‘Hearts of all colors’ isimli etwinning projesinin ekitabı yayınlandı

Eskişehir Fatih Fen Lisesi'nde 2018-2019 Öğretim yılında Asuman Baş tarafından yürütülen ‘Hearts of all colors’ isimli etwinning projesi planlanan aktiviteleri gerçekleştirilerek tamamlandı ve proje çıktısı ekitap yayınlandı.

ESKİŞEHİR - Odunpazarı İngilizce
öğretmeni Asuman Baş’ın kurucu olarak  07.10.2018 tarihinde başlattığı ve 30.05.2019 tarihinde tamamlanan 6 ortaklı etwinning projesi ile öğrenciler İnsan Hakları
Evrensel Beyannamesini çalışarak, sunu hazırlayıp, diğer öğrencilere sundular.
Öğrenciler, değişik web araçlarını (emaze, canva, bloggif, genially,
avatarmaker, turchen, doodle, padlet, timetoast vb.) kullanarak logo tasarlama,
sunu hazırlama, gruplar halinde  örnek
durumlar ve çözümler çalışıp, uluslar arası takımlarda takvim tasarlanıp,
dijital ortama aktardılar. Panolarda bilgilendirme çalışmaları, poster ve
sloganlar, bilim fuarlarında ve okul sergilerinde sergilendi. Tasarlanan slogan
ve posterler emagazinde toplandı.Link: https://read.bookcreator.com/7JVpyT0HgVRb8YUAv2ZgDlHT2nI3/LMpJ_ExURnasnqB6mznEfQOnline /> olarak yürütülen proje aktiviteleri ile öğrencilerimiz aşağıdaki amaçları
gerçekleştirdi;İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi hakkında farkındalığa sahip olma,Ayrımcılık
içeren durumları analiz edebilme, çözüm bulabilme,Sosyal
becerilerin geliştirme,Dijital
becerileri geliştirme, çeşitli web araçlarını sunu, tasarım, araştırma, video
hazırlayarak proje etkinliklerinde kullanma, araştırma yapabilme,İletişimin
hem ana dilde hem de yabancı dilde sağlanması(video görüşme, mail, chat, takım
çalışmaları)Farklı
dil, ırk, millet, cinsiyet vb. niteliklere karşı hoşgörü ve saygı göstermeFarklı
kültürler ile etkileşim kurma ve farklılıkları, benzerlikleri bulabilmeProje
konusu ile ilgili verilen örnek ya da kurgu problemlere çözüm bulabilmeSunu
yeteneği ve kendine güveni geliştirmePoster,
logo gibi tasarım yaratıcılık yeteneğini geliştirme

Hem ulusal
hem de uluslar arası takım çalışması yapabilme. (Tarih: 10-06-2019)

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.