anne Baba Sevgisi
 • Vatan Marşı

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Müzik
  • Çocuk Şarkıları
 • Sevgilerde

  “Sevgilerde” adlı şiirin, şiirin ana duygusuna dikkat edilerek dinlenmesi istenmektedir.
 • Bu Vatan

  • Müzik
  • 4. Sınıf
  • Müziksel Algı ve Bilgilenme
  • Öğrendiği seslerin temel özelliklerini ayırt eder.
 • Vatan Şairimiz

  • Türkçe
  • 4. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinlediğini/İzlediğini Anlama
  • Dinledikleriyle/izledikleriyle ilgili görüşlerini ifade eder.
 • Bu Vatan Kimin

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Bebek Sevgisi

  • LIBRARY
  • Doğa ve Çevre
  • Sosyal Yaşam
  • Sosyal Yaşam
 • Sevgi Çiçeği

  • LIBRARY
  • Doğa ve Çevre
  • Ekonomik Faaliyetler
  • Tarım
 • Bir Vatan Kalbi - 2

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Bir Vatan Kalbi - 1

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Tarih
  • Tarihî Belgeseller
 • Vatana Adanmış Bir Ömür

  Mustafa Kemal Atatürk'ün sağlığının bozulması ve giderek ciddi bir hal alması sürecinde yaşananlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 7. Ünite: Atatürk'ün Ölümü ve Sonrası
  • Atatürk'ün Vefatı ve Yankıları
  • Atatürk’ün ölümüne ilişkin yansıma ve değerlendirmelerden hareketle onun fikir ve eserlerinin evrensel değerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
 • Atatürk'ün Doğa Sevgisi

  Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yalova’da köşk yapımı sırasında, bir çınar ağacın dallarının kesileceğini öğrenmesi üzerine, ağacın dallarının kesilmesine izin vermemesi ve bu köşkün kaydırılmasını istemesi ile ilgili bir anısına yer verilmektedir.
  • Sosyal Bilgiler
  • 5. sınıf
  • Bölgelerimizi Tanıyalım
  • Doğa ve İnsan
  • Yaşadığı bölgedeki insanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
 • Sevgilerde (Behçet Necatiğil)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Bulmaca - Doğa Sevgisi

  Bulmacada karışık olarak verilen harflerden istenilen sözcüklerin bulunması istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Kelimede Anlam İlişkileri
  • Anlamını bilmediği sözcük ve sözcük gruplarının anlamını belirler.
 • Kelimeleri Bulma - Sevgilerde

  "Sevgilerde" isimli şiirde geçen bazı kelimelerin açıklamaları veya eş anlamlılarından yola çıkarak bu kelimeleri bulabilir ve bulmacadaki yerlerini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Sevgilerde - Behçet Necatigil

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Atatürk’ün Çevre Sevgisi

  Bu konu anlatımında, Atatürk'ün çevreye verdiği önem, örneklerle açıklanmaktadır.
 • Anadolu Sevgisi - Abdurrahim Karakoç

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Anadolu Sevgisi (Abdürrahim Karakoç)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Zamirler - Sevgi Çeşitleri - Alıştırma

  Bu alıştırmada verilen cümlelerde geçen ismin yerine kullanılan kelimelerin belirlenmesi istenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Dil Bilgisi
  • Kelime Türleri-Zamir
  • Zamir
  • Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri işlevlerine uygun olarak kullanır.
 • Arapça 8 - 4. Ünite

  • Arapça
  • 8. Sınıf
  • Doğa
  • Çevrenin Önemi, Hayvan Sevgisi, Doğal Afetler
 • Fen Bilimleri 6

  • 6. Sınıf
 • Arapça 5 - 5. Ünite

  • Arapça
  • 5. Sınıf
  • Değerler
  • Dinimi Seviyorum, Peygamberimi Seviyorum, Vatanımı Seviyorum
 • Arapça 10 - 2. Ünite

  • Arapça (Seçmeli)
  • 10. Sınıf
  • Değerlerim
  • Dinimi Seviyorum, Güzel Ahlak, Vatanımı Seviyorum
 • Arapça 12 - 3. Ünite

  • Arapça (Seçmeli)
  • 12. Sınıf
  • Doğa ve Spor
  • Çevrenin Önemi ve Hayvan Sevgisi, Doğal Afetler, İlk Yardım
 • Sevgi Bir Kuş (Ekim 2016)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Dünya Klasikleri Dizisi
 • Mi'nin Yazımı - Doğa Sevgisi - Alıştırma

  Verilen cümlelerde yanlış yazılan “mi” kelimesini n belirlenmesi istenmektedir.
 • Sevgi Bir Kuş (Ekim 2017)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Dünya Klasikleri Dizisi
 • Sevgi Bir Kuş (Ocak 2015)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Dünya Klasikleri Dizisi
 • Sevgi Bir Kuş (Nisan 2018)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Dünya Klasikleri Dizisi
 • Metni Anlama ve Çözümleme - Sevgilerde

  "Sevgilerde" isimli şiirin konusunu, ana duygusunu, yardımcı düşüncesini ve anahtar kelimesini belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Sözlü İletişim
  • Dinleme/İzleme
  • Dinledikleri/izlediklerine yönelik sorulara cevap verir.
 • Sevgi Bir Kuş (Temmuz 2016)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Dünya Klasikleri Dizisi
 • Bu Vatan Kimin - Orhan Şaik Gökyay

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Bu Vatan Kimin (Orhan Şaik Gökyay)

  • LIBRARY
  • Kültür ve Sanat
  • Edebiyat
  • Şiir Dünyamız
 • Metni Çözümleme - Bayrağımızın Altında - Alıştırma

  Verilen cümlelerde yazımı yanlış olan kelimeleri belirleyebilirsin.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Ses Bilgisi, Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri
  • Yazım Kuralları
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazım kurallarını kavrayarak uygular.
 • Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme - Bayrağımızın Altında

  Bu etkileşimli alıştırmada, ”Bayrağımızın Altında” adlı metni anlamaya ve çözümlemeye yönelik verilmiş eksik cümlelerin tamamlanması beklenmektedir.
  • Türkçe
  • 6. sınıf
  • Sevgi
  • Vatan-Bayrak Sevgisi
  • Metne ilişkin sorulara cevap verir.
 • Metindeki Kelimelerin Anlamlarını Belirleme - Sevginin Gücü

  Bu etkileşimli alıştırmada, "Sevginin Gücü" adlı okuma metinde geçen bazı kelimelerin açıklamaları verilmiştir. Bu açıklamalardan kelimeyi tahmin edip karışık harflerin içerisinde bulun.
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Söz Varlığını Geliştirme
  • Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder.
 • Metne ilişkin Soruları Yanıtlama - Sevginin Gücü

  Bu etkileşimli alıştırmada ''Sevginin Gücü'' adlı metinle ilgili ekranda verilen soruların doğru yanıtlarını belirleyin
  • Türkçe
  • 8. Sınıf
  • Okuduğunu Anlama
  • Paragraf Düzeyinde Okuduğunu Anlama
  • Metindeki yardımcı fikirleri belirler.