Değerli hikayeler değerli nesiller!

Öğrencilerimiz dahil oldukları projede hikayeler yazdılar, farklı ülke ve şehirlerden arkadaşlar edindiler, eğlendiler, öğrendiler…

ANKARA - Mamak Mamak Bilim ve Sanat Merkezi DEP1 öğrencileri öğretmenleri
Özlem Özbek ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı boyunca Değerli Hikayeler Değerli
Nesiller eTwinning projesini yürütmüşlerdir. Bu projenin amacı öğrencilerimizin
sevgi, saygı, adalet, hoşgörü gibi değerleri yaşlarına uygun etkinlikler ile
içselleştirmelerini sağlamaktır. Bu amaca yönelik olarak her ay belirlenen bir
değer ile ilgili hikayeler yazılmış, o değerin kavranmasına yönelik çeşitli
etkinlikler yapılmıştır. Öğrencilerimiz proje kapsamında farklı şehirlerden
projeye dahil olan arkadaşları ile ortak hikayeler yazmışlar aynı zamanda
eTwinning portalı üzerinden canlı görüşmeler ile birbirlerini tanımışlardır. Proje
süresince pek çok web 2.0 aracını da tanıma fırsatı bulmuşlardır. eTwinning
portalı ile ilk kez tanışan öğrencilerimiz yıl boyunca keyifli bir çalışma
yürütmüşlerdir. (Tarih: 17-06-2019)
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.