Çocuk Davamız eTwinning Projemiz

Geleceğimizin mimarı, ülkelerimizin lokomotifi olacak çocuklarımızı, gençlerimizi hayata hazırlarken üstleneceğimiz sorumluluktur: Çocuk Davamız

RİZE - Merkez Fatma Nuri Erkan Bilim ve Sanat Merkezi'nin kurucu ortağı
olduğu, Özel Yetenekleri Geliştirme Tarih alanı öğrencilerinin
yürüteceği, Çocuk Davamız Projesi  öğrenci takımı
16.09.2019 tarihinde belirlendi. Öğrenciler proje hakkında bilgilendirildi,
velilerden gerekli izinler alındı ve  proje çalışmalarına başlandı. Çocuklarımız,Salabetli olmalıdır. Bu onları ahlaki bozuntulardan ve
etkilerden korur.
Sağlam olmalıdır Bu onları sıhhi hastalıklardan korur.
Samimi olmalıdır. Bu onları vatandaşına karşı ruhen bağlar ve vatan malını sevdirir. 
Sadık olmalıdır. Bu onları sözüne, vazifesine, kanununa sadakat içtimai birliği
perçinler. 
Sabırlı olmalıdır. Bu onları her işlerinde sebatlı yapar ve her güçlüğü yenmeye
kabiliyetli kılar.Projemizde hedefimiz öğrencilerimize, 5S olarak nitelendireceğimiz
SALABET, SAĞLAMLIK; SAMİMİYET, SADAKAT ve SABIRLI olma vasıflarını kazandırmaktır. (Tarih: 17-09-2019)
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.