Selçuk Özsoy Ortaokulu kodluyor

Didim Selçuk Özsoy Ortaokulu öğrencileri 7-22 Ekim tarihleri arasında Europe Code Week 2017 etkinlikleri kapsamında Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinde kodlama yaptılar.

AYDIN-Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Kodlama Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilimiz genelindeki okul ve kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizde kodlama farkındalığı oluşturmak ve geliştirmek amacıyla "Aydın Kodluyor" etkinliği düzenlendi.

Okulumuz bu etkinliğe Bilişim Teknolojileri dersinde 5. ve 6. sınıflar code.org üzerinden kodlama etkinliği yaparak katıldı.

Öğrencilerimiz evlerinde code.org, https://scratch.mit.edu/, scratch.eba.gov.tr, playcodemonkey.com, kodugamelab.com gibi adreslerden ücretsiz, kodlama ve algoritma geliştirme ile ilgili etkinlikler yapabilirler.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi, problem çözme becerisi kazanma ve programlamayı öğrenme açısından öğrencilere yarar sağlamaktadır. Öğrencilerin birçoğu bilgisayardaki programları kolaylıkla kullanmakta ancak bilgi işleme sürecinde neler olduğunu öğrenmekte zorlanabilmektedir. Bilgisayardaki yazılımları kullanmanın ve bu yazılımların nasıl çalıştığını anlamanın öğrenme sürecine katkısı açısından çeşitli yararları bulunmaktadır. Problem çözme becerisi kazanma, program yazma süreci, düşünme ve iş birliği becerileri açısından öğrencilere bilişsel ve duyuşsal katkılar sunmaktadır. Problem çözme becerisini ve programlamayı öğrenmek; akıl yürütme, karar verme, eleştirel düşünme ve sorgulama gibi becerileri geliştirmektedir. Örneğin bu öğrenciler; yalnızca oyun oynamak yerine kendi oyunlarını tasarlayabilecek, bilişsel açıdan daha üst seviyelerde öğrenme olanağı bulabileceklerdir.

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Bu program öğrencilerin;

1. Dijital vatandaş olarak teknolojik kavramları, sistemleri ve işlemleri iyi anlayan bireyler olmalarını,
2. Bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmalarını,
3. İnternet tabanlı servislere erişmelerini, araştırmalarını ve kullanmalarını,
4. Bilgisayar bilimine ilişkin genel bir anlayış ve teknik birikim oluşturmalarını,
5. Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinmelerini ve geliştirmelerini,

6. Akıl yürütme sürecini takip edebilmelerini ve değerlendirmelerini,

7. Öğrenme sürecinin bir parçası olarak işbirlikli çalışma becerileri edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmalarını,

8. İnternet ortamında öğrenme fırsatları aramalarını,

9. Algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek, sözel ve görsel olarak ifade edebilmelerini,

10. Problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçerek uygulayabilmelerini,

11. Programlama konusunda teknik birikim oluşturmalarını,

12. Programlama dillerinden en az birini iyi düzeyde kullanabilmelerini,

13. Web sitesi tasarımı ve yönetimi konusunda çalışmalar yürütmelerini,

14. Günlük hayatta karşılaşılan sorunların (yaşlı ve engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar vb.) çözümüne ilişkin yenilikçi ve özgün projeler geliştirmelerini,

15. Yaşam boyu öğrenme konusunda bilinç kazanmalarını amaçlamaktadır.
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.