2023 Eğitim Vizyonu Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda yabancı dil eğitiminde belirlenen hedefler doğrultusunda il ve ilçelerde görevli İngilizce öğretmenleri için bir çalıştay düzenledi. Çalıştayın ilk basamağı olan seminer çalışmasına Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Selma Durak Üğüten konuk oldu.

NİĞDE-Merkez Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı 17.04.2019 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Niğde Kültür Merkezi'nde yapılan seminer çalışması ile başladı. Seminerde 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yabancı dil eğitimine yönelik hedeflere değinildi. Ülke genelinde yabancı dil eğitiminin seviye ve okul türlerine göre uyarlanacağı; yabancı dil eğitiminin öğrenci merkezli bir yaklaşımla, öğrencilerin bilişsel düzeylerine uygun metodolojiler kullanılarak ele alınacağı; disiplinler arası yaklaşım ile farklı disiplinlerin yabancı dil eğitimine entegre edileceği ve böylece öğrencilerin yabancı dili kullanmalarını farklı alanlara aktarılacağı hedefine değinildi. Yabancı dilde dijital içerik ve teknoloji kullanımının çeşitlendirilerek artırılacağı belirtildi. Tüm bu hedeflere ulaşabilmede öğretmen yeterliklerinin önemine değinilerek 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerinden birisinin de yabancı dil eğitiminde öğretmen nitelik ve niceliklerinin yükseltilmesi olduğu hatırlatıldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Selma Durak Üğüten'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde 'Yabancı Dil Eğitiminde Teknoloji Kullanımı' konusunda öğretmenleri bilgilendirildi. Yaklaşık 300 İngilizce öğretmeninin katıldığı etkinlikte, Flipped Classroom, eğitimde teknoloji kullanımının avantajları ve dezavantajları konularına değinildi. Konuşmasının ilerleyen kısımlarında öğretmenlerden gelen sorulara yanıt veren Selma Durak Üğüten, etkileşimli bir öğrenme atmosferinde öğretmenlerimizi tekoloji kullanımı konusunda bilgilendirdi. Seminer sonrası ise gönüllü öğretmenlerin katılımı ile 25-26 Nisan tarihlerinde Niğde İl Milli Eğitim müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşecek uygulama çalışmalarının duyurusu yapıldı.
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.