İlçemizde, Kodlama Farkındalığı Oluşturma Çalışmaları Başladı.

İlçemiz genelinde, tüm bilişim öğretmenlerinin katılımı ve işbirliğiyle kodlama farkındalığı oluşturma çalışmaları başlamıştır. Çalışmalarda öğrencilerimizin kodlama konusunda bilgi almaları, eğlenerek aktif ve verimli öğrenmeleri hedeflenmiştir. Ayrıca gönüllü öğretmenlerimizin de kodlamayı derslerine nasıl entegre edecekleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

GİRESUN-Görele İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteğiyle, ilçede görev yapan tüm Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin planlaması ve işbirliği doğrultusunda "Kodlama Farkındalığı" çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlçede yer alan ilkokul ve ortaokullar öğretmenlerimize istekleri doğrultusunda paylaştırılmıştır. Belirlenen okullara Nisan ayı itibariyle, planlanan sürelerde ulaşım sağlanmıştır. Çalışmalar afiş ve sunumla desteklenmiştir. Ayrıca etkileşimli tahta ve bilgisayar olmayan okullarda bilgisayarsız etkinlikler, sadece etkileşimli tahta olan okullarda grupla etkinlikler ve laboratuvarlı okullarda bireysel etkinlikler yapılarak çocukların aktif öğrenme sürecine entegre edilmeleri sağlanmıştır. Süreçte, öğrencilerin eğlenerek öğrenme gerçekleştirerek başarıya karşı yeterlilik duygusunu hissetmeleri hedeflenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda öğrencilerin başarma duygusunu tattıkları, bu sayede de katılmaya hevesli oldukları gözlenmiştir. Farkındalık çalışmalarına gönüllü diğer alan öğretmenlerinin de katılımına olanak sağlanarak derslerinde kodlama alanlarını kullanabilecekleri bilgisi verilmiştir. Kodlamanın sadece bilişim teknolojileri alanına özgü değil tüm alanlarda verimli olacağına dikkat çekilerek yapılan uygulamalarda farkına varmaları sağlanmıştır. Çalışmada kodlama öğrenmenin çocuklarda üretkenliği arttırdığı, aktif ve anlamlı öğrenme sağladığı, özgüveni pekiştirdiği, yaratıcılığı desteklediği, analitik zekayı harekete geçirdiği, verimli zaman geçirme olanağı sağlayarak teknolojiyi olumlu yönde kullanmaya teşvik ettiği üzerinde durulmuştur. Ulaşılan her okulda, okulun imkanına göre kodlama ortamı yaratılabileceği üzerinde durularak hazırlanan materyaller okulda görev alan meslektaşlarla paylaştırılmıştır. Yapılan tüm çalışmaların sonucunda öğrencilerin eğlenerek sürece katılım sağladıkları gözlenmiştir.
KANALI: Kodlama
  • Gorele sizin gibi bilisim ogretmenlerine sahip oldugu icin cok sansli👏👏

Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.