"yeni oyun" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
  • Hangi Oyunları Oynuyoruz?

    Oyunların eski-yeni olarak gruplanması ve bu gruplamaya göre ilgili resimlerle eşlenmesini sağlayacak uygulama yer almaktadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları
    • Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
  • İzmir - Yeni Harmandalı

    • Kütüphane
    • Kültür ve Sanat
    • Dramatik (Sahne) Sanatları
    • Halk Oyunları
  • Yeni Devlet Yeni Başkent

    Ankara'nın başkent olma süreci, Ankara'nın başkent seçilmesinin nedenleri ve sonuçlarına ilişkin bilgileri öğrenebilirsiniz.
    • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
    • 8. Sınıf
    • 4. Ünite: Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye
    • Siyasi Alandaki Gelişmeler
    • Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.
  • Yeni Meclisler

    Meclisin ulusumuz açısından önemini anlatan bir canlandırmadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Etkin Vatandaşlık
    • Özgürlük ve Bağımsızlık
    • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklar.
  • Yeni Ontoloji

    Bu videolu konu anlatımında, çağdaş varlık felsefesi içerisinde ele alınan yeni ontoloji görüşü açıklanarak bu görüşün temsilcilerinden Nicolai Hartmann’ın varlıkla ilgili görüşlerine yer verilmektedir.
    • Felsefe
    • 10. Sınıf
    • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri - 1
    • Felsefenin Temel Konuları - 1
    • Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar.
  • Kukuli, Tinky ve Minky - Yeni Ayakkabılar

    • Kütüphane
    • Eğlence ve Oyun
    • Çizgi Filmler
    • Kukuli
  • Eski Yeni

    "Eski Yeni" etkileşimi
    • Okul Öncesi
    • Okul Öncesi
    • Dil Gelişimi
    • Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
  • Yeni Konuklar

    Füruzanın röportaj kitabı
  • Unity 3Dde Yeni Bir Proje Oluşturmak

    • Kütüphane
    • Bilim ve Teknoloji
    • Bilişim
    • Oyun Geliştirme Programları
  • Ekonomi İçin Yeni Fikirler

    Ekonomi İçin Yeni Fikirler-öğrenci kopyası
    • Sosyal Bilgiler
    • 5. Sınıf
    • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
    • Ekonomi İçin Yeni Fikirler
  • Kurt Koyun Kuzu Oyununu Öğrenelim

    • Beden Eğitimi ve Oyun
    • 2. Sınıf
    • Aktif ve Sağlıklı Hayat
    • Fiziksel Etkinlik Kavramları, İlkeleri ve İlgili Hayat Becerileri
    • Oyun ve fiziki etkinliklerde iş birliğine dayalı davranışlar gösterir.
  • Alıştırmalar - Olaylar ve Sonuçları

    QA - Olaylar ve Sonuçları
    • Sosyal Bilgiler
    • 5. Sınıf
    • Birey ve Toplum
    • Yeni Okulum
  • Yeni Fikirler Geliştirelim

    • Sosyal Bilgiler
    • 5. Sınıf
    • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
    • Yeni Fikirler Geliştirelim
  • Yeni Yurt Anadolu

    KTS - Yeni Yurt Anadolu
    • Sosyal Bilgiler
    • 6. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Yeni Yurt Anadolu
  • Yeni Basım Teknolojisi

    • Kütüphane
    • Bilim ve Teknoloji
    • Bilimsel Çalışmalar
    • Diğer
  • Yeni Sınıf Düzeni

    • Kütüphane
    • Rehberlik Hizmetleri
    • Eğitsel Rehberlik
    • Okul Başarısını Artırma
  • Yeni Dünyaların Keşfi

    • Tarih
    • 11. Sınıf
    • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
    • Değişim Çağında Osmanlı
    • Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.
  • Yapboz (Yeni Yıl)

    Yeni yıl ile ilgili bir yapboz yapar.
    • Okul Öncesi
    • Okul Öncesi
    • Bilişsel Gelişim
    • Zamanla ilgili kavramları açıklar.
  • Boyama (Yeni Yıl)

    Yeni Yıl boyaması yapılır.
    • Okul Öncesi
    • Okul Öncesi
    • Bilişsel Gelişim
    • Zamanla ilgili kavramları açıklar.
  • Yeni Yıl Karaokesi

    "Yeni Yıl" Şarkısı Karaokesi
  • Yeni Yurt Anadolu

    KTT - Yeni Yurt Anadolu
    • Sosyal Bilgiler
    • 6. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Yeni Yurt Anadolu
  • Yeni Yurt Anadolu

