Four Seasons In Europe eTwinning projesi

Buharaevler Anaokulu öğretmeni Elif Muratın da ortağı olduğu Four Seasons In Europe eTwinning projesi 13.08.2019 tarihinde ulusal destek servisi tarafından onaylanarak faaliyetlerine başlamıştır.

ÇORUM - Merkez  Buharaevler Anaokulu Uğur Böcekleri sınıfı öğretmeni Elif Murat’ın ortağı olduğu kırk sekiz öğretmenin ortak olduğu Four Seasons In Europe eTwinning projesi 13.08.2019tarihinde ulusal destek servisi tarafından onaylanarak faaliyetlerinebaşlamıştır.)Proje kapsamında  farklı ülkelerdeki mevsimsel özellikleri öğrencilere Web 2 araçlarını da kullanarak eğlenceli bir şekilde tanıtıp öğretmek amaçlanmıştır.Öğrencilerin bölgelerini,geleneklerini, doğadaki değişimleri vb.  gözlemlemelerihedeflenmiştir. Öğrenciler ülkeler arasında daha iyi bir perspektife sahipolacak, çevre bilinci, diğer kültürlerin bilgisi ve yabancı dil kullanımıkonusunda beceri geliştirme, 21.yy becerileri kazanılması planlanmaktadır.  (Tarih: 04-09-2019)
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.