Hayallerini bilimle buluştur

9-13 Ekim 2017 tarihlerinde İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi nde “HAYALLERİNİ BİLİMLE BULUŞTUR” isimli TUBİTAK 4007 projesi atölye çalışmaları gerçekleşti

İSTANBUL-4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri kapsamında; bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak, bu sayede toplumun bilime olan ilgisini artırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda aktarabilmek amacıyla her yıl proje çağrısı açılmaktadır. Bu bağlamda; İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi tarafından başvurulan ve desteklenmesine karar verilen “HAYALLERİNİ BİLİMLE BULUŞTUR” adlı proje 9-13 Ekim tarihlerinde gerçekleşmiştir.
Proje, 9-13 Ekim tarihleri arasında Dr. Başak KÖK'ün yürütücülüğünde geniş bir kadro ile Ataşehir-İstanbul Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde; Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
Atölyelere katılımın yüksek olduğu bilim şenliğine 1500’den fazla ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde öğrenci katılım göstermiş ve hayallerini bilimsel düşünce ile buluşturma fırsatına sahip olmuştur.
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.