TÜBİTAK 4004-Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı projesi 25 Haziran 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kütahya'da Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Ortaokul 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı kampta toplam 47 etkinlik ve faaliyet gerçekleştirildi.

KÜTAHYA-MERKEZ-TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen Kütahya BİLSEM Modüler Bilim Kampı projesi 25 Haziran 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihleri arasında Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi olarak; Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Belediyesi, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi ve Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi ile işbirliği yapıldı.
Projede öğrencilerin; Doğa, Bilim, Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik ile ilgili konuları disiplinler arası etkileşim sağlanarak, teorik bilgiden ziyade uygulamalı şekilde günlük yaşamla ilişkilendirilerek öğretilmesi amaçlandı.
Ayrıca öğrencilerin; etkinliklere aktif katılımı sağlanarak, herhangi bir kaygı duymadan, dokunarak, görerek, eğlenerek ve öğrenmenin keyfini yaşayarak doğa ve bilimle ilgili farkındalık, ilgi ve sevgi düzeylerini artırmak yoluyla analiz ve sentez yapabilmelerinin, doğa ve bilim okuryazarı olmalarının sağlanması hedeflendi.
Projenin hedef kitlesini Kütahya Merkez ve ilçelerinde okuyan başarılı ortaokul 6. ve 7. sınıflar oluşturmaktadır. Bu kapsamda 26 öğrenci projeye katıldı. Proje süresince Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Merkezi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Şehitliği ziyaret edildi.
Öğrencilerin aktif olarak katıldığı Fizik, Kimya, Biyoloji, Kodlama, Matematik, Mühendislik, Astronomi, Tarih, Eğitim, Doğa, Rehberlik, Ölçme ve Değerlendirme, Zeka Oyunları ve Sanat modüllerinde etkinlikler yapıldı. Kamp süreci 1 Temmuz 2018 tarihinde öğrencilere 'Proje Katılım Belgesi' verilerek sona ermiştir.
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.