Bağımsız Nesle Yolculuk Serüveni Aydın Zübeyde Hanım M.T.A.L. e twinning projesi

Aydın Zübeyde Hanım MTAL Bağımsız Nesile Yolculuk Serüveni E Twinning Projesi Çalışmalarımız okulumuzda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Öğrencilerimizin Web 2 Araçlarını Kullanarak Yaptıkları Etkinliklerle Devam Ediyor.

AYDIN-Son yıllarda özellikle 14-19 yaş aralığında bulunan lise öğrencileri arasında bağımlılık sorunu oldukça yaygındır. Bu sorun öğrenciler arasında farklı şekillerde kendini göstermektedir. Bazen teknoloji bağımlılığı, bazen madde bağımlılığı bazen de tütün bağımlılığı günümüz dünyasında ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu sebepten dolayı ortaya çıkan proje kapsamında öncelikle, öğretmenlerin rehberliğinde öğrenciler bağımlılığa yol açan faktörleri, bağımlılığın yaşam üzerindeki etkilerini analiz edecek, elde edilen analizler doğrultusunda kendi hayatları ve sosyal çevreleri için bağımlılık sorununa yönelik çözüm önerilerinde bulunacaktır. Bu bağlamda, öğrencilerin sağlıklı yaşam sürdürmesi, yaşam kalitesini artırması, toplumda örnek bir birey olması hedeflenmektedir.Teknolojik araçlar yardımıyla yapılan çalışmalar öğrencilerin ilgisini çekmekte ve projeye olan ilgilerini arttırmaktadır.
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.