Ekolojik Çocuklar Geliyor Dünya Değişiyor

75. yıl Cumhuriyet Anaokulu öğretmen Şule Tutucu önderliğinde Ekolojik Çocuklar Geliyor Dünya Değişiyor Adlı e-Twinning Projesine başladı

BURDUR - Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Anaokulu 5/C (Yavru Kuşlar) Şubesi öğretmenleri
Şule TUTUCU rehberliğinde ‘Ekolojik Çocuklar Geliyor Dünya Değişiyor’ adlı
eTwinning projesine ortak olmuştur.

Proje
ile temelde öğrencilerin küçük yaşta doğayı koruma bilinci kazandırılarak
gerçek bir doğasever olmasının amaçlanmakta, bu amaca ulaşırken aile ile
birliktelik sağlanması ve ailelerinde doğaya duyarlı birer yetişkin olmaları
hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda her ay etkinlikler planlanmıştır.

Projede
desteklenen faaliyetler:

·        
Temelde;

    1.
Çocuklarda küçük yaşlarda doğa sevgisi, duyarlılık ve bilinç geliştirmeyi
hedefleyen ve bu hedeflere ulaşmanın aileye de ulaşmayı gerektirdiğini düşünen,

    2.
2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de yer bulan Ekolojik okuryazarlık becerisinin
gelişimini amaçlayan bir projedir.

Alt
Amaçlar: 

1. Geri dönüşüm
bilinci oluşturarak evsel atıkların değerlendirilmesini sağlamak,

2. Çocukların doğaya
olan duyarlılığını  ve bilinçlendirmek,

3. Ailelerin doğaya
olan duyarlılığını arttırmak ve bilinçlendirmek,

4. Ebeveynlerin
çocukları ile doğada kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak,

5. Çocukların içindeki
yaşadıkları dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun farkına varmalarını
sağlamak,

6. Doğaya zarar veren
plastik torba kullanma alışkanlığını değiştirmek,

7. Çocuklara doğaya
zarar veren kirleticileri tanıtmak, mümkünse bu kirliliği hiç oluşturmama
fikrini aşılamak,

8. Ekofobiyi aşmaktır.

9. Ekolojik
okuryazarlık becerisinin kazandırılması,

10. Çocuklarda
bilimsel süreç becerilerinin kazandırılması,

11. İnsan-doğa
ilişkisinin sağlanması, doğa sevgisinin kazandırılması,

12. Çocuklara temel
özgüven becerisinin kazandırılmasıdır.

13. Proje ortakları
arasında işbirliği, yardımlaşma ve paylaşma eksenli çalışmaların
yapılması, 

 14. Projenin
eğitim programlarına entegrasyonu sağlanarak, öğrenme-öğretme süreci daha
etkili kılmak,

15. Öğrenciyi aktif
hale getirmek,

16. Sınıflarda
işbirlikli öğrenme yöntemi, proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanılması,

17. Öğretmenlerin
teknolojik okuryazarlık becerilerinin artırılması,

18.
Öğrencilerde sorumluluk alma, üretkenlik, farklı bakış açısı kazanma,
yaparak-yaşayarak öğrenme gibi becerilerinin kazandırılması hedeflenmiştir. (Tarih: 19-01-2020)
KANALI: Duyuru

    Yorum yapabilmek için giriş yapmış olmanız gerekmektedir.