İbrahim Şener Anaokulu öğrencileri"Deneyelim birlikte" projesinde

İbrahim Şener Anaokulu 5-C (Uğurböcekleri sabah grubu) sınıfı öğretmeni Naziye Algın etwinningde DENE(Y)ELİM BİRLİKTE(LET'S EXPERİMENT) Projesi ile ilgili çalışmalarına başladı.

ISPARTA - Merkez İbrahim Şener Anaokulu(Uğurböcekleri Sabah grubu) sınıfı öğretmeni Naziye
Algın, ortak olduğu etwinning projesi DENE(Y)ELİM BİRLİKTE (LET'S EXPERİMENT)
ile okul öncesi dönemde meraklı, araştıran, sorgulayan ve hayal güçleri
kuvvetli olan minik öğrencilerinin, bu merak ve araştırma duygularından yola
çıkarak öğrenmelerini zevkli hale getirecek, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine
fırsat tanıyacak deneyler uygulayacaktır. Öğrenmenin kalıcı olmasını ve
öğrendiklerini kendi yaşantılarına empoze edebilmelerini amaçlamaktadır. Deneyler uygulanırken resimler ve videolar
çekilecektir. Proje süresince ortak ürün çalışmaları, öğrenci ve öğretmen webinarları
düzenlenecektir.Proje kapsamında okul öncesi konularına ve çocukların hazırbulunuşluk
düzeylerine uygun olarak proje ortakları ile kararlaştırılan deneyler belli
aralıklarla uygulanacaktır. (Tarih: 06-11-2019) (Tarih: 05-11-2019)
KANALI: Bilim/Teknoloji

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.