Gelenekten Geleceğe Yürüyen Çocuk Projesi

Öğrencilerimiz bu projeyle gün yüzüne çıkmayan pek çok halk anlatısını derleyerek gösteri tekniğiyle ilkokul çocuklarına sergilemişlerdir.Bu sayede çocuklar kendi kültürel değerlerini tanıma ve öğrenme fırsatı bulmuşlardır.

ELAZIĞ - Merkez Kültür, bir milletin geçmişten geleceğe
aktardığı değerler bütünüdür. Bir milletin dünya algılayışını ve değerler
sistemini içeren kültür ürünleri, devleti oluşturan bireylerde  toplumsal ve milli duyarlılık uyandıran pek çok ögeyi üzerinde barındırır. Biz de kültürün bu mühim işlevini “Gelenekten Geleceğe Yürüyen Çocuk” adlı projemizle gerçekleştirmeyi hedefledik.

Projemiz, derleme, drama ve metin karşılaştırması olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. Öncelikli olarak proje ekibi ve öğrencilerimiz sözlü gelenekte varlığını sürdüren halk anlatılarını derleyerek yazıya aktarmıştır, derlenen ve yazılı edebiyatta var
olan masal ve efsanelerin iletilerinde ki değerler dikkat çekici olarak bulunmuş
ve projemizin amacını oluşturmuştur. Projenin amacı; halk anlatılarının çocuğun
değer gelişimine katkısını tespit etmektir. Proje, Halk Bilimi uzmanı ve Edebiyat
öğretmeni Eda Tanyıldızı ve İngilizce öğretmeni Zeynel Güngör rehberliğinde
yürütülmekte olup öğrenciler tarafından derlenen efsaneler Jean Piaget’nin 6-11
yaş dönemini kapsayan somut işlemler dönemine uygun olarak dramalaştırılmıştır.
Projede görevli öğrenciler, drama yöntemiyle ve Türk anlatı geleneğinin önemli
temsilcisi Dede Korkut öncülüğünde efsaneleri ilkokul öğrencilerine sergilemişlerdir. Dede Korkut, her efsanenin sonunda Dede Korkut Hikâyeleri’ndeki
gibi ortaya çıkarak öğüt vermiş ve efsanelerden çıkartılan değerleri ayet ve
hadis ile tamamlamıştır.

Derleme, drama aşamasından sonra
projenin üçüncü bölümü ise lise öğrencilerine; bir İngiliz ve bir Türk efsanesi
verilerek uygulanmıştır. İngilizce öğreniminde öğrencilerin kendi edebi
geleneğinden mi yoksa İngiliz edebi ürünlerinden mi İngilizceyi daha iyi
öğrendiği uygulanan anketler ile saptanmaya çalışılmıştır.

2019-2020 Eğitim- Öğretim yılını kapsayan
bu proje, gün yüzüne çıkmayan pek çok halk anlatısına ulaşmayı hedeflemektedir.
Derleme faaliyetine katılan Çubukbey Anadolu Lisesi öğrencileri, derledikleri efsane
ve masalları yaşayarak öğrenme yoluyla gerçekleştirdikleri için bilgiyi
içselleştirmiş ve çocuklarına anlatacak bir masal ve efsane sahibi olmuşlardır.  Projeye katkı sağlayan Elazığ İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne,öğrencilerimize ve bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.  (Tarih: 18-11-2019)
KANALI: Kültür/Sanat

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.