Müzecilik ve Müze Eğitimi eTwinning Projesi

Müzelerde çok yönlü ve etkili öğrenme ortamında öğrencilerimizin, yaratıcılık, mantık, gözlem, hayal gücü ve beğeni duygusu oluşacak ve gelişecektir.

RİZE - Merkez Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'nin kurucu ortağı olduğu, Özel Yetenekleri Geliştirme Tarih alanı öğrencilerinin yürüteceği, Müzecilik ve Müze Eğitimi Projesi  öğrenci takımı 16.09.2019 tarihinde belirlendi. Öğrenciler proje hakkında bilgilendirildi, velilerden gerekli izinler alındı ve  proje çalışmalarına başlandı. Projemizde, müzede çok yönlü ve etkili öğrenmenin önemine
vurgu yapılmaktadır. Müzeler; yaratıcılık, mantık, gözlem, hayal gücü ve beğeni
duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunabilecek yaygın eğitim
kurumlarıdır ve öğrencilerimiz kesinlikle müzelerde bulunmalıdır.

Öğrencilerimiz,

Müzelerin geçmişin geleceğe aktarımında yol gösterici
olduğunu fark edecektir.

Sanat, Tarih ve Kültür nesnelerini yakından tanıyarak
yorumlama ve değerlendirmede bulunacaktır.

Müzede öğrenme kapsamında, müzelerin sınıf ortamında
sağlanamayan veya ortaya çıkarılamayan yetenek ve becerileri ortaya çıkarmadaki
rolü fark edilecektir. (Tarih: 17-09-2019)
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.