Yaşayan Şehirler Projesi Tarih, Kültür, Sanat, Doğa ve Bilim Öğretiyor

Şehirler insanın tabiatta şekillendirdiği yaşam alanlarıdır özünde. İnsan şehire, şehir insana değer kazandıra kazandıra kendi gerçekliğine ulaşır. Yaşadığımız şehirler insanın gelişiminde okuldur aslında. Tarihsel, kültürel, bilimsel bir araştırma merkezi, bir sanat atölyesi ve doğa keşif alanları olarak kendini yaşayanlarına sunar. Şehirler medeniyetin çekirdekleridir. Medeniyetlerin özleri olan temalarımızı (Kültür,tarih,dilim,sanat ve doğa )bu çekirdekten süzerek almayı ve bu özleri paylaşarak gelişmeyi hedeflediğimiz projenin adıdır Yaşayan Şehirler.

KONYA - Meram

Biz bu projede okul dışı eğitim ortamlarını(müze, tema park, bilim
merkezleri, kütüphaneler ve tiyatrolar) eğitimin parçası haline getirerek,
çocuklarda sanat, doğa, bilim, kültür ve geçmiş bilinci oluşturmayı  sanatsal
yetenek ve yaratıcı güçlerini ortaya çıkarmayı  amacçladık. Projemize öğretmenler yaşadıkları şehrin kültürel ve tarihsel
değerlerinin sergilendiği müzeleri, eğitici tema parkları, kütüphaneleri,
tiyatro ve bilim merkezlerini tespit ederek,projelerine ay ay çalışacağı bir
eğitim haritası oluşturarak başlarlar. Öğretmenler proje sürecinde her ay için
seçilen eğitim ortamlarını kendi eğitim öğretim programı ile entegre edip ay
boyunca o ay için seçilen eğitim ortamına ilişkin etkinlikleri öğrencileriyle
çalışırlar. Her ay sonunda çalıştıkları eğitim ortamına gezi düzenleyip o ay
ki  eğitim ortamına ilişkin yaptıkları
çalışmaları e-dergi, albüm, pano, video slayt gibi etkinlikler ile  twinspace de
yayınlanır.(Tarih: 04-09-2019)
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.