    Yeni Yurt Anadolu-öğretmen kopyası
  • Yeni Fikirler Geliştirelim

    KTT - Yeni Fikirler Geliştirelim
    • Sosyal Bilgiler
    • 5. Sınıf
    • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
    • Yeni Fikirler Geliştirelim
  • Yeni Düşünce Yöntemi

    Bu konu anlatımında, Bacon ve Descartes'ın, aydınlanma düşüncesinin temellerini oluşturdukları ve modern bilimin oluşmasında önemli katkılar sağladıkları anlatılmaktadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 7. Sınıf
    • Bilim, Teknoloji ve Toplum
    • Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır
    • XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.
  • Yeni Yıl Şarkısı

    Yeni Yıl Şarkısı
  • Yeni Düşünce Yöntemi

    Bu konu anlatımında, modern bilimin temellerinde yer alan sorgulayıcı ve araştırmacı düşünce şeklinin, Avrupa'da Bacon ve Descartes önderliğinde gelişmesi anlatılmaktadır.
    • Tarih
    • 10. Sınıf
    • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
    • Yeni ve Yakın Çağ'da Avrupa (1400 - 1900)
    • Aydınlanma Çağı’nda meydana gelen gelişmeleri ve bu gelişmelerin etkilerini kavrar.
  • Ekonomide Yeni Dönem

    Bu konu anlatımında, Türkiye'de 1939 - 1945 yılları arasında yaşanan ekonomik sıkıntılar ve bu dönemde ekonomi alanında gündeme gelen yeni uygulamalar hakkındaki bilgileri bulabilirsiniz.
    • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
    • 8. Sınıf
    • Atatürk’ten Sonraki Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası
    • Gelişen Türkiye
    • İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen toplumsal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri fark eder.
  • Yeni Sınıf Düzeni

    • Kütüphane
    • Rehberlik Hizmetleri
    • Eğitsel Rehberlik
    • Okul Başarısını Artırma
  • Atları İdare Oyununu Tanıyalım

    • Beden Eğitimi ve Oyun
    • 4. Sınıf
    • Hareket Yetkinliği
    • Hareket Kavramları ve İlkeleri
    • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendisinin ve arkadaşlarının performanslarını değerlendirir.
  • Hangi Oyunları Oynuyoruz?

    Kültürümüzde, geçmişten günümüze oynanan oyunlar üzerine düşündüren ve tartışma ortamı yaratan bir soru sorulmaktadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları
    • Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
  • Şimdi Oyun Zamanı

    4. Sınıf-Hangi Oyunları Oynuyoruz?-Öğrenci
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Şimdi Oyun Zamanı
  • Şimdi Oyun Zamanı

    4. Sınıf-Hangi Oyunları Oynuyoruz?-Öğretmen
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Şimdi Oyun Zamanı
  • Şimdi Oyun Zamanı

    Şimdi Oyun Zamanı-öğrenci kopyası
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Şimdi Oyun Zamanı
  • Alıştırmalar - Şimdi Oyun Zamanı

    Alıştırmalar - Şimdi Oyun Zamanı
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Şimdi Oyun Zamanı
  • Öğretmene Özel Alıştırma - Olaylar ve Sonuçları

    QT - Olaylar ve Sonuçları
    • Sosyal Bilgiler
    • 5. Sınıf
    • Birey ve Toplum
    • Yeni Okulum
  • Olaylar ve Sonuçları

    Olaylar ve Sonuçları-öğrenci kopyası
    • Sosyal Bilgiler
    • 5. Sınıf
    • Birey ve Toplum
    • Yeni Okulum
  • Alıştırmalar - Hangi Oyunları Oynuyoruz

    Geçmişte oynanan oyunların neler olduğu, günümüzde oynanan oyunların neler olduğu ve bu oyunların geçmişten günümüze gelirken uğradığı değişimi sorgulayan sorular yer almaktadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları
    • Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
  • Geçmişten Günümüze Bazı Oyunlar

    Geçmişten günümüze kadar gelen oyunlardan mendil kapmaca, yakan top, cirit, güreş oyunları ve bu oyunların kısaca nasıl oynanacakları hakkında bilgiler yer almaktadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları
    • Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.
  • Özet - Şimdi Oyun Zamanı

    ”Oyun”un ne olduğu, geçmişten günümüze gelen oyunlar, bu oyunlara örnekler ve örnek verilen oyunların oynanma şekilleri yer almaktadır.
    • Sosyal Bilgiler
    • 4. Sınıf
    • Kültür ve Miras
    • Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları
    • Geleneksel çocuk oyunlarını değişim ve süreklilik açısından günümüzdeki oyunlarla karşılaştırır.