Devrim niteliğinde karar çıraklık zorunlu ve kayıtlar başladı

"Çıraklık eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması bir devrim" Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, sektörle işbirliğine en fazla mesleki eğitim alanında ihtiyaç duyulduğuna ve Bakanlığın yaptığı son düzenlemelerin mesleki eğitimde aydınlatıcı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: "Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Bu, bizim için devrim niteliğinde bir karar oldu. Çıraklık eğitimi, Hayat Boyu Genel Müdürlüğündeydi, biz bu görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kapsamına aldık. Çıraklık ve kalfalık eğitim sürelerini birleştirerek toplam eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş oldu." Dedi

Çıraklık Eğitimi Yasayla Zorunlu Hale Geldi
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan DEMİRCİ, “Genç nüfusun varlığı bizim için fırsat. Bu fırsattan dolayı bizim daha hızlı hareket etmemiz, nitelikli kararlar almamız ve bu kararları da hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor ki genç iş gücünün hangi alanlarda mesleki eğitime ihtiyaç duyduğunu anlayabilelim.“ dedi.

İSTANBUL-"Çıraklık eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması bir devrim"
Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, sektörle işbirliğine en fazla mesleki eğitim alanında ihtiyaç duyulduğuna ve Bakanlığın yaptığı son düzenlemelerin mesleki eğitimde aydınlatıcı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:
"Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Bu, bizim için devrim niteliğinde bir karar oldu. Çıraklık eğitimi, Hayat Boyu Genel Müdürlüğündeydi, biz bu görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kapsamına aldık. Çıraklık ve kalfalık eğitim sürelerini birleştirerek toplam eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş oldu." Dedi

Milli eğitim Bakanımız İsmet YILMAZ imzalı uygulama açıklamalarında;

6764 Sayılı kanunun Uygulanması
09.12.2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren kanunla;
Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış buna ilişkin görev hizmetler Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülmeye başlandı.
Bu değişiklikler kapsamında;
ç) Mesleki eğitim merkezlerine kayıt yaptıran öğrenciler diploma alabilmek için Bakanlıkça Belirlenen fark derslerini öğrenimleri süresince alabilecekleri gibi ustalık belgesini aldıktan sonra açık öğretim kurumları yoluyla da tamamlayabilecekler.
Kayıt yenileme ve yeni kayıt;
g) 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı çalışma takviminde belirtildiği şekilde ocak ayı içerisinde mesleki eğitim merkezlerine yeni öğrenci kaydı ve daha önce mesleki eğitim merkezinde çıraklık eğitimini yarıda bırakanların kayıt yenileme işlemleri yapılacak…
3- Staj yapan öğrencilere de işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler gibi ücret ödenecek ve staj bitiminde yılsonu beceri sınavı esaslarına göre staj bitirme sınavı yapılacak…
5-2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olmamak üzere ücret ödenecek…
İşyeri ve okula yapılacak devamsızlıklarda her gelmediği gün için Devlet katkısından 1/30 oranında kesinti yapılacak…
7-…denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okul mezunlarına teknisyen unvanı verilmesi sağlandı.
8- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 45 inci maddesinde yapılan değişiklikle sınavsız geçiş uygulaması kaldırılmış, katsayı uygulaması başlamıştır…

Pendik Mesleki eğitim Merkezi Müdürü;
Selami ÇİÇEK; 2017 çırak öğrenci kayıtlarının başladığını, zorunlu eğitime geçiş ve sağlanan yeni avantajlarla okulun daha cazip hale geldiğini, 5 idareci ve 22 öğretmenle eğitim öğretime devam edildiğini, Şubat Dönemi Kalfalık-Ustalık sınavlarına müracaatın önceki dönemlere göre arttığını belirtti.
Ulusal Televizyonlarda kamu spotu
MYK kamu spotlarında da belirtildiği üzere denetimlerde belgesi olmayanların sorgulanacağını bu nedenle denklik ve diğer belgeler için merkeze müracaat edilmesi gerektiğini cezai işlemlerden vatandaşın kurtulması için bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Müdür yardımcısı Şenay BİLİR ve Ender DÜZLER, öğretmen ve çırakların seminerlerle bilgilendirildiğini, İSG eğitimlerinin aralıksız devam ettiğini belirterek çırakların bu konuda belgelendirildiğini söylediler.
Müdür yardımcısı Fevzi TÜRKMEN ve Yakup TAŞÇI, denklik başvuruları, ustalık Kalfalık sınavlarının 1 Şubat 2017 de başlayacağını, Usta Öğreticilik Eğitimlerinin başvurular doğrultusunda açılarak esnafın mağdur olmasının önüne geçildiğini, hijyen sertifikası için başvuranlara kurum içinde doktor vasıtasıyla eğitim verildiğini ve ilk defa işe başvuracak olanların mağdur edilmediğini belirtti.
2017 yılı itibarıyla başlayan çırak kayıtlarında,
Örgün öğretim dışına çıkan veya örgün öğretime devam etmek istemeyenlerin Mesleki Eğitim Merkezimize yönlendirilebileceğini, bu öğrencilerin açık lise kayıtlarının okul bünyesinde yapıldıktan sonra çıraklık kaydı ve sözleşme imzalanması sağlanarak iş yerinde çalışacaklarını sigortasının devletçe ödeneceğini belirtti.
Merkeze yönlendirilen öğrencilerin iş bulma konusunda bölüm öğretmenleri ve alan şefleri tarafından yönlendirildiğini hatta iş bulunduğunu belirterek;
Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Güzellik ve saç bakım hizmetleri
Makine teknolojisi
Metal teknolojisi
Ahşap teknolojisi
Motorlu araçlar teknolojisi
alanlarında atölye laboratuar ve sınıf oluşturulduğunu belirtti.
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.