Didimli öğrenciler İtalya'da staj yapacaklar.

2017 yılı Erasmus+ Projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Eğitim ve İş Deneyimi" adlı projemiz kabul edildi.

AYDIN-2017 yılı Erasmus Projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Eğitim ve İş Deneyimi" adlı projemiz kabul edildi.

Okulumuz Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenleri E. KAYA, ve D. G. KAYA´ nın hazırlamış olduğu "Yiyecek İçecek İşletmelerinde Eğitim ve İş Deneyimi" adlı projemiz, 2017 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunmuş ve kabul edilmiştir.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 1944 proje teklifi arasında uygunluk kriterlerini taşıyıp, içerik değerlendirmesine alınarak, iki bağımsız dış uzman tarafından değerlendirilen proje teklifimiz kabul edilmiş ve hibe almaya hak kazanmıştır.

"Yiyecek İçecek İşletmelerinde Eğitim ve İş Deneyimi" adlı projemiz kapsamında "Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında eğitim görmekte olan 10 öğrencimiz, 2018 yılı Haziran ayından başlayarak, 3 hafta süre ile, İtalya´daki işletmelerde staj yapacaktır.

Projeyi hazırlayan okulumuz Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmenlerimiz E. KAYA ve D. G. KAYA ´ya ve emeği geçen diğer öğretmenlerimize teşekkür ederiz.
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.