Yetenek Avcısı Projesi -İstanbul Bahçelievler Gazi İlkokulu

İstanbul Bahçelievler Gazi İlkokulu 3.sınıflarda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı süresince haftada 2 saat öğrencilerin yeteneklerini erken tanımalarını sağlayarak ülkemizin geleceğine yetenekli bireyler yetiştirmek için çaba harcıyor.

İSTANBUL-Toplumların temel amaçlarının başında fiziksel ve ruhsal açıdan sağlıklı bireyler yetiştirmek gelir. Sosyal faaliyetler okulumuzun eğitim programlarında önemli yer tutar. İlköğretim çağında beden eğitimi ve yeteneklerin geliştirilmesi önemli bir aşamadır. Sosyal faaliyetler gelişmekte olan çocuklar için sadece sağlık ve vücut gelişimi için değil, iyi bir kişiliğin gelişmesi için de gereklidir. Çocukların sosyal faaliyetlere teşvik edilmesi gereğine inanan okul yönetimimiz, derslerde verilen eğitimin yanı sıra ders dışı çalışmalarla da öğrencilerimizi desteklemek amacıyla, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimizin kendilerini tanımaları, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri, bu yeteneklerini geliştirmeleri, arkadaşlarıyla beraber grup çalışmalarına katılmaları, sosyalleşme süreçlerini hızlandırmaları ve içsel yolculuğa çıkarak zihinsel ve bedensel özelliklerini ortaya koymaları için sanatsal ,kültürel ve sportif faaliyetler içeren bu projeyi hayata geçirmeye karar verdi. Bu faaliyetleri belirlerken öğrencilerin duyuşsal, fiziksel ve zihinsel farklılıklarını göz önünde bulundurduk.
İlkokul müfredatında bulunan görsel sanatlar , müzik ve oyun ve fiziki etkinlikler dersi kapsamında farklı kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda uygun kazanımların varlığı aşikardır. Bu dersin kapsamında öğrenciler bu kazanımlara ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Gerek öğrenciler gerek okul ve öğretmenlerle ilgili farklı sosyal ve fiziki şartların yetersizlikleri bu kazanımların yerleşmesine yeterli gelmemektedir. Bu projeyle birlikte öğrencilerin içlerindeki yetenekleri doğrultusunda, sınıf öğretmeninin rehberliği dahilinde yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bağlamda yılsonunda her öğrencinin katıldığı branşta ne kadar ilerlediğini görmesi, öğrenciyi öncelikle hem mutlu hem motive eder, toplum içinde özgüvenini artırır, öğretmen-öğrenci-veli arasındaki bağı güçlendirir.

Projenin Aşamaları
-Proje sınıfı olarak 3. sınıfları belirledik.
-Belirlenen atölyelere öğretmenlerimize seçme hakkı sağlayarak görevlendirmeler yaptık.
-Öğretmenlerimizi yıl boyunca uygulayacakları ders programlarını yaptılar.
-Öğrencilerin güvenlik tedbirleri doğrultusunda Cuma günü 2.-3, saatleri sosyal etkinlikler saati olarak ayırdık.
-Her sınıfta öğrencileri yeteneklerine uygun olarak atölyelere yönlendirme
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.