Orduzu Ali Fevzi Ağan Ortaokulu Öğrencileri Gökyüzünün Kaşifleri

Yeni hazırlanan fen bilimleri öğretim programı ile beraber daha önceden ders kitabının sonlarında yer alan astronomi içerikli konulara verilen önem artmış ve 5, 6 ve 7. sınıf öğretim programlarında ilk ünitelere taşınmıştır. Bu projede, eskiden son ünitelerde yer aldığı ve müfredatı yetiştirmekte zorlandığımız için genellikle işlenemeyen ya da işlenmiş olsa da üzerinde yeterince durulamayan astronomi içerikli konulara gereken önemin verilmesi, öğrencilerin eğlenerek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Bu süreçte projeye katılacak proje ortaklarımızdan sürece etkin bir şekilde dahil olmaları, etkinlik üretmeleri, proje içeriğinde yer alan etkinlikleri, görevleri ve paylaşımları gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

MALATYA - Battalgazi Orduzu Ali Fevzi Ağan Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Selma Ulusal Taş ve 5,6,7. sınıf öğrencilerinin oluşturduğu ekip e twinning'de Gökyüzünün Kaşifleri-2 projesinde...                Gökyüzünün Kâşifleri 2 projesi ile astronomi konularının eğlenceli ve etkin öğretimi, öğrenme - öğretme sürecinin etkinlik temelli olarak oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu amaçla proje ortağı öğretmenlerin etkinlik tasarlamaları, süreçte bu etkinlikleri sınıflarında uygulamaları, uygulamalara ilişkin deneyimlerini, öğrenci görüşlerini ve oluşturdukları materyalleri proje sayfası üzerinden diğer proje ortağı öğretmenlerle paylaşmaları, sürecin sonunda okullarında imkânlar dahilinde hazırlanan ürün ya da materyalleri tanıtabilecekleri bir sergi oluşturmaları amaçlanmaktadır. Projenin etkililiğinin değerlendirilmesi için süreç içerisinde proje ortağı olan öğretmenlere çeşitli ölçek, anket ve formlar uygulanacaktır.  (Tarih: 16-10-2019)
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.