English 4U ile İngilizce Daha Güzel

Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ce Teknik Anadolu Lisesi 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı süresince yüüteceği English 4U Etwinning projesi ile öğencilerine İngilizceyi sevdirmeyi hedefliyor.

NİĞDE - Merkez Şehit Fazıl Doğruöz MTAL, ingilizce derslerinde öğrencilerin daha aktif olmalarını teşvik etmek, dilin 4 temel becerisini derse taşıyacak etkinlikler geliştirmek, öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlayarak ders başarılarını artırmak amacıyla ortak olduğu English 4U Etwinning projesi çalışmalarına başladı. Okul bünyesinde öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan proje bünyesinde MEB 2023 Eğitim Vizyonunun da vurguladığı disiplinler arası yaklaşım, dijital beceriler, web 2.0 ile ders içeriği ve etkinlikler düzenleme ve uygulama gibi bir çok yenilikçi eğitim yaklaşımına yer veriliyor. Belili gün ve haftalarda farkındalık çalışmalarını da programına dahil eden projede, ders içi etkinlikler kaeoke, tekerleme, video konferans, daam gibi yöntem ve tekniklerle çeşitlendirilerek çoklu zeka kuramına uygun öğrenme yaşantıları oluşturulması planlanıyor. (Tarih: 06-10-2019)
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.