Demokratik katılımı etkinliklerimizde yaparak yaşayarak uyguluyoruz

Atatürk İlkokulu Ana sınıfı B şubesi öğrencileri "Let's teach and learn STEM" eTwinning projesi kapsamında maskotlarını demokratik katılım ile seçtiler.

ÇANAKKALE - Merkez Atatürk İlkokulu Ana sınıfı B şubesi öğrencileri "Let's teach and learn STEM" eTwinning projesi kapsamında maskotlarını demokratik katılım ile seçtiler.Öğrencilere önce maskotun tanımı yapıldı,örnekleri gösterildi.STEM ile ilgili nasıl resimler çizilebilir,içeriğinde neler olabilir konusunda konuşuldu. Kağıtlar dağıtılarak müdahale etmeden öğrencilerden  STEM ile ilgili çizimler yapmaları istendi.Öğrencilere demokratik katılım hakkında bilgiler verildi.Çizimlerin ardından 1.maskotumuzu seçmek üzere gerekli hazırlıklar yapıldı.Seçim sandığı  hazırlandı; gizli oy kullanılması konusunda gerekli ortam hazırlandıktan sonra resimler tek tek incelenerek oyların kullanılmasına geçildi.Oyların sonucunda en fazla oy alan öğrencimizin resmi 1.seçildi.Etkinlik sonrasında öğrencilerim keyif aldıklarını ve öğrendiklerinin daha kalıcı olduğunu,daha iyi öğrendiklerini ifade etti.Bu etkinliğimiz ile birlikte 10 Aralık İnsan Hakları ve Demokrasi belirli gün ve haftası ile de ilişkilendirmiş olduk. (Tarih: 10-12-2019)
KANALI: Etkinlik

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.