E T winning Hayal Gücünün Mimarlarını

İSTANBUL-Avcılar İnönü İlkokulu 2/F sınıfı Filiz Yıldız yönetiminde eTwinning kapsamında 10/08/2018 tarihinden itibaren Hayal Gücünün Mimarı Sensin! (The Imagination of the Architect) projesine kurucu ortak olarak katıldı.

İSTANBUL-Avcılar İnönü İlkokulu 2/F sınıfı Filiz Yıldız yönetiminde eTwinning kapsamında 10/08/2018 tarihinden itibaren Hayal Gücünün Mimarı Sensin! (The Imagination of the Architect) kurucu ortak olarak projesine katıldı.Kurucuları:Şule Kılıçkaya(Mehmet Alp Tiryakioğlu İlkokulu/Gebze)
Filiz Yıldız (İnönü İlkokulu/Avcılar)

Proje hakkında
Hayal Gücünün Mimarı Sensin! adlı projede 8-9 yaş aralığında olan çocukların; kendi iç dünyalarındaki duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade etmek adına; yaratıcı yazma becerilerini çoklu zeka kuramını esas alarak gerçekleştirmeleri amaçlanmaktadır.Bu amaç doğrultusunda oluşturulacak bir öğrenme ortamı; farklı zeka türlerinin birleşimiyle öğrenci için daha kalıcı olacaktır.Öğrenciler yazdıkları hikayeler ile hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirecek,pandomim yaparak dış dünyayı tanıyıp,seslere,mimiklere olan duyarlılığı yorumlayacak ve beden dilinde tüm yönleriyle ifade edecek,takım çalışmalarıyla yaparak-yaşayarak ve iş birliği içinde üreterek öğrenecek,mantık yürüterek ve soyut ilişkiler üzerinde çalışarak hikayeler yazacak,hikayelere uygulanan orff yaklaşımı ile kendi hikayesinin müziksel ritmini yakalayacaktır.Öğrenme,yenilenme,bilgi-teknoloji gibi beceri ve öğrenme eğilimlerini içine alan 21.yüzyıl becerilerini erken yaşta kazanmaları amaçlanacaktır.
HEDEFLER
Hayal Gücünün Mimarı Sensin! projesi ile kazanılmasını umduğumuz en önemli yetkinlikler;
1) Öğrencilerin kendi duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde ifade edip;çok yönlü öğrenme becerisi kazanmalarını sağlamak,
2) Öğrencileri hayal etmeye,düşünmeye,yaratıcı yazmaya sevk edip;farklı zeka alanlarına hitap eden uzantılarla kalıcı öğrenme gerçekleştirmek,
3) 21.yüzyıl becerilerini içine alması dahilinde;hikayeleri yazarken,beden dili ile ifade ederken,ritimle seslendirirken düşünceleri açık ve etkili bir şekilde birleşitirip kullanmak,
4) Yazmaya yönelik akıl yürütme sürecini çok yönlü geliştirmek,
5) Öz güven duygusunu geliştirerek kendini ifade etmeyi sağlamak,
6) Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek,
7) Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde istekli olmak,
8) İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak gibi yetkinlikler ile temel kazanımları uygulamaktır.

ÇALIŞMA SÜRECI
Proje Eylül ayında başlayıp Haziran ayında sona erecektir.Her ay bir etkinlik yapılacak şekilde çalışma takvimi oluşturulacaktır.Ortak okullarla yapılacak çalışmalar ve takvim şu şekildedir:
EYLÜL AYI
1)Proje ortaklarının bulunması
2) Okulların ve şehirlerin tanıtılması
3) Tanışma webinarı düzenlenmesi
4) Görev Dağılımı Yapılması
5) Afiş,logo hazırlanması
6) İletişim için sosyal medya grupları kurulması
7)Ortak okullarla her ay yapılacak ortak çalışmaların birlikte belirlenmesi

EKİM-KASIM-ARALIK-OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN AYLARI
1) Proje ortakları ile belirlenen mihver dersler ve kazanımları dikkate alınarak; yazdırılacak hikaye konularının tespit edilmesi
2) Grup çalışmaları yapılarak hikayelerin yazdırılması
3) Hikaye Haritası oluşturulması
4) Yazılan hikayelere uyarlanan Pandomim Çalışmaları
5) Yazılan hikayelere uyarlanan Orff yaklaşımı ile müzikle ritim çalışmaları
6) Yapılan çalışmaların fotoğraf,video ile kayıt altına alınıp Web 2.0 araçları kullanılarak çeşitlendirimesi
7) Aralık ayında Yeni yıl kartına bir hikaye yazarak ortak okullarla eşleşme
8) ÜÇ BOYUTLU HİKAYELERİM Maket Sergisinin Yapılması
9) Tüm ortak okul öğrencilerinin hikayelerinin yer aldığı bir e book hazırlanması
BEKLENEN SONUÇLAR
Bu projenin sonunda beklenen sonuçlar;
1) Öğrencilerin kendi düşünce ve duygularını ifade etme becerilerinin
tüm öğrenme alanlarını içine alarak gerçekleşmesini sağlamak
2) Çoklu öğrenme alanlarının birleşimiyle kalıcı öğrenme ortamı sağlamak
3) Beden dilini de içine alan bir yaklaşımla hayal gücünü zenginleştirmek
4) Öz güven gelişimi sağlayıp aktif olarak katılım sağlamak
5) Yaratıcı yazma çalışmalarını Web 2.0 araçlarını kullanarak desteklemek
6) İşbirliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak gibi yetkinlikler ile temel kazanımları uygulamaktır.
KANALI: Duyuru
  • Harika çalışmalarınız için sizi ve öğrencilerinizi kutluyor, başarılar diliyorum.

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.