"yetenek" için sonuçlar

Öğretmene Özel İçerikler
 • Üstün Zekâ, Özel Yetenek ve Kaynaştırma

  • Yetersizlik Türleri ve Kaynaştırma
  • Çoklu Sınıf
  • Üstün Zekâ, Özel Yetenek ve Kaynaştırma
 • Ben de Yapabilirim

  Bu canlandırmada, ilgi ve yeteneklerin eğitim ile yönlendirilerek nasıl kullanılabileceği anlatılmaktadır.
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?
  • Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 • Özet - Ben de Yapabilirim

  -
  • Sosyal Bilgiler
  • 4. Sınıf
  • Birey ve Toplum
  • Nelerden Hoşlanıyorum? Neleri Yapabilirim?
  • Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini tanır.
 • Özet - Mesleki Eğitim ve Meslek Seçimi

  • Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf
  • Ekonomi ve Sosyal Hayat
  • Mesleki Eğitim ve Meslek Seçimi
  • Eğitimin meslek edindirme hedefini kavrayarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda meslekî tercihlerine yönelik planlama yapar.
 • Atatürk'ün Trablusgarp'taki Faaliyetlerini Askerlik Yeteneği ve Kişilik Özellikleri ile İlişkilendirme

  Atatürk'ün Trablusgarp Savaşı'ndaki faaliyetleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
  • T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
  • 8. Sınıf
  • 1. Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
  • Adım Adım Liderliğe
  • Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
 • Animals can...

  Bu oyunda hayvanlar ve hayvanların yetenekleri ile ilgili görseller verilmiştir. Okunan cümleler dinlenerek, hayvanlar ve yeteneklerinin doğru bir şekilde eşleştirmeleri beklenmektedir.
  • İngilizce
  • 2. Sınıf
  • Animals
  • Students will be able to recognize the names of certain animals.
 • I don't like chickens!

  Bu şarkıda hayvanlar ve yetenekleri ile ilgili cümleler pekiştirilmektedir.
  • İngilizce
  • 2. Sınıf
  • Animals
  • Students will be able to recognize the names of certain animals.
 • Yaratıcılık

  Bu videolu konu anlatımında, istidat, yetenek ve yaratıcılık kavramları üzerinde durulmaktadır.
 • Eklem Çeşitleri

  Bu canlandırmada hareket yeteneklerine göre sınıflandırılan eklemler ve yapıları örneklerle açıklanmaktadır.
  • Fen Bilimleri
  • 6. Sınıf
  • Vücudumuzdaki Sistemler
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Destek ve hareket sistemine ait yapıları örneklerle açıklar.
 • 2 sınıf çarpma işemi ve problemleri

  temel seviyenin üstünde eldeli çarpma işlemi ve sonrasın da problem çözme yeteneğinin ölçülmesi.
  • Matematik
  • 2. Sınıf
  • Sayılar
  • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
  • Biri çarpma işlemi olmak üzere en çok iki işlem gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • Nesnelerin Uzunluklarını Tahmin Etme

  Örnek bir uzunluk kullanarak verilen objelerin uzunluklarını tahmin edeceğiniz bu etkinlikle tahmin yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
  • Matematik
  • 5. Sınıf
  • 5. Ünite
  • Uzunluk ve Zaman Ölçme
  • Üçgen ve dörtgenlerin çevre uzunluklarını hesaplar, verilen bir çevre uzunluğuna sahip farklı şekiller oluşturur.
 • Kişiliğin Şekillenmesindeki Etkenler

  Bu videolu konu anlatımında, kişiliğin şekillenmesinde koşullanma, aile, bilişsel koşullar, sosyal etkiler, yetenek ve zekânın rolü açıklanmaktadır.
 • Bilimsel Gösterime Sahip Sayılarda İşlemler

  Bu interaktif etkinlikte bilimsel gösterim ile ifade edilen sayılarla çarpma, bölme, toplama ve çıkarma gibi işlemlerinin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Etkinlikte üç farklı seviyede verilen örneklerle çalışırken işlem yapma yeteneğinizi geliştirebilirsiniz.
 • Arılardaki Partenogenezi Açıklama

  Bal arılarında üreme sürecine ait bir şekil verilerek “Bu üreme olayları sonucunda meydana gelen X, Y ve Z canlıları ile ilgili olarak, X canlıları genetik özellikler bakımından birbirinin aynısıdır, Y canlısı üreme yeteneğine sahiptir, Z canlısı mayoz bölünme ile yumurta hücresi oluşumunu sağlar; ifadelerinden hangileri doğru değildir?” sorusu, ilgili konu anlatımıyla beraber çözülmektedir.
  • Biyoloji
  • 10. Sınıf
  • Üreme
  • Mayoz ve Eşeyli Üreme
  • Eşeyli üremeyi kavrar ve hayattan örneklerle ilişkilendirir.