English Beyond Ability Projemiz Başlıyor

İngilizce dil eğitimini daha eğlenceli hale getirmek amacı ile English Beyond Ability E.twinning projesi olusturuldu.Projemiz sayesinde öğrencilerimiz yabancı dili eğlenerek öğrenecek, aynı zamanda teknolojiyi İngilizce dersine entegre ederek her iki alanda da deneyim kazanacaklardır.

ANKARA - Yenimahalle Şehit Mehmet Çetin Ortaokulunda, İngilizce dil eğitimini daha eğlenceli hale getirmek amacı ile English Beyond
Ability E.twinning  projesi olusturuldu. Projemiz sayesinde
öğrencilerimiz teknolojiyi ve web 2.o araçalarını İngilizce dersine entegre
ederek işbirlikçi öğrenmeyi benimseyeceklerdir. English Beyond Ability 
E.twinning projemiz ile geleneksel yöntemden uzaklaşarak öğrencilerin eğlenerek
öğrenmeleri,iletişim becerilerini ve öz güvenlerinin geliştirilmesi,eğitimde
bilişim ve iletişim teknolojileri araçlarını olumlu yünde kullanmaları
,eleştirel düşünme ve problem çözme odaklı olmaları
hedeflenmektedir. Bakanlığımızın eğitim platformu olan EBA, projemiz
boyunca öğrencilerimiz tarafından aktif şekilde kullanılacaktır.Geleneksel
yöntemden uzaklaşarak öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini sağlamak, başarıya
motive olmalarını sağlamakEleştirel düşünme ve problem çözme odaklı
olmakÖğrencinin potansiyelini ortaya çıkarmakİletişim becerileri ve özgüven
geliştirmekÖğrenci merkezli öğrenmeyi desteklemekEğitimde bilişim ve iletişim
teknolojileri araçlarını olumlu yönde kullanmakYaratıcılığı, üretkenliği ve
sorumluluk bilincini geliştirmek (Tarih: 17-10-2019)
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.