Trabzon Bilgi Kaynağı EBA (BİKEBA) projesi değerlendirme toplantıları yapıldı

Trabzon'da, öğretmen ve öğrencilerin eğitim-öğretimde EBA kullanımı arttırmak amacıyla 1 Aralık 2017 - 30 Mayıs 2018 tarihleri arasında Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Bilgi Kaynağı EBA (BİKEBA) Projesi kapsamında, 12 Ocak 2018 tarihinde Trabzon Yomra Kaşüstü Cumhuriyet Ortaokulu toplantı salonunda İl MEM Bilgi-İşlem Şube Müdürü Efkan Selami TOPÇU başkanlığında BT İl Koordinatörü Yunus Emre DAMLACI ve FATİH Projesi Eğitmenlerinin katılımıyla 3 hafta boyunca devam eden branş bazlı EBA ve BİKEBA Projesi tanıtım çalışmalarının değerlendirme toplantısı yapıldı.

TRABZON-Şube Müdürü Efkan Selami TOPÇU'nun açılış konuşmasının ardından, BT İl Koordinatörü Yunus Emre DAMLACI ve Fatih Projesi Eğitmenleri; il genelinde yapılan branş bazlı EBA ve BİKEBA Projesi tanıtım toplantıları boyunca öğretmenlerden gelen dönütleri paylaşıp fikir alış verişinde bulundular. Her branş için ayrı ayrı öğretmen görüşleri alınarak raporlaştırıldı.


Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi Kaynağı EBA (BİKEBA) Projesi Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim politikalarında yer alan ve bilginin kaynağı olan EBA’yı, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel yönde bilgi, beceri ve davranış gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Trabzon Fatih Projesi Koordinatörlüğü’nce oluşturulan “Bilgi Kaynağı EBA (BİKEBA) Projesi” 01.12.2017-30.05.2018 tarihleri arasında uygulanacaktır.

PROJENİN İŞLEYİŞİ:

1. Projenin resmi yazıyla (DYS, Web Sayfası, E-Posta) ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri, öğretmen, öğrenci ve velilere duyurulması.
2. Projenin başladığı ilk gün ilçe ve okul bazlı EBA kullanım oranlarının http://trabzon.meb.gov.tr web sitesi duyurular kısmında yayınlanması.
3. Okul idarecilerinin kişisel MEBBİS şifreleriyle EBA’ya giriş yaparak raporlar bölümünden öğretmen ve öğrenci sayılarını kontrol ederek bilgilerde hata varsa kurum e-postasından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Şubesi Fatih Projesi Birimi’ne bilgi vermesi.
4. EBA tanıtımları ve branş bazlı EBA içeriklerinin oluşturulması için İl Fatih Projesi Eğitmenleri tarafından çalışmaların yapılması.
5. Tüm ilçelere yönelik branş bazlı “EBA İÇERİK TANITIM TOPLANTILARI” planlanması ve yapılması.
6. Okullarda Fatih Projesi BTR öğretmenleri tarafından öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik EBA tanıtım panoları, bilgilendirme çalışmalarının, broşürlerin yapılması, okul kurul toplantılarında, okul içi seminer çalışmalarında, veli toplantılarında vb. çalışmalarda EBA kullanımının önemi üzerinde durulması.
7. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Okul Müdürlükleri tarafından EBA’nın raporlar bölümündeki kullanım istatistiklerinin takibinin yapılması ve her ayın son iş günü ilçe ve okul bazlı EBA kullanım oranlarının http://trabzon.meb.gov.tr web sitesi duyurular kısmında yayınlanması.
8. İl ve ilçelerde yapılan yönetici toplantılarında projenin gündem maddesi haline getirilmesi.
9. Proje sonunda bakanlık tarafından yayınlanan EBA raporlarındaki her ayın “Öğretmen Kayıt Oranı”, “Öğretmen Ortalama Kullanım Süresi”, “Öğrenci Kayıt Oranı” ve “Öğrenci Ortalama Kullanım Süresi” dikkate alınarak oluşturulacak bir ölçekle, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından sıralama yapılması.
10. Proje sonunda yapılacak sıralamada ilde en fazla EBA kullanan okula “Trabzon İl EBA Beratı”, ilçelerde en fazla EBA kullanan okullara “İlçe EBA Beratı” verilmesi.
11. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce proje sonunda yapılacak sıralamada EBA’ya ilimizde en fazla katkı sağlayan ve etkin kullanan ilk 3 okula ödül olarak öğretmenlerin kullanması amacıyla tümleşik bilgisayar ( All-In-One) verilmesi.

UYGULAMA ZAMANI:

Projenin Başlangıç Tarihi : 01.12.2017
Bitiş Tarihi : 30.05.2018

PROJE YÖNETİM EKİBİ:

-Hızır AKTAŞ ( İl Milli Eğitim Müdürü)
-Efkan Selami TOPÇU ( İl Milli Eğitim Şube Müdürü)
-Yunus Emre DAMLACI ( BT İl Koordinatörü)
-Veysel YILMAZ ( Fatih Projesi Eğitmeni)
-Mehmet URAL ( Fatih Projesi Eğitmeni)
-Ekrem ŞAHİN ( Fatih Projesi Eğitmeni)
-Muhammet BAL ( Fatih Projesi Eğitmeni)
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.