Üretken Çocukların Matematik Dünyası

Projemizde matematik dersini etkinlikler, oyunlar, yarışmalar,değişik aktivitelerle ve Web2.0 araçlarıyla neşeli hale getirmek amaçlanmaktadır. Projemiz matematik derslerinde öğrencilerin eleştirel düşüncesini artırmak, problemlere yeni çözümler üretmesini sağlamak, öğrencilerin matematik derslerini anlatırken kullanabilecek materyaller üretmesini sağlamayı hedeflemektedir.

ERZİNCAN - Merkez Matematik bilimi, insanlık tarihinin en eski ve en temel bilimlerindendir. Gündelik yaşamın düzenlenmesinde, sanatın ilerlemesinde, entelektüel gelişimin sağlanmasında ve belki de bir iletişim aracı olarak matematik oldukça yaşamsal bir bilim olarak kabul edilir. Ancak matematiğin hayatımızı kolaylaştırdığı ve düzenlediği, sanatsal üretimlerimize temel olduğu gerçeğinin yanı sıra bu bilimin pratik yaşamımıza ne kadar da dışsal olduğunu kabul etmeliyiz.Bu yüzden matematik konusunda ilk önce çocuklarımızın temelini sağlam yapmalıyız.Matematik dünyamızın sisteminde her yerinde geçerlidir.Çocuklarımızın bu yüzden onların dünyalarına girmemiz gerekiyor. O yüzden projemizi bu yönde daha çok materyal eğitimle daha iyi bir dünya yaratmaya çalışıyoruz.Çocuklar dünyanın en güzel servetidir. (Tarih: 18-07-2019)
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.