Özel eğitimde dijital uygulamalar

Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bağımsız yaşamalarına destek olacak teknolojiler literatürde “yardımcı teknolojiler” olarak anılmaktadır. Bu teknolojiler hayatın tüm alanlarında kullanılabildiği gibi sınıf ortamlarında öğrencinin işlevsel becerilerinin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve arttırılması amacı ile de kullanılmaktadır. BİT'ine erişim ve kullanımda yaşanan eşitsizlikler Dijital Uçurum olarak adlandırılmakta ve çoğu ülkede bu eşitsizliğin giderilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Dijital uygulamalarla özel eğitim gereksinmesi olan öğrencilerimizin temel yaşamsal becerileri gelişecektir..Bu proje ile dezavantajlı öğrencilerimize ulaşmayı hedefledik.

MUĞLA-KÖYCEĞİZ-Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için yaşam becerilerini gerçekleştirmede kolaylık sağlayacak eTwinning projemiz ile Dijital uygulamalar otistik özellikler gösteren çocukların istenmeyen davranışlarını azaltma ya da ortadan kaldırmada, dili anlama becerilerinin geliştirilmesinde, sosyal becerilerin, öz bakım becerilerinin (diş fırçalama, el yıkma vb.) ve akademik becerilerin kazandırılmasında başarılı bir biçimde kullanılacaktır..Dijital uygulamalar otistik özellikler gösteren çocukların istenmeyen davranışlarını azaltma ya da ortadan kaldırmada, dili anlama becerilerinin geliştirilmesinde, sosyal becerilerin, öz bakım becerilerinin (diş fırçalama, el yıkma vb.) ve akademik becerilerin kazandırılmasında başarılı bir biçimde kullanılacaktır..18.07.2017 tarihinde projemiz kabul edilmiş ve Oya Karabağ (Kurucu) Köyceğiz ortaokulu, Köyceğiz ile Zahide KICALI (Kurucu) - SELÇUKLU ÖĞRETMEN FATMA MENEKŞE ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ ileÖzel gereksinimli öğrencilerin dijital öğrenme ile yaşamsal becerilerine katkı sağlayıp okuldaki öğrenme uygulamalarıyla farkındalığı geliştirmek sağlanacaktır.
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.