Hatice Uluğ İlkokulu 2/I sınıfı eTwinning STEM'li günler projesi

MERSİN Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu 2017- 2018 eğitim öğretim yılı 2-I sınıfı öğrencileri öğretmenleri Özden Arar rehberliğinde eTwinning projesi olan "STEMli Günler " projesi çerçevesinde çalışmalarını yürütüyorlar.

MERSİN Akdeniz Hatice Uluğ İlkokulu 2017- 2018 eğitim öğretim yılı 2-I sınıfı öğrencileri öğretmenleri Özden Arar rehberliğinde eTwinning projesi olan "STEM'li Günler " projesi çerçevesinde ekim ayından haziran ayına kadar STEM ( Fen,Teknoloji,Mühendislik,Fen) konularında farkındalık oluşturma adına STEM'li Günler isimli bir proje uygulanacaktır.

STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programlarına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımı olma özelliğini taşıyor. STEM eğitimi, üretim, buluş yapma bilgi ve becerilerini kazandırmayı hedefliyor. Bu proje öğrencilere STEM metodu sayesinde 21. yüzyıl becerilerini erken yaşta kazandırmayı amaçlamaktadır. Proje 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında ekim ayından mayıs ayının sonuna kadar sürecektir.
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